Autorytet w polityce -branding polityczny

Marketing polityczny ju偶 nie wystarcza do budowania rozpoznawalnej marki polityka oraz nawi膮zywania trwa艂ych relacji z wyborcami. Konieczne jest poszerzenie go o strategi臋 brandingu personalnego oraz o coaching. Jakie korzy艣ci daje ich zastosowanie w dzia艂aniach kandydat贸w politycznych? Czy mo偶emy m贸wi膰 o nowej dziedzinie - brandingu politycznym?


Wsp贸艂czesny, globalny 艣wiat, to era szybkiej wymiany informacji, ci膮g艂ej oceny i wyci膮gania szybkich wniosk贸w. Cz艂owiek zmuszony jest do my艣lenia na skr贸ty, a wiedz臋 opiera膰 bardziej na relacjach z otoczeniem i budowaniu zaufania. W 艣wiecie polityki stosuje si臋 ju偶 z powodzeniem techniki i narz臋dzia marketingu politycznego w celu zwi臋kszenia poparcia obywateli dla danego kandydata czy partii politycznej. Skuteczno艣膰 tych dzia艂a艅 w du偶ej mierze uzale偶niona jest od w艂a艣ciwego kszta艂towania wizerunku partii, jego cz艂onk贸w ale i polityka - lidera. To ich osobisty wizerunek- marka personalna, przek艂ada si臋 cz臋sto na ostateczny X na karcie g艂osowania. Narz臋dziem, kt贸re w艂a艣nie doskonale precyzuje i konsekwentnie wdra偶a wizerunek kandydat贸w politycznych jest branding personalny.


Branding personalny聽 w 艣wiecie polityki polega na analizie posiadanych kompetencji osobistych (zdolno艣ci, talent贸w), podbudowuje wiar臋 we w艂asne mo偶liwo艣ci i uzmys艂awia nam obszary, nad kt贸rymi musimy popracowa膰 czy wzmocni膰, by osi膮gn膮膰 cel, na kt贸rym nam zale偶y. Okre艣la - a nie tworzy sztucznie - autentyczny wizerunek lider贸w i cz艂onk贸w ich partii poprzez odkrycie cech wyr贸偶niaj膮cych ich z otoczenia. Prezentuj膮c je w harmonijny spos贸b, k艂adzie nacisk na wiarygodno艣膰, szczero艣膰, kompetencje, uczciwo艣膰, rzetelno艣膰, talenty przyw贸dcze. Buduje sp贸jno艣膰 pomi臋dzy skutecznie prezentowanym wizerunkiem kandydata a jego cechami charakteru i predyspozycjami. Coaching wspiera jego umiej臋tno艣ci w zakresie nawi膮zywania relacji z otoczeniem i kreatywnej oraz skutecznej komunikacji. Maj膮 one na celu wzbudza膰 zaufanie, szacunek i pozytywne emocje odbiorc贸w, by budowa膰 trwa艂e uznanie i autorytet. W dzisiejszych czasach tylko charyzmatyczni przyw贸dcy z silnym poczuciem empatii, przejrzystym i autentycznym wizerunkiem, potrafi膮cy komunikowa膰 si臋 z wyborcami聽 maj膮 szans臋 osi膮gn膮膰 w d艂ugiej perspektywie przewag臋 na rynku politycznym.


Strategia brandingu personalnego i coaching w polityce w przeciwie艅stwie do marketingu politycznego odzwierciedla nie tylko cele i aspiracje partyjne, lecz przede wszystkim autentyczny potencja艂 lider贸w partyjnych. Pomaga im stworzy膰 rozpoznawaln膮 mark臋 personaln膮 w przemy艣lany i skuteczny spos贸b oraz kreuje przestrze艅 do nawi膮zywania trwa艂ych relacji z wyborcami. Wzmacnia umiej臋tno艣ci osi膮gania konkretnych, istotnych i mo偶liwych do osi膮gni臋cia cel贸w, tak by wizje, pasje, przekonania i pragnienia polityk贸w sta艂y si臋 inspiracj膮 dla innych. Nie zaw臋偶a kwestii wizerunku do estetyki, postawy, mowy cia艂a, sposobu ubierania si臋, kolor贸w, intonacji g艂osu czy erystyki. Nie odzwierciedla jedynie dzia艂a艅 podejmowanych w trakcie kampanii wyborczej lecz raczej to偶samo艣膰 i codzienn膮 aktywno艣膰 polityk贸w w sferze publicznej jak i prywatnej, przy wykorzystaniu r贸偶nych technik i narz臋dzi komunikacji.

Jako ekspert komunikacji marketingowej i wyborczej z 10-letnim do艣wiadczeniem, autorka 3 skutecznych strategii wyborczych polityk贸w samorz膮dowych, specjalista brandingu personalnego, coach oraz wyk艂adowca wy偶szych uczelni, a tak偶e doradca wizerunkowy i komentator w mediach wierz臋, 偶e o sukcesie w polityce decyduj膮 nie tylko uk艂ady partyjne, wielkie pieni膮dze, p艂e膰 czy stosowanie socjotechnik ale, 偶e sukces mo偶na osi膮ga膰 poprzez umiej臋tne, 艣wiadome i sp贸jne komunikowanie wizerunku wiarygodnego kandydata, potrafi膮cego s艂ucha膰, zdobywa膰 zaufanie oraz poci膮ga膰 wyborc贸w za sob膮.聽W budowaniu聽efektywnej wiarygodno艣ci i autorytetu w polityce stosuj臋聽skuteczne metody, tworz膮ce to偶samo艣膰 polityka i zaufanie spo艂eczne, prowadz膮ce do osi膮gni臋cia d艂ugofalowego sukcesu wyborczego. Dzia艂ania realizowane s膮 przeze mnie, w oparciu o narz臋dzia takie jak: mentoring i聽coaching, bazuj膮ce na dziedzinach wiedzy z zakresu marketingu, zarz膮dzania, politologii,聽brandingu personalnego, socjologii, psychologii spo艂ecznej i przyw贸dztwa. Aktywnie wsp贸艂pracuj臋 z ekspertami pierwszego w Polsce Instytutu Brandingu Personalnego, Fundacj膮 Centrum Promocji Kobiet oraz z uczelniami wy偶szymi w Polsce.

Przekaz bazuj膮cy na szacunku do cz艂owieka, profilowany jest do okre艣lonych segment贸w spo艂ecznych, obecnych i potencjalnych grup wyborc贸w. Umo偶liwia identyfikacj臋 i efektywne wyeksponowanie kluczowego wyr贸偶nika lidera, buduj膮ce zaufanie do ca艂ej partii lub organizacji politycznej, tworz膮ce trwa艂膮 przewag臋 konkurencyjn膮 na rynku politycznym. Eksperci brandingu personalnego wiar臋 swoj膮 opieraj膮 na za艂o偶eniu, 偶e silny-autentyczny lider wzmacnia mark臋 ca艂ego ugrupowania.

Branding polityczny to nowatorska strategia, kt贸ra w odr贸偶nieniu od klasycznego marketingu politycznego, bazuje na autentycznym potencjale i kompetencjach ludzi odgrywaj膮cych kluczowe role na arenie politycznej. Pozwala pe艂niej odzwierciedla膰 wyznawane idee, warto艣ci oraz cele, do kt贸rych oni d膮偶膮. K艂ad膮c nacisk na wiarygodno艣膰, rzetelno艣膰, silny potencja艂 przyw贸dczy i umiej臋tno艣ci komunikacyjne. HumanBrand Program pozwala kszta艂towa膰 sp贸jny wizerunek lidera i jego otoczenia, tym samym wp艂ywa膰 na informacje kierowane do opinii publicznej przy wykorzystaniu wszystkich dost臋pnych i uzasadnionych nowoczesnych kana艂贸w komunikacji politycznej.

Strategia budowy wizerunku w brandingu politycznym聽obejmuje:

  • Sesje indywidualne, obejmuj膮ce identyfikacj臋 autentycznego potencja艂u polityka oraz opracowanie strategii budowy jego sp贸jnej marki, wspieraj膮cej jego cele.
  • Sesje indywidualne, obejmuj膮ce budow臋 autentycznej marki lidera organizacji politycznej
  • Sesje grupowe, obejmuj膮ce opracowanie i wdro偶enie sp贸jnej strategii marki poszczeg贸lnych cz艂onk贸w organizacji politycznej lub pozarz膮dowej, 聽odpowiadaj膮cej warto艣ciom i celom tej organizacji.
  • Konsultacje eksperckie w zakresie rozwoju i wzmocnienia poszczeg贸lnych element贸w tworz膮cych mark臋 polityka: wizerunku, dress-kodu, przes艂ania, wyst膮pie艅 publicznych, skutecznych relacji z mediami (budowa rozpoznawalno艣ci), komunikacji z wyborcami(werbalnej i niewerbalnej), funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.
  • Warsztaty i szkolenia dla cz艂onk贸w partii, organizacji politycznych i pozarz膮dowych w zakresie marketingu politycznego, brandingu politycznego,聽komunikacji perswazyjnej, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem r贸偶nic p艂ciowych,聽skutecznych narz臋dzi i technik szeroko poj臋tej komunikacji politycznej z uwzgl臋dnieniem oczekiwa艅 rynku聽wyborczego.聽聽

Bycie autentycznym - wiarygodnym politykiem, wiernym sobie i w艂asnym warto艣ciom, inspiruj膮cym innych i wzbudzaj膮cym zaufanie, buduj膮cym trwa艂e uznanie i szacunek jest dzi艣 kluczem do sukcesu w 艣wiecie polityki!

Skorzystaj z moich szkole艅, wykorzystuj膮cych najnowsze trendy!

B膮d藕 w zgodzie z sob膮 - zawsze o krok przed innymi! 聽