Czynniki determinuj膮ce zachowania wyborc贸w.

Programy wyborcze kandydat贸w czy partii politycznych przyci膮gaj膮 uwag臋 spo艂ecze艅stwa, lecz na pewno nie s膮 decyduj膮ce przy wyborze konkretnego kandydata politycznego. S膮 one bowiem cz臋sto zbyt obszerne, ma艂o konkretne i realne do przeprowadzenia, docieraj膮 tak偶e do nielicznej grupy, gdy偶 rozprowadzenie ich w skali kraju jest bardzo kosztowne, a i sami wyborcy rzadko kiedy maj膮 czas si臋 z nimi zapozna膰.


Z tego powodu kandydaci polityczni upowszechniaj膮 g艂贸wnie sylwetki polityk贸w i ich has艂a wyborcze, zawieraj膮ce tylko obietnice. Cz臋sty jest wi臋c pogl膮d, 偶e praktycznie wyborcy maj膮 g艂贸wnie mo偶liwo艣膰 ocenienia jako艣ci "politycznego towaru" poprzez kontakt z kandydatem ubiegaj膮cym si臋 o zdobycie ich g艂os贸w. Czy zatem, twierdzenie M.Muszy艅skiego, 偶e "wyborca przewa偶nie nie bada jako艣ci oferowanego mu towaru, zw艂aszcza gdy ju偶 jest zdecydowany poprze膰 okre艣lon膮 opcj臋 polityczn膮聽 i rzadko ma w艂asne zdanie o oferowanych mu politykach"[1]jest s艂uszne? Nale偶y pami臋ta膰, 偶e w tym procesie zachodzi komunikacja dwustronna. Z jednej strony wyborcy widz膮 i s艂uchaj膮 kandydata oraz przede wszystkim oceniaj膮 go: jego predyspozycje do reprezentowania spo艂ecze艅stwa i rz膮dzenia, spos贸b zachowania si臋, argumentowania, sensowno艣膰 udzielanych odpowiedzi, oraz jego wizerunek. To sk艂ada si臋 na stworzenie przez wyborc贸w w艂asnego wizerunku danego kandydata politycznego ubiegaj膮cego si臋 o w艂adz臋. Kandydat poprzez bezpo艣redni kontakt z wyborcami ma mo偶liwo艣膰 poznania ich, ich nastroj贸w, potrzeb, oczekiwa艅 oraz co wa偶ne, odbioru spo艂ecznego kreowanego w kampanii wizerunku i wprowadzenia na tej podstawie ewentualnych korekt w przekazie. Istnieje wiele r贸偶nych grup czynnik贸w, kt贸re maj膮 wp艂yw na decyzje podejmowane przez wyborc贸w. Zalicza si臋 do nich takie czynniki jak: historyczne, kulturowe, ekonomiczne, spo艂eczne, rasowe i etniczne, religijne, prawne, psychologiczne i polityczne. Jak twierdzi S.Wr贸bel "niekt贸re z nich bezpo艣rednio rzutuj膮 na formy, przejawy i sposoby zachowania si臋 w wyborach, a inne po艣rednio wyznaczaj膮 wzory, zakres i granice zachowa艅 wyborczych"[2]. Czynniki te naturalnie oddzia艂uj膮 na siebie i wzajemnie si臋 przenikaj膮. Tak uj臋ty problem jest podstaw膮 rozwa偶a艅 dotycz膮cych "teorii postaw", m贸wi膮cej, 偶e to postawy wyborc贸w maj膮 istotne znaczenie w procesie podj臋cia decyzji wyborczej. Poj臋cie postawy mo偶na rozumie膰 jako: "trwa艂a ocena pozytywna lub negatywna - ludzi, obiekt贸w i poj臋膰"[3]. Postawa kszta艂tuje si臋 "w wyniku przemiany potrzeb w bod藕ce motywuj膮ce do przetwarzania komunikatu oraz w wyniku ci膮g艂ego dzia艂ania bod藕c贸w pochodz膮cych z otoczenia"[4]. W teorii tej kampania wyborcza ma minimalny wp艂yw na zmian臋 postaw, zdaniem D.Nimmo to sk艂onno艣ci i osobowo艣ci jednostek, a zw艂aszcza ich wi臋zy spo艂eczne, wiarygodno艣膰 藕r贸de艂 przekazu, forma przekazu i wykorzystywane media ograniczaj膮 niezale偶n膮 skuteczno艣膰 komunikacji w zmianie postaw wyborc贸w. Psychologowie spo艂eczni wymieniaj膮 kilka regu艂, kt贸re wszystkim ludziom koduje si臋 podczas procesu wychowawczego, a kt贸re maj膮 w dalszym ich 偶yciu ogromny wp艂yw na ocen臋, odbi贸r i uleganie spotykanym przez nich os贸b. Wsp贸艂czesna posta膰 i tempo 偶ycia nie pozostawiaj膮 nam mo偶liwo艣ci dog艂臋bnej analizy informacji potrzebnych do podj臋cia okre艣lonych decyzji. Poprzestajemy wobec tego na mechanicznym odtworzeniu jakiej艣 "drogi na skr贸ty", czyli dzia艂amy na podstawie opinii innych, cz臋sto znanych autorytet贸w, b膮d藕 na艣laduj膮c innych, cz臋sto ocenianych na podstawie symboli za autorytet. Bardzo wiele wskaz贸wek wyja艣niaj膮cych sposoby zachowania si臋 ludzi, w tym interesuj膮cych nas wyborc贸w mo偶na odnale藕膰 w pracy R.B.Cialdini'ego[5]. Najcz臋艣ciej obserwowane jest wyst臋powanie regu艂y "wzajemno艣ci", nakazuj膮cej nam pod艣wiadomie odpowiednie odwdzi臋czenie si臋 osobie, kt贸ra nam wy艣wiadcza jakie艣 dobro . Dostaj膮c co艣 za darmo, czujemy si臋 zobowi膮zani, by w jaki艣 spos贸b zrewan偶owa膰 si臋 dobroczy艅cy. W 艣wiecie polityki ta regu艂a jest bardzo widoczna, zw艂aszcza w has艂ach obiecuj膮cych wyborcom r贸偶ne udogodnienia. R贸wnie偶 tak cz臋sto rozdawane przez kandydat贸w na wiecach przedwyborczych upominki opieraj膮 si臋 w艂a艣nie na tej zasadzie. Funkcjonowanie tej regu艂y potwierdzaj膮 tak偶e liczne afery korupcyjne, zw艂aszcza w trakcie finansowania kampanii wyborczych. Jednym z motyw贸w podj臋cia okre艣lonej decyzji jest te偶 "pragnienie bycia w 偶yciu konsekwentnym". Znana jest jako "spo艂eczna regu艂a zaanga偶owania i konsekwencji". Ludzie k艂ad膮 nacisk na zachowanie konsekwentne i zgodne z tym, w co si臋 ju偶 raz zaanga偶owali. Naciski te musz膮 usprawiedliwia膰 ich wcze艣niejsz膮 decyzj臋, kt贸r膮 uwa偶aj膮 za najbardziej s艂uszn膮, co z kolei poprawia ich samopoczucie, gdy偶 nie ma dalszej potrzeby szukania rozwi膮za艅 dla danego problemu. Na przyk艂ad bezpo艣rednio po wrzuceniu g艂osu do urny wyborczej, wyborcy bardziej wierz膮 w zwyci臋stwo kandydata, na kt贸rego oddali sw贸j g艂os[6]. Wykorzystywana jest ta sk艂onno艣膰 poprzez np. dzwonienie do pewnej liczby mieszka艅c贸w, pytaj膮c ich, czy nie zechcieliby spe艂ni膰 danej pro艣by. Wiele os贸b odpowiada w takiej sytuacji twierdz膮c膮, gdy偶 nie chce by膰 ocenionym jako egoista. Kilka dni p贸藕niej wiele z tych os贸b poproszonych o wype艂nienie obietnicy, ch臋tnie spe艂nia t臋 pro艣b臋. W taki w艂a艣nie spos贸b mo偶na zwi臋kszy膰 udzia艂 badanych os贸b w wyborach. Stosowana jest te偶 taktyka tzw. "stopy w drzwiach", polegaj膮ca na rozpoczynaniu od ma艂ej pro艣by, tak by w p贸藕niejszym czasie uzyska膰 zgod臋 na spe艂nienie pro艣by wi臋kszej.聽 Innym cz臋sto cytowanym motywem jest dzia艂anie " spo艂ecznego dowodu s艂uszno艣ci". Sprowadza si臋 do zasady m贸wi膮cej 偶e jeste艣my sk艂onni pod膮偶a膰 za dzia艂aniami os贸b podobnych do nas (95% ludzi to na艣ladowcy, a tylko 5 % to inicjatorzy) i wa偶niejsze staje si臋 dla nas 艣wiadectwo innych ni偶 jakikolwiek dow贸d jako艣ci produktu. Najbardziej widoczny jest efekt tej zasady w sytuacji niepewno艣ci, wynikaj膮cej czy to z dwuznaczno艣ci sytuacji czy te偶 braku w艂asnego do艣wiadczenia. Wi膮偶e si臋 to tak偶e z opisywanym przez innych psycholog贸w "efektem stada". Zasada na艣ladownictwa to trzon reklam typu: "Ju偶 tyle ludzi nam zaufa艂o".聽 Kolejn膮 regu艂膮 jest "lubienie i sympatia", powoduj膮ce, 偶e w sytuacji odczuwania sympatii dla kogo艣 jeste艣my sk艂onni bardziej tej osobie uwierzy膰 i zaufa膰 nie bior膮c pod uwag臋 jako艣ci produktu, kt贸ry ona nam oferuje. Do tego dochodzi r贸wnie偶 "zjawisko aureoli", m贸wi膮ce o reakcji ludzi na 艂adne osoby w ich otoczeniu. Przypisujemy im takie cechy jak: talent, sympatyczno艣膰, uczciwo艣膰, inteligencja, dobro膰. 艁adni ludzie maj膮 wi臋ksz膮 szans臋 na uzyskanie pomocy w potrzebie oraz silniej wp艂ywaj膮 na opinie innych ludzi, gdy tego chc膮. Inn膮 zasad膮 wi膮偶膮c膮 si臋 z regu艂膮 lubienia i sympatii jest "zasada kojarzenia". Ludzie ch臋tniej wybieraj膮 osob臋 ju偶 im znan膮 i kojarzon膮. Nasz stosunek do kogo艣 lub czego艣, zale偶y tak偶e od samej liczby spotka艅 z tym kim艣 lub czym艣[7]. Wed艂ug T.Yamuda - konsultanta Partii Demokratycznej w USA i autora raportu na temat wykorzystywania s艂awnych nazwisk podczas kampanii przedwyborczych "najlepszym sposobem, aby zamieni膰 swoje 偶yczenie w obowi膮zuj膮ce prawo, jest uzyskanie poparcia jakiej艣 gwiazdy filmowej"[8]. W ka偶dej niemal kampanii wyborczej, w ka偶dym kraju politycy zabiegaj膮 o poparcie s艂awnych ludzi, czy to gwiazd filmowych, czy lekarzy, czy te偶 sportowc贸w. Widoczna jest tu zasada, 偶e "nie trzeba by膰 gwiazd膮 by 艣wieci膰", czasami wystarcza, 偶e jeste艣 jako艣 zwi膮zany z jak膮艣 gwiazd膮. Wystarcza, 偶e u偶ycz膮 im swego nazwiska jako zwolennicy. Sk艂onno艣膰 t膮 wykorzysta艂 Prezydent A.Kwa艣niewski podczas kampanii wyborczej w 2000 roku[9]. Kandydaci r贸wnie偶 cz臋sto fotografuj膮 si臋 ze znanymi politykami, cz臋sto zagranicznymi, by zaakcentowa膰 swoj膮 obecno艣膰 na arenie mi臋dzynarodowej i sympatie przyw贸dc贸w innych pa艅stw. Autorytet jest kolejn膮 regu艂膮 rz膮dz膮c膮 cz臋sto nie艣wiadomym, odruchowym zachowaniem ludzi, gdy偶 dostarczaj膮 im on wygodnej drogi na skr贸ty w podejmowaniu decyzji. Skoro przestaj膮 my艣le膰, zaczynaj膮 reagowa膰 odruchowo, co nie zawsze okazuje si臋 w艂a艣ciwe. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e "bardziej dajemy si臋 przekona膰 ekspertom bezstronnym, ni偶 tym, kt贸rzy mog膮 mie膰 jaki艣 interes w zmianie naszej opinii"[10]. Ludzie nie u艣wiadamiaj膮 sobie skali w艂asnej i cudzej uleg艂o艣ci wobec autorytet贸w i ich symboli. Symbolami autorytetu s膮 tytu艂y, wielko艣膰, str贸j, stan posiadania.聽 Du偶y nacisk przy kampaniach wyborczych k艂adziony jest tak偶e w zwi膮zku z tym na kwestie ubioru kandydata. Nie mo偶e to by膰 stosowana taktyka zawsze i w ka偶dej okoliczno艣ci[11], co potwierdza konieczno艣膰 dbania o sp贸jno艣膰 wizerunku i strategii komunikacji marketingowej. Ostatni膮 z opisanych przez Cialdini'ego regu艂 jest "regu艂a niedost臋pno艣ci"[12]. Co艣 co jest rzadkie i niedost臋pne, lub dost臋pne dla okre艣lonej w膮skiej grupy ludzi, lub w wyznaczonym, kr贸tkim przedziale czasowym, zyskuje automatycznie na atrakcyjno艣ci i warto艣ci. Nieosi膮galno艣膰 jakiej艣 mo偶liwo艣ci oznacza tak偶e utrat臋 swobody wyboru i dzia艂a艅 u danej jednostki, co wywo艂uje w konsekwencji jej op贸r. Op贸r ten przejawia si臋 z kolei w silnym pragnieniu posiadania tego, co niedost臋pne. Sytuacja si臋 jeszcze nasila, gdy konkurujemy z innymi lud藕mi o dobra trudno dost臋pne. Stosowana jest wi臋c w tym miejscu taktyka "ograniczonej ilo艣ci" i "nieprzekraczalnego terminu". Tak samo wprowadzenie zakazu na rozpowszechnianie jakiej艣 informacji, powoduje wzrost pragnienia zapoznania si臋 z t膮 informacj膮 i wzrost pozytywnego ustosunkowania si臋 do kwestii, kt贸rej ona dotyczy[13]. Warto zwr贸ci膰 uwag臋 na inn膮 zasad臋 obowi膮zuj膮c膮 przy tej regule, 偶e ludzie bardziej po偶膮daj膮 czego艣, czego od niedawna im zabrak艂o, ni偶 czego艣, czego nigdy nie mieli. St膮d tak popularne staj膮 si臋 has艂a kampanii wyborczych m贸wi膮ce o konieczno艣ci przywr贸cenia czego艣, co poprzedni podmiot polityczny zabra艂 wyborcom. Wed艂ug A.Pratkanis'a i E.Aronsona z najskuteczniejszym wp艂ywem mamy do czynienia w贸wczas, gdy uda si臋 nam po艂膮czy膰 cztery techniki wywierania wp艂ywu : perswazja wst臋pna (przej臋cie kontroli nad sytuacj膮 i stworzenie atmosfery sprzyjaj膮cej komunikatowi - ustala si臋 to wszyscy uwa偶aj膮 za oczywiste), wiarygodno艣膰 藕r贸d艂a (w艂a艣ciwy wizerunek), konstrukcja i przekazanie komunikatu (skupienie uwagi odbiorc贸w na tym, na czym dok艂adnie zale偶y nadawcy) i kontrola uczu膰 (wzbudzanie emocji i podsuwanie sposobu reakcji na te emocje, zgodnej z oczekiwaniami nadawcy)[14].

Poza wymienionymi sk艂onno艣ciami, przy podejmowaniu decyzji wyborczej wa偶ne na pewno s膮 takie cechy cz艂owieka jak: poziom wykszta艂cenia, samoocena i potrzeby poznawcze jednostki. "Im wy偶sze wykszta艂cenie, tym bardziej ludzie oczekuj膮 racjonalnych, logicznych argument贸w, mniej uog贸lnie艅 i niedok艂adnych, niepewnych danych. Im ni偶sza samoocena charakteryzuje cz艂owieka, tym 艂atwiej go przekona膰"[15].聽 Politologia ameryka艅ska jako bogatsza o wiedz臋 w tym zakresie, wyr贸偶nia trzy podstawowe determinanty decyzji wyborczej[16]: identyfikacja partyjna, postawy w stosunku do poruszanych w kampanii kwestii oraz postawy wobec kandydata.

Badania nad zachowaniami wyborc贸w, czy inaczej nad motywami podejmowanej decyzji wyborczej zaowocowa艂y opracowaniami koncepcji i modeli teoretycznych, kt贸re mog艂yby stanowi膰 ciekawy materia艂 osobnej pracy naukowej. W tym miejscu zaznaczy膰 jednak nale偶a艂oby najbardziej cenione, do kt贸rych nale偶膮: po pierwsze, model interakcyjny, m贸wi膮cy, 偶e jednostka pod wp艂ywem wielu czynnik贸w wyra偶a kandydatowi uog贸lnione poparcie w zamian za zobowi膮zanie tego kandydata do skutecznego i odpowiedzialnego przyw贸dztwa. Po drugie, teoria racjonalnego wyboru, wed艂ug kt贸rej wyborca kieruje si臋 egoizmem i racjonalno艣ci膮 podczas dokonywania wyboru kandydata najbardziej odpowiadaj膮cego jego gustom i oczekiwaniom, b臋d膮c膮 tward膮 kalkulacj膮 przewidywanych zysk贸w, przewy偶szaj膮cych ewentualne straty i koszty jakie wyborca b臋dzie musia艂 ponie艣膰. Jednak jak utrzymuje A.Burgiel: granica pomi臋dzy zachowaniami racjonalnymi i nieracjonalnymi jest zmienna i zale偶na od przyj臋tego kryterium a wiele spo艣r贸d zachowa艅 uznanych za irracjonalne mo偶na tak偶e oceni膰 jako po偶yteczne a nawet efektywne[17]. Po trzecie, model identyfikacji klasowej i partyjnej zak艂adaj膮cy, 偶e wyborca kieruje si臋 zasad膮 lojalno艣ci partyjnej, co upraszcza proces podj臋cia przez niego decyzji. W zwi膮zku z coraz cz臋艣ciej pojawiaj膮cymi si臋 g艂osami o spadku znaczenia partii i lojalno艣ci partyjnej, wi臋kszego znaczenia nabiera sam kandydat i jego wizerunek. Wyborcy analizuj膮, zdaniem M.Mazura kandydata z punktu widzenia przede wszystkim kompetencji i uczciwo艣ci. Czy tak rzeczywi艣cie jest, postanowi艂am r贸wnie偶 sprawdzi膰 w badaniach ankietowych om贸wionych w innym dziale witryny. W艣r贸d b艂臋d贸w teorii racjonalnego wyboru badacze wymieniaj膮: b艂臋dne za艂o偶enie o dokonywaniu prze jednostk臋 racjonalnych wybor贸w jako takich, uzyskanie kompletnej informacji i jej prawid艂owa interpretacja zniech臋caj膮 do wzi臋cia udzia艂u w g艂osowaniu, lub mog膮 powodowa膰 podj臋cie nieracjonalnej decyzji, ma艂a ilo艣膰 os贸b w spo艂ecze艅stwie przygotowana odpowiednio by tak膮 racjonaln膮 decyzj臋 by膰 w stanie podj膮膰. Bardzo niech臋tnie przyznajemy si臋, jak twierdzi P.Pawe艂czyk i D.Piontek[18]do udzia艂u pozaracjonalnych czynnik贸w determinuj膮cych nasze postawy i zachowania, gdy偶 rozw贸j cywilizacji ludzkiej wp艂yn膮艂 na ukszta艂towanie si臋 przekonania, 偶e emocjom mo偶na ulega膰 tylko w okre艣lonych dziedzinach czy sytuacjach 偶ycia, natomiast w pozosta艂ych powinni艣my kierowa膰 si臋 racjonalnymi przes艂ankami. Zachodni badacze uwa偶aj膮, 偶e "racjonalne podej艣cie dotycz膮ce podj臋cia decyzji wyborczej 艣wiadczy o tym, 偶e wyborca wybierze tego kandydata, kt贸ry jest mu najbli偶szy w sensie stosunku do wa偶nych spraw i kt贸ry ma najwy偶ej oceniane cechy"[19]. Jednak w badaniach motyw贸w podejmowania decyzji wyborczej pojawiaj膮 si臋 r贸wnie偶 takie odpowiedzi jak: nie g艂osowa艂am na niego "bo mia艂 co艣 takiego w spojrzeniu, szczeg贸lnie w lewym oku, 偶e po prostu nie mo偶na by艂o mu ufa膰"[20]. Tego typu okre艣le艅 co do w艂asnej decyzji spotka膰 by pewnie mo偶na znaczniej wi臋cej, gdyby te偶 ludzie chcieli si臋 do nich przyznawa膰 publicznie, co jak wiadomo jest rzadkim zjawiskiem - wolimy w oczach respondenta wygl膮da膰 poprawnie.

Na podstawie bada艅 U.Jakubowska stworzy艂a og贸lne regu艂y stanowi膮ce o psychologicznej gotowo艣ci cz艂owieka do popierania okre艣lonych idei politycznych oraz polityk贸w je reprezentuj膮cych[21].
Po pierwsze, przypuszcza si臋, 偶e ludzie pomimo na og贸艂 s艂abego zainteresowania 艣wiatem polityki i niewielkiej wiedzy faktograficznej, maj膮 zachowan膮 orientacj臋 w 艣wiecie polityki, tzn. celnie kojarz膮 postacie polityki z g艂oszonymi przez nich ideami.
Po drugie, w preferencjach politycznych zauwa偶y膰 mo偶na racjonalno艣膰, rozumian膮 jako subiektywna u偶yteczno艣膰, czyli gotowo艣膰 do popierania takich polityk贸w i idei, kt贸re postrzegaj膮 jako zgodne z w艂asnymi interesami. St膮d wi臋ksza popularno艣膰 polityk贸w pragmatycznych ni偶 ideologicznych. Ludzie mniej polityk膮 zainteresowani gotowi s膮 popiera膰 idee polityczne dobrze znane, o utrwalonych tradycjach w pa艅stwie, natomiast wyborcy interesuj膮cy si臋 polityk膮 sk艂onni s膮 popiera膰 nowe idee, dotychczas nie realizowane.
Po trzecie, jednostka spo艣r贸d wielu politycznych ofert sk艂onna jest wybiera膰 t臋, kt贸ra potwierdza jej w艂asny spos贸b interpretowania wa偶nych politycznie problem贸w. Kryterium merytoryczne jest wi臋c wykorzystywane przy budowaniu politycznych sympatii czy antypatii.
Po czwarte, g艂贸wnymi czynnikami wp艂ywaj膮cymi na preferencje polityczne ludzi s膮 w艂a艣ciwo艣ci mentalno艣ci spo艂eczno - politycznej i motywacje do gromadzenia wiedzy o polityce. Przytoczone regu艂y wskazuj膮 zatem na potrzeb臋 rzetelnej informacji politycznej i w艂a艣ciwie prowadzonej edukacji, kt贸re zmniejszy膰 mog膮 dezorganizacj臋 ludzi w 艣wiecie polityki i sk艂onno艣膰 do opowiadania si臋 za populistycznymi ideami g艂oszonymi przez polityk贸w. Nale偶y jednak pami臋ta膰 o dynamicznym charakterze polityki, powoduj膮cym zmiany w sposobie my艣lenia i politycznych upodobaniach. U.Jakubowska s膮dzi zatem, 偶e, "polityczne upodobania ludzi nie s膮 chaotyczne, irracjonalne i przypadkowe, lecz maj膮 charakter rozumowy, rz膮dz膮c si臋 okre艣lonymi regu艂ami"[22]. Zgodnie z macierz膮 modeli podejmowania decyzji przez odbiorc贸w indywidualnych, stworzon膮 przez Ph.Kotlera i A.R.Andreasena[23]stopie艅 z艂o偶ono艣ci sposob贸w podejmowania decyzji jest pochodn膮 zaanga偶owania jednostki i dodatkowo zale偶y od jej do艣wiadczenia, jakie ma w zakresie danego problemu. Organizacja, kt贸ra chce wp艂ywa膰 na zachowania odbiorc贸w, u kt贸rych proces podejmowania decyzji przebiega w艂a艣nie wed艂ug tego modelu ma do wyboru r贸偶ne mo偶liwo艣ci dzia艂ania. Zalicza si臋 do nich: zmienianie wyobra偶enia odbiorc贸w o dost臋pnych sposobach zaspokajania potrzeby, zmienianie wyobra偶enia o pozycji konkurencyjnej oferty, zmienianie znaczenia przypisywanego poszczeg贸lnym kryteriom oceny danej oferty, zwracanie uwagi odbiorc贸w na dodatkowe kryteria oceny dotychczas nie wzi臋te pod uwag臋 przez odbiorc贸w oraz zwracanie uwagi odbiorc贸w na dodatkowe cechy oferty.

聽J.P.Gunning twierdzi natomiast, 偶e "trudno jest stworzy膰 model zbiorowego podejmowania decyzji bez ostatecznego wypowiedzenia si臋 na temat tego, czy model ten prowadzi do dobrych czy z艂ych rezultat贸w"[24]. M. Mazur omawia natomiast model zachowania wyborc贸w z punktu widzenia marketingu, stworzony na podobie艅stwo zachowa艅 konsument贸w na rynku komercyjnym przez B.Newman'a. Model ten sk艂ada si臋 z pi臋ciu komponent贸w wyznaczaj膮cych motywy zachowa艅 wyborc贸w, umo偶liwiaj膮cych jednocze艣nie ich segmentacj臋. Sk艂adaj膮 si臋 na nie: warto艣膰 funkcjonalna (wyborca g艂osuje by uzyska膰 korzy艣膰), warto艣膰 spo艂eczna (decyzja wyborcy determinowana przynale偶no艣ci膮 do grupy spo艂ecznej), warto艣膰 emocjonalna (wyborca podejmuje decyzj臋 na podstawie emocji), warto艣膰 warunkowa (g艂osowanie na kandydata skuteczniej przekonuj膮cego do wizji przysz艂o艣ci zgodnej z wizj膮 wyborcy), warto艣膰 epistematyczna (ciekawo艣膰 i potrzeba czego艣 nowego w艣r贸d wyborc贸w)[25].

Poszukuj膮c w艣r贸d og贸lnie publikowanych bada艅 w Polsce na temat decyzji wyborczych uda艂o si臋 znale藕膰 jedynie komunikat o badaniach przeprowadzonych przez CBOS w 2001 roku[26]. Z bada艅 wynika, 偶e wyborcy decyduj膮c si臋 na poparcie jakiego艣 ugrupowania rzadko kiedy podchodz膮 do tego wy艂膮cznie racjonalnie. Cz臋艣ciej na ich decyzje wyborcze najwi臋kszy wp艂yw maj膮 emocje lub aktualna sytuacja materialna czy spo艂eczna. Mog膮 na nich wp艂ywa膰 r贸wnie偶 media, najbli偶sze otoczenie i atmosfera 偶ycia publicznego. Jako najcz臋艣ciej wymieniane motywy g艂osowania respondenci podali program wyborczy (22%). Stosunkowo du偶a cz臋艣膰 z nich g艂osuje wed艂ug logiki g艂osowania "na swoich" (15%), 12% badanych wyborc贸w uzna艂o jako si艂臋 przyci膮gaj膮c膮 ich uwag臋 wykszta艂cenie, 偶yciowe do艣wiadczenie, rozs膮dek i kultur臋 polityczn膮 danego kandydata. R贸wnie cz臋sto jako motyw podawali przekonanie o wra偶liwo艣ci socjalnej popieranego przez nich ugrupowania politycznego. Co dziewi膮ty wyborca jako motyw poda艂 wiar臋 na zmian臋 poprzez pojawienie si臋 nowych ludzi, idei i pomys艂贸w w polityce. Co dziesi膮ty respondent zwraca艂 uwag臋 na kwestie ideowe i 艣wiatopogl膮dowe, co jedenasty natomiast twierdzi艂, 偶e decyduj膮cym motywem podj臋cia decyzji wyborczej by艂a lojalno艣膰 partyjna. Jak wi臋c problem ten mo偶e by膰 przedstawiany przez wyborc贸w ju偶 po wyborach w 2004 roku spr贸bowa艂am zbada膰 na za pomoc膮 badania ankietowego, kt贸rego wyniki mo偶na zale藕膰 w dziale rozprawy wyniki bada艅.

Cz臋stym zjawiskiem w polskiej historii demokratycznych wybor贸w jest coraz wi臋ksza absencja wyborc贸w, kt贸ra jest wynikiem na pewno z艂ej komunikacji marketingowej w trakcie kampanii wyborczej ale tak偶e i innych czynnik贸w. Na podstawie analizy czynnik贸w ograniczaj膮cych sk艂onno艣膰 do korzystania z oferty organizacji niekomercyjnych stworzonej przez聽 M.Krzy偶anowsk膮[27], uznano za tak samo adekwatne w przypadku organizacji niedochodowych jakimi s膮 kandydaci polityczni i ich oferty kierowane na rynek polityczny w trakcie kampanii wyborczej.Czynniki te zwi膮zane s膮 z聽 ryzykiem, jakie odbiorcy dostrzegaj膮 w tym procesie.
Po pierwsze, ryzyko funkcjonalne wi膮偶膮ce si臋 z obaw膮, czy oferta spe艂ni ich oczekiwania.
Po drugie, ryzyko fizyczne przejawiaj膮ce si臋 w obawie, czy skorzystanie z oferty jest lub b臋dzie dla odbiorcy bezpieczne.
Po trzecie, ryzyko ekonomiczne wi膮偶膮ce si臋 z korzy艣ciami, kt贸re mo偶e wyborca osi膮gn膮膰, b膮d藕 ponie艣膰 strat臋 oddaj膮c sw贸j g艂os na okre艣lonego kandydata politycznego (cen臋 jak膮 musi ponie艣膰).
Po czwarte, ryzyko spo艂eczne odnosz膮ce si臋 do oceny decyzji wyborcy wystawionej mu przez 艣rodowisko spo艂eczne, w kt贸rym 偶yje, pracuje, lub w stosunku, do kt贸rego ma aspiracje.
Po pi膮te, ryzyko psychologiczne zwi膮zane z w艂asn膮 ocen膮 i odczuciami samego wyborcy po skorzystaniu z oferty podmiotu politycznego.
Ostatnie sz贸ste ryzyko, wi膮偶e si臋 z obaw膮 przed strat膮 czasu, kt贸r膮 w wyobra偶eniu wyborcy, musi on ponie艣膰 aby skorzysta膰 z oferty politycznej (czas po艣wi臋cony na wyb贸r kandydata, odszukanie lokalu wyborczego i dotarcie do niego, wype艂nienie karty wyborczej - oddanie swego g艂osu wyborczego oraz powr贸t do domu).

Zdaniem M.Krzy偶anowskiej "organizacja chc膮c wp艂ywa膰 na odbiorc贸w, powinna d膮偶y膰 do identyfikacji rodzaj贸w ryzyka, jakie oni dostrzegaj膮 i stara膰 si臋 je minimalizowa膰 (...) poprzez np. dokonywanie publicznych rozlicze艅 z pozyskiwanych 艣rodk贸w, budowanie wizerunku wiarygodno艣ci danego ugrupowania politycznego"[28]. Ph.Braud wyr贸偶nia trzy odr臋bne przypadki oboj臋tno艣ci powstaj膮cej pomi臋dzy rz膮dz膮cymi a rz膮dzonymi: oboj臋tno艣膰 z powodu oddalenia (przywilejem elit), oboj臋tno艣膰 wynikaj膮ca z niewystarczaj膮cego zrozumienia (zalew informacji) oraz oboj臋tno艣膰 z powodu rezygnacji (brak wiary w mo偶liwo艣膰 zmian)[29].聽 Nie doszuka艂am si臋 偶adnych opracowa艅 na temat ewentualnie przeprowadzonych bada艅 rynkowych dotycz膮cych motyw贸w podj臋cia decyzji przez wyborc贸w polskich o nie uczestniczeniu w danych wyborach. Takie opracowanie by艂oby bardzo ciekawe i wiele zapewne by wznios艂o do mo偶liwo艣ci wp艂yni臋cia poprzez odpowiedni膮 komunikacje marketingow膮 w polityce na opinie i postawy tych os贸b, a tym samym zdobycie ich g艂os贸w, a jest to ogromny procent wyborc贸w, bo dochodz膮cy czasami nawet do 50%[30]. Zdecydowa艂am podj膮膰 si臋 zatem zbadania r贸wnie偶 i tych motyw贸w w przeprowadzonym badaniu ankietowym, co zosta艂o tak偶e szerzej zaprezentowane w dziale wyniki bada艅.


[1]M.Muszy艅ski, Marketing polityczny , Wy偶sza Szko艂a Zarz膮dzania i Marketingu w W-wie, 1999, s.82

[2]S.Wr贸bel O poj臋ciu i modelach zachowa艅 wyborczych, w: P.Dobrowolski, M.Stolarczyk Polityka: przedmiot bada艅 i formy jej przejawiania si臋, Katowice 2000, s.122-123, za: M.Mazur, Marketing polityczny, PWN 2002, s.31

[3]E.Aronson, T.D.Wilson, R.M.Akert Psychologia spo艂eczna, Warszawa 1998, za M.Mazur Ibidem. s.38

[4]J.Blythe Komunikacja marketingowa, PWE Warszawa 2002, s.24

[5]R.B.Cialdini, Wywieranie wp艂ywu na ludzi. Teoria i praktyka, Gda艅skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda艅sk 2001,

[6] Ibidem, s. 66

[7] Na przyk艂ad wybory w stanie Ohio wygra艂 polityk, kt贸ry przed wyborami zmieni艂 swoje nazwisko na takie, kt贸re kojarzone by艂o przez mieszka艅c贸w tego stanu z rodzin膮 o du偶ych tradycjach politycznych.w: R.B.Cialdini,Iibidem. s. 162

[8]Ibidem, s.174

[9]Powo艂a艂 on "Komitet Honorowy", licz膮cy 1300 os贸b, kt贸rego cz艂onkami by艂y osoby znane i cenione (m.in. arty艣ci, aktorzy, piosenkarze, re偶yserzy itp.). Udziela艂y one tylko poparcia swoim nazwiskiem.

[10]R.B.Cialdini, Ibidem, s.204

[11]o czym mo偶e 艣wiadczy膰 przyk艂ad kampanii J.Kuronia, kt贸ry ciesz膮c si臋 opini膮 znanego i szanowanego polityka, wyst臋powa艂 publicznie w jeansowej bluzie, a na okoliczno艣膰 wybor贸w prezydenckich stworzono jego wizerunek jako kandydata pojawiaj膮cego si臋 oficjalnie w garniturze. Jak wiadomo nie wygra艂 on wybor贸w, a pojawiaj膮ce si臋 opinie o nag艂ej i dziwnej zmianie wizerunku najprawdopodobniej jemu zaszkodzi艂y.

[12]Wi臋cej na ten temat tak偶e w: A.Pratkanis, E.Aronson Wiek propagandy. U偶ywanie i nadu偶ywanie perswazji na co dzie艅, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa, 2005, s.220-226

[13]Za przyk艂ad mo偶e pos艂u偶y膰 afera tzw. "czarnej teczki" S.Tymi艅skiego w trakcie wybor贸w prezydenckich w Polsce w 1991 roku. Wszyscy nagle chcieli zapozna膰 si臋 z zawarto艣ci膮 tej teczki, przez co popularno艣膰 kandydata znik膮d nagle niesamowicie wzros艂a, do tego stopnia, 偶e niemal wygra艂 wybory prezydenckie (nie pokazuj膮c do samego ko艅ca wspomnianych wcze艣niej rzekomo tajnych dokument贸w).

[14] A.Pratkanis, E.Aronson, Ibidem, s.48-49

[15] M.Mazur, Ibidem, s.38

[16] Ibidem, s.30,

[17]A.Burgiel Wp艂ywy interpersonalne a racjonalno艣膰 zachowa艅 polskich konsument贸w, Wyd. AE Katowice, 2005, s.21

[18]P.Pawe艂czyk, D.Piontek op.cit., s.15

[19] M.Mazur, op.cit., s.35, za G.J.O'Keefe, E.L.Atwood Communication and Election Campaigns, w: D.Nimmo, K.R.Sanders, Handbook of Political Communication, London 1981, s.343

[20]wyborca o opinii przeciw Prezydentowi Nixonowi, za T.Lis op.cit,s.278

[21]U.Jakubowska Preferencje polityczne. Psychologiczne teorie i badania, Wyd.Instytutu Psychologii PAN Warszawa 1999, s.210-213

[22] U.Jakubowska, ibidem, s.213

[23] Ph.Kotler, A.R.Andreasen Strategic Marketing for Nonprofit Organisations, Prentice Hall. New Jersey 1996, s.115-116 i 133-134, za:M.Krzy偶anowska, op.cit., s.80

[24]J.P.Gunning Zrozumie膰 demokracj臋-wprowadzenie do teorii wyboru publicznego, Wy偶sza Szko艂a Bankowo艣ci, Finans贸w i Zarz膮dzania Warszawa 2001, s.166

[25] M.Mazur, Ibidem, s.31-36

[26]Badanie w dniach 6-9 kwietnia 2001, na pr贸bie reprezentatywnej losowo-adresowej doros艂ej ludno艣ci Polski, licz膮cej 1036 os贸b, Respondenci wypowiadali swe opinie na ten temat jednak na pi臋膰 miesi臋cy przed planowanymi wyborami parlamentarnymi w pytaniu otwartym. Trudno wi臋c oceni膰, czy rzeczywi艣cie decyzj臋 sw膮 ostatecznie podj臋li w艂a艣nie pod wp艂ywem takiego motywu o jakim wspomnieli w badaniu, czy prezentowane odpowiedzi nie by艂y wynikiem raczej "pobo偶nego 偶yczenia" uznawanego przez respondent贸w za spo艂ecznie poprawne.

殴r贸d艂o: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/KOM057/KOM057.HTM

[27]M.Krzy偶anowska op.cit., s. 78

[28]Ibidem, s.78

[29]Ph.Braud Rozkosze demokracji, Wyd.Naukowe PWN Warszawa 1995 s.23-33

[30] wg. ustawy za kandydata wygrywaj膮cego wybory uwa偶a si臋 tego, kt贸ry w g艂osowaniu uzyska艂 wi臋cej ni偶 po艂ow臋 wa偶nie oddanych g艂os贸w, a je艣li 偶aden nie uzyska艂 wymaganej wi臋kszo艣ci, to czternastego dnia po pierwszym g艂osowaniu przeprowadza si臋 ponowne g艂osowanie, w kt贸rym bior膮 udzia艂 dwaj kandydaci, kt贸rzy uzyskali w pierwszym g艂osowaniu najwi臋ksz膮 ilo艣膰 g艂os贸w -Ustawa z dnia 20.06.2002 r. O bezpo艣rednim wyborze w贸jta, burmistrza i prezydenta miasta, wg.Dz.U. z dnia 20 lipca 2002 r.