Segmentacja wyborc贸w a skuteczno艣膰 komunikowania marketingowego w polityce.

Komunikacja marketingowa w polityce jak wynika z powy偶szych rozwa偶a艅 musi by膰 skierowana do okre艣lonych grup nabywc贸w (zw艂aszcza wyborc贸w zdecydowanych), kt贸rzy mog膮 wymaga膰 innego wyj膮tkowego dla nich sposobu komunikowania si臋[1]. W艣r贸d naukowc贸w, w komunikacji marketingowej znaczenie zwracania si臋 do wyszczeg贸lnionych grup nie jest ju偶 podwa偶ane. Profesor W.Plunkett opracowa艂 "Now膮 Z艂ot膮 Regu艂臋".

Tradycyjna z艂ota regu艂a g艂osi艂a, 偶e "powinno si臋 robi膰 dla innych to samo co chcieliby艣my aby oni robili dla nas". Regu艂a ta jednak zak艂ada, 偶e wszyscy ludzie s膮 r贸wni. W obecnych spo艂ecze艅stwach nale偶y bra膰 pod uwag臋 punkt widzenia innych. Ludzie r贸偶ni膮 si臋 kultur膮, pochodzeniem, wiekiem, p艂ci膮 itp., st膮d nie maj膮 tych samych potrzeb, postrzegania czy motyw贸w. Profesor wprowadzi艂 zatem regu艂臋, kt贸ra brzmi: "R贸b w stosunku do innych to, co oni chcieliby aby艣 robi艂 dla nich"[2]. Innymi s艂owy aby usatysfakcjonowa膰 wyborc贸w nale偶y stosowa膰 w stosunku do nich - ich w艂asn膮 miar臋. Proces segmentacji obejmuje: wyb贸r kryteri贸w i metod segmentacji, nast臋pnie opis charakterystycznych cech dla poszczeg贸lnych segment贸w rynku, dalej wyb贸r opcji dzia艂ania oraz ostatecznie dopasowanie za艂o偶e艅 strategii komunikacji marketingowej do poszczeg贸lnych, wybranych segment贸w rynku. W trakcie przygotowa艅 do kampanii wyborczej na podstawie og贸lnie dost臋pnych oraz w艂asnych informacji i bada艅 marketingowych wyborc贸w dzieli si臋 na segmenty ze wzgl臋du na r贸偶ne kryteria. W zwi臋z艂y spos贸b pokazuje je poni偶sza tabela. Najcz臋艣ciej wykorzystywane s膮 do segmentacji w polityce kryteria geograficzne, demograficzne i behawioralne (lojalno艣膰 partyjna, historia g艂osowania i postawy wyborc贸w wzgl臋dem danych opcji politycznych)[3].
聽 聽
Tabela: Kryteria segmentacji rynku

Kryteria Og贸lne Specyficzne
Obiektywne

Demograficzne,


Spo艂eczno-ekonomiczne, polityczne,


Geograficzne

Lojalno艣膰 partyjna lub jej zmiana,

Innowacyjnos膰

Subiektywne Osobowo艣膰,

Styl 偶ycia,

Wykszta艂cenie
Postawy(motywy),

Intencje,

Percepcje,

Preferencje polityczne聽Komunikacja marketingowa w polityce jak wynika z powy偶szych rozwa偶a艅 musi by膰 skierowana do okre艣lonych grup nabywc贸w (zw艂aszcza wyborc贸w zdecydowanych), kt贸rzy mog膮 wymaga膰 innego wyj膮tkowego dla nich sposobu komunikowania si臋[1]. W艣r贸d naukowc贸w, w komunikacji marketingowej znaczenie zwracania si臋 do wyszczeg贸lnionych grup nie jest ju偶 podwa偶ane. Profesor W.Plunkett opracowa艂 "Now膮 Z艂ot膮 Regu艂臋".

Tradycyjna z艂ota regu艂a g艂osi艂a, 偶e "powinno si臋 robi膰 dla innych to samo co chcieliby艣my aby oni robili dla nas". Regu艂a ta jednak zak艂ada, 偶e wszyscy ludzie s膮 r贸wni. W obecnych spo艂ecze艅stwach nale偶y bra膰 pod uwag臋 punkt widzenia innych. Ludzie r贸偶ni膮 si臋 kultur膮, pochodzeniem, wiekiem, p艂ci膮 itp., st膮d nie maj膮 tych samych potrzeb, postrzegania czy motyw贸w. Profesor wprowadzi艂 zatem regu艂臋, kt贸ra brzmi: "R贸b w stosunku do innych to, co oni chcieliby aby艣 robi艂 dla nich"[2]. Innymi s艂owy aby usatysfakcjonowa膰 wyborc贸w nale偶y stosowa膰 w stosunku do nich - ich w艂asn膮 miar臋. Proces segmentacji obejmuje: wyb贸r kryteri贸w i metod segmentacji, nast臋pnie opis charakterystycznych cech dla poszczeg贸lnych segment贸w rynku, dalej wyb贸r opcji dzia艂ania oraz ostatecznie dopasowanie za艂o偶e艅 strategii komunikacji marketingowej do poszczeg贸lnych, wybranych segment贸w rynku. W trakcie przygotowa艅 do kampanii wyborczej na podstawie og贸lnie dost臋pnych oraz w艂asnych informacji i bada艅 marketingowych wyborc贸w dzieli si臋 na segmenty ze wzgl臋du na r贸偶ne kryteria. W zwi臋z艂y spos贸b pokazuje je poni偶sza tabela. Najcz臋艣ciej wykorzystywane s膮 do segmentacji w polityce kryteria geograficzne, demograficzne i behawioralne (lojalno艣膰 partyjna, historia g艂osowania i postawy wyborc贸w wzgl臋dem danych opcji politycznych)[3].


Ka偶dy wyodr臋bniony segment powinien by膰 dok艂adnie opisany, tak by w nast臋pnym etapie mo偶na by艂o dostosowa膰 odpowiednie techniki i 艣rodki komunikacji marketingowej stosowanej w trakcie kampanii wyborczej, najlepiej oddzia艂uj膮ce na ten rodzaj wyborcy. Taki opis zwany jest profilem segmentu i zawiera przede wszystkim informacje o czynnikach spo艂eczno - ekonomicznych wyodr臋bnionej grupy wyborc贸w, ich wzor贸w wcze艣niejszego zachowania wyborczego, preferencji partyjnych, oceny popularno艣ci kandydat贸w ubiegaj膮cych si臋 o ich g艂osy. Takie informacje s艂u偶膮 podj臋ciu decyzji jak prowadzi膰 kampani臋, gdzie j膮 prowadzi膰, na co zwraca膰 uwag臋 podczas wyst膮pie艅 publicznych w danym miejscu, tak by nie traci膰 cennego czasu w kampanii wyborczej oraz unikn膮膰 pope艂nienia niepotrzebnych pomy艂ek, odbieranych przez wyborc贸w jako brak kompetencji kandydata.

Maj膮c opisane poszczeg贸lne segmenty wyborc贸w mo偶na wybra膰 interesuj膮cy kandydata rynek docelowy. Ten etap zwany jest targeting[4]. W polityce definiuje si臋 go jako "proces identyfikacji i dotarcia do okre艣lonych wyborc贸w, do kt贸rych chce dotrze膰 kampania"[5]. Sprowadza si臋 on do wyboru segment贸w atrakcyjnych z punktu widzenia kandydata i alokacji 艣rodk贸w kampanii. Inaczej m贸wi膮c jest to "dotarcie do odpowiedniej publiczno艣ci (target groups) z odpowiednim przekazem i przez odpowiednie medium w odpowiednim czasie"[6]. W komunikacji marketingowej w polityce wyr贸偶nia si臋 dwa podej艣cia do wyboru segment贸w docelowych. Jest to po pierwsze, podej艣cie tradycyjne, w kt贸rym za kryterium wyboru przyjmuje si臋 takie zmienne jak: histori臋 g艂osowania, dane o rejestracji wyborc贸w w poszczeg贸lnych obwodach i okr臋gach wyborczych, informacje o poparciu danych partii, liczbie wyborc贸w niezdecydowanych. Drugie podej艣cie stanowi "geodemografia", bior膮ca pod uwag臋 wiele zmiennych demograficznych przy okre艣leniu jednorodnych, niewielkich grup mieszka艅c贸w danego obszaru. Do艂膮cza si臋 do nich wyniki bada艅 dotycz膮ce postaw i opinii w tych grupach, tak by w efekcie mo偶liwe sta艂o si臋 kierowanie okre艣lonych, najbardziej odpowiadaj膮cych zapotrzebowaniom przekaz贸w do wyszczeg贸lnionych t膮 drog膮 grup. Kampania w ten spos贸b poprowadzona, na pewno jest bardziej skuteczna. Zamiast przekaz贸w kierowanych w mediach og贸lnokrajowych, mo偶na kierowa膰 je za po艣rednictwem lokalnych stacji. To co mo偶e przynie艣膰 wspania艂y skutek w jednym okr臋gu wyborczym, mo偶e by膰 totaln膮 kl臋sk膮 w innym okr臋gu. Podczas ostatnich wybor贸w w USA o zwyci臋stwie G.W.Busha r贸wnie偶 zdecydowa艂 sukces w przekonaniu do niego niekt贸rych wyborc贸w niezdecydowanych[7]. Na sukces wyborczy Busha w jego ostatniej kampanii聽 niew膮tpliwie mia艂o te偶 wp艂yw przyci膮gni臋cie kobiet - wyborc贸w ze strony Kerry'ego na stron臋 Busha[8]. W USA kobiety s膮 bardziej niezale偶ne i wyemancypowane ni偶 w Polsce, st膮d stanowi膮 okre艣lony du偶y elektorat, o kt贸ry w ka偶dych wyborach zabiega wielu kandydat贸w. Chocia偶 Kerry r贸wnie偶 stara艂 dba膰 si臋 o ten segment wyborc贸w, to zabiegi jego rywala by艂y skuteczniejsze i przynosz膮ce lepszy obraz[9]. Zdaniem J.Bradshaw "najlepszym dost臋pnym narz臋dziem by przewidzie膰 zachowanie wyborcy jest jego wcze艣niejsze zachowanie"[10]. Jednak w tak m艂odej polskiej demokracji twierdzenie to jest w膮tpliwe i wymaga艂oby raczej potwierdzenia jej s艂uszno艣ci osobnymi badaniami marketingowymi. Trudno te偶 m贸wi膰 o silnej tradycji g艂osowania w Polsce, w zwi膮zku z ci膮g艂ym kszta艂towaniem si臋 systemu partyjnego w naszym kraju. Zmiana orientacji partyjnej wyborc贸w jest do艣膰 cz臋stym zjawiskiem w naszym spo艂ecze艅stwie. Od 1997 roku do 2001 roku niemal 50% Polak贸w zmieni艂o swe preferencje wyborcze[11]. Cz臋sto g艂osujemy na zasadzie g艂osowania negatywnego (na x, byle nie na y), w zwi膮zku z rozczarowaniem rz膮dami poprzedniego podmiotu politycznego decydujemy odda膰 g艂os na zupe艂nie inny podmiot polityczny, b膮d藕 na zasadzie "mniejszego z艂a". Istotne[12], cho膰 z tendencj膮 do zmniejszania si臋 dla wyborc贸w w Polsce maj膮 kwestie historyczne (rodow贸d ugrupowania - zwi膮zany z PZPR - "komun膮" i "Solidarno艣ciowy") a tak偶e stosunek podmiotu politycznego do bie偶膮cych problem贸w czy wi臋zi rodzinnych. Nieodosobnionym przypadkiem jest tak偶e sytuacja, gdy dla spokoju rodzinnego jedno ze wsp贸艂ma艂偶onk贸w g艂osuje zgodnie z przekonaniami partnera, a nie swoimi. Sytuacj臋 te pot臋guje fakt, i偶 kandydaci polityczni wyg艂aszaj膮 opinie w swych programach wyborczych bardzo zbli偶one wzgl臋dem siebie. Innym problemem polskich kampanii wyborczych jest brak dost臋pu do danych o wyborcach, zwi膮zany z kr贸tk膮 histori膮 demokracji w naszym kraju, ale i te偶 ustawy o ochronie danych. Pa艅stwowa Komisja Wyborcza nie dysponuje nawet danymi o sposobie oddania g艂osu na danego kandydata wed艂ug np. cech demograficznych. Dane dost臋pne z publikacji czasopi艣mienniczych w Polsce opieraj膮 si臋 jedynie na sonda偶ach przed lub po wyborczych, kt贸re s膮 najcz臋艣ciej obci膮偶one b艂臋dem wynikaj膮cym z fa艂szywego sk艂adania deklaracji przez wyborc贸w. Dzia艂a tu swoista "psychologia poprawno艣ci". Powoduje ona, 偶e "niekt贸rzy spo艣r贸d wyborc贸w ugrupowa艅 pi臋tnowanych w dyskursie publicznym, np. okre艣lanych jako populistyczne lub z g贸ry skazanych na pora偶k臋, w sytuacji badania twierdz膮, 偶e oddali g艂os na inn膮 parti臋, np. domniemanych zwyci臋zc贸w wybor贸w"[13]. Brak odpowiedniej bazy informacyjnej, jest jak pisze W.Potwora i M.Duczmal "jedn膮 z kluczowych barier implementacji przygotowanych strategii"[14]. Do innych barier zaliczaj膮 oni tak偶e "brak tradycji i 艣wiadomo艣ci znaczenia formu艂owania koncepcji strategicznych w艣r贸d os贸b kreuj膮cych polityk臋", brak jasno sprecyzowanego celu dzia艂ania, powielanie tych samych pomys艂贸w, a tak偶e konieczno艣膰 uzyskania spo艂ecznej akceptacji dla proponowanych rozwi膮za艅. Jedna z agencji marketingowych[15]stwierdzi艂a, 偶e w naszym kraju najwi臋cej jest os贸b, kt贸re mo偶na by okre艣li膰 jako Tradycjonalist贸w (27%) i Nowoczesnych Pa艅 Domu (21%). Inne wyr贸偶nione przez ni膮 grupy to Ambitni z Aspiracjami (16%), Ideali艣ci (16%), Ludzie Wolni Duchem (11%) i Nieprzystosowani (9%). Inna agencja wprowadzi艂a do tej klasyfikacji jeszcze podtypy i podzieli艂a dodatkowo Tradycjonalist贸w na Zagubionych, Religijnych i Domator贸w[16]. Nazywanie grup spo艂ecznych znalaz艂o swe 藕r贸d艂o, zdaniem autorki wyk艂adu, w ameryka艅skiej modzie na dokonywanie charakterystyk poszczeg贸lnych obywateli. Okre艣lenie klienta pomaga bowiem w modelowaniu produktu, tak aby trafi膰 w gusta poszczeg贸lnych grup konsument贸w. Jaki jest zatem og贸lny obraz Polaka? Mo偶na znale藕膰 go np. w opracowaniach publikowanych przez Centrum Badania Opinii Spo艂ecznej, GKF Polonia, Instytut Pentor, Demoskop, OBOP, GUS i na stronie internetowej[17], b臋d膮cej stron膮 programu Telewizji Polskiej "Polak贸w Portret W艂asny". Na podstawie kilku troch臋 starszych odcink贸w tego programu B.Kolny[18]opracowa艂a bardziej szczeg贸艂owy obraz przeci臋tnego Polaka. Polacy jawi膮 si臋 jako ludzie religijni, patriotyczni, gotowi narazi膰 w艂asne 偶ycie w obronie ojczyzny, zaradni, 偶yczliwi, wykszta艂ceni, kulturalni, uczuciowi oraz ambitni. Najwi臋kszymi warto艣ciami dla nich s膮 dom i rodzina, kt贸re obok zdrowia wystarczaj膮 im do pe艂ni szcz臋艣cia. Uwa偶aj膮 si臋 za ludzi szcz臋艣liwych, cho膰 nie zawsze zadowolonych ze swego 偶ycia, za osoby niezmienne, nie wierz膮 raczej innym i nie polegaj膮 raczej na innych. G艂贸wnie sp臋dzaj膮 czas w domu, przed telewizorem lub ksi膮偶k膮. Takie sprecyzowanie wyborc贸w stanowi cenn膮 wskaz贸wk臋 jak okre艣la膰 profil kandydata, jego wizerunek i program polityczny oraz jak go pozycjonowa膰 oraz do kogo kierowa膰 sw膮 kampani臋. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e portret wyborcy zawsze zmienia si臋 w czasie (jako konsekwencja zmian spo艂eczno - ekonomicznych wp艂ywaj膮cych na wyborc贸w) wi臋c nale偶y prowadzi膰 badania w spos贸b ci膮g艂y. Zdaniem J.Sztumskiego[19], w zwi膮zku ze zr贸偶nicowaniem i polaryzacj膮 spo艂ecze艅stwa, nale偶y komunikacj臋 marketingow膮 "dostosowywa膰 do tych jego cz臋艣ci, na kt贸re chce si臋 oddzia艂ywa膰, uwzgl臋dniaj膮c ich sytuacj臋 spo艂eczno - ekonomiczn膮 i zwi膮zane z ni膮 oczekiwania". Wa偶na jest postawa kandydat贸w zmierzaj膮ca do nale偶ytego zwracania uwagi na zainteresowania i obawy "zmarginalizowanych ludzi".聽 Trudno nie zgodzi膰 si臋 z opini膮 M.呕ebrowskiego, kt贸ry bior膮c czynnie udzia艂 w trzech kampaniach wyborczych w Polsce, tak okre艣la dzia艂ania podejmowane przez polskich polityk贸w czy partie polityczne: "Coraz bardziej pal膮cy staje si臋 problem niekompetencji komunikacyjnej polityk贸w. Polscy politycy z jednej strony nie potrafi膮 m贸wi膰 kr贸tko i na temat, z drugiej za艣 - nagminnie odmawiaj膮 jakichkolwiek komentarzy na tematy 'niewygodne'. Nie widz膮 te偶 r贸偶nicy pomi臋dzy pisaniem 'dla oka' a pisaniem 'dla ucha'. Nie potrafi膮 te偶 uzale偶ni膰 swego sposobu wypowiedzi od rodzaju odbiorcy, czego klinicznym przyk艂adem jest chocia偶by wielu polityk贸w Unii Wolno艣ci, kt贸rzy maj膮 k艂opoty z dotarciem do ludzi o ni偶szym poziomie wykszta艂cenia"[20].

Gdy kandydat polityczny zbada艂 i okre艣li艂: do jakiego elektoratu zamierza skierowa膰 sw膮 kampani臋, gdzie ten elektorat wyst臋puje, jakie kwestie b臋dzie porusza艂 podczas kampanii, jaki b臋dzie tworzy艂 wizerunek i jaki wreszcie stosunek do konkurent贸w zamierza pokazywa膰, mo偶na przej艣膰 do nast臋pnego etapu planowania kampanii, tzn. do przygotowania planu komunikacji marketingowej. Jest to nic innego, jak okre艣lenie sposob贸w dotarcia do okre艣lonych grup wyborc贸w i przekazanie im tego, co kandydat polityczny zamierza im powiedzie膰, w taki spos贸b, aby przekona膰 ich, 偶e jest najlepszy spo艣r贸d ubiegaj膮cych si臋 o g艂osy i w efekcie sk艂oni膰 ich do oddania na niego swego g艂osu.

[1]S.Callander twierdzi, 偶e dowody empiryczne potwierdzaj膮 i偶 zachowania wyborcze i wyniki wybor贸w zale偶膮 od podzia艂u ca艂o艣ci elektoratu ale tak偶e na specjalnego uporz膮dkowaniu g艂osuj膮cych w segmenty. S.Callander Electoral Competition in Heterogeneous Districts, w: Journal of Political Economy Vol.113 nr 5, October 2005

[2] G.D.Harrell, G.L.Frazier Marketing: connecting with Customers, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York1998, s.25

[3] Cechy spo艂eczno-demograficzne wyborc贸w polskich po wyborach prezydenckich w 2000 roku zaprezentowali M.N臋dza i S.Wr贸bel w : S.Wr贸bel (red), Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice, Wydawnictwo WSEH, Bielsko-Bia艂a 2003, s.135-148

[4] o praktycznych aspektach targetingu wi臋cej w : Natalia de Barbaro Doj艣膰 do g艂osu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Wyd.Znak, Krak贸w 2005, s.97-112

[5]R.K艂eczek Problemy strategiczne..., za M.Mazur, op. cit.s. 71

[6]N.Polsby, A.Vildavsky, za: M.Mazur, Ibidem., s. 71

[7]wykaza艂y tak badania J.Zogby. By艂y to osoby politycznie umiarkowane, w 艣rednim wieku, 艣redniozamo偶ne, z lepszym ni偶 przeci臋tnie wykszta艂ceniem. Cenili Busha za "przyw贸dcze umiej臋tno艣ci, poszanowanie warto艣ci rodzinnych i za konsekwencj臋", a z J.Kerry'm zgadzali si臋 w wielu kwestiach ekonomicznych i spo艂ecznych i uznawali jego kwalifikacje do pe艂nienia urz臋du prezydenta. Kerry nie potrafi艂 jednak przekona膰 wyborc贸w niezdecydowanych, "偶e rzeczywi艣cie wierzy w to, co g艂osi", jego przem贸wienia zawiera艂y "zbyt wiele niuans贸w i kalkulacji, by mo偶na by艂o w nie uwierzy膰". T.Zachurski m贸wi: "Trudno uzna膰 Busha za filozofa czy intelektualist臋, ale uda艂o si臋 mu wygra膰 dzi臋ki promowaniu wielkich idei- moralnych i strategicznych." Zdaniem stratega-T.Fabrizio "w kampanii Busha wszystko przedstawiano jako ostateczny wyb贸r mi臋dzy dobrem i z艂em- to by艂o genialne.Za T.Zachurski, Wygra艂, bo jest wodzem, "Newsweek" z dnia 14.11.2004 s.62-67. Szerzej te偶 w P.Gillert Silny swoim wrogiem, Rzeczpospolita 31.07.2004 s.A8-A9

[8]Tym razem przed wyborami Kerry mia艂 8% wi臋cej g艂os贸w w艣r贸d kobiet ni偶 Bush, a po Konwencji w Bostonie nawet o 14% wi臋cej kobiecych g艂os贸w. Jednak prowadzona przez Busha kampania, utrwalaj膮ca jego wizerunek silnego przyw贸dcy, podkre艣lana za ka偶dym razem w przem贸wieniach dba艂o艣膰 o sprawy kobiet w kraju(pomoc prawna dla kobiet i ich dzieci, walka z prostytucj膮, powo艂anie fundacji zdrowia dla kobiet oraz zatrudnianie i praca z kobietami na wysokich urz臋dach w pa艅stwie) oraz wydarzenia zagraniczne(atak terrorystyczny na szko艂臋 w Bies艂anie) doprowadzi艂y do jego zdecydowanej przewagi. W sonda偶ach z dnia 21-23.10 60% m臋偶czyzn i 53% kobiet ocenia艂o Busha jako kandydata gwarantuj膮cego bezpiecze艅stwo.

[9]Sztab Busha opracowa艂 nawet specjalne strony w Internecie po艣wi臋cone problemom kobiet oraz dost臋pne na tych stronach by艂y w sprzeda偶y specjalne czapeczki baseballowe w kolorze r贸偶owym. N.Gibbs,What Do Women Want, "Time" , 11.10.2004,聽 s. 43

[10] J.Bradshaw Who Will Vote, za: M.Mazur, op.cit. s.73

[11]R.Markowski, wyniki badania CBOS, za "Gazeta Wyborcza" z dn. 26.10.2001

[12]P.Pawe艂czyk, D.Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM Pozna艅 1999, s.94 oraz G.Ignaczewski Specyfika marketingu politycznego w Polsce, Wyd.A.Marsza艂ek, Toru艅, 2005, s.44

[13]A.Olszewski O badaniach wyborczych, BRIEF, 26.10.2001, s.62

[14]W.Potwora, M.Duczmal, Marketing - strategie i struktury, PAN Opole 2001, s. 183

[15]Agencja ta zajmuje si臋 badaniem typologii konsument贸w w Polsce (badanie na pr贸bie dw贸ch tysi臋cy os贸b w wieku 20-65 lat). Relacja z konferencji w Sopocie Innowacje w marketingu, wyk艂ad mgr. Beaty Kolny z Akademii Ekonomicznej w Katowicach,聽 dodatek do "Gazety Morskiej" nr 254, "Gazeta Wyborcza" z dnia 30.10.2001, s.1 Podobnego podzia艂u dokona艂a agencja GfK Polonia- J.Sielicki Raport Style 偶ycia Polak贸w 2002 w: Marketing w praktyce聽Listopad 2002 nr 11 s.33-37

[16]Mo偶na tak偶e w r贸偶nych publikacjach znale藕膰 takie okre艣lenia na grupy konsument贸w w Polsce jak: Zgorzknia艂e Mamu艣ki(15,9%), Wiejscy Tradycjonali艣ci(13,9%), Weterani Czynu Spo艂ecznego(12,8%), Zamo偶ne Pozytywistki(9,4%), Kr贸lowe Disco Polo(7,5%) czy te偶 Dzieci Popkultury(5,4%). Szerzej na ten temat r贸wnie偶 w L.Rudnicki op. cit.s.136-138

[17]www.ppw.com.pl

[18]B.Kolny Marketing-wsp贸艂czesne obszary badania i zastosowania ,w:聽 (red) .Z.K臋dzior Marketing. Wsp贸艂czesne obszary badania i zastosowania, Katowice CbiE AE 2000,聽 s.54-61

[19]J.Sztumski, Promocja, sztuka pozyskiwania nabywc贸w, agencja Wydawnicza Placet Warszawa 1995, s. 23-24

[20]M.呕ebrowski G艂adkie problemy. Marketing polityczny to nie tylko wizerunek, Magazyn Komunikacji聽 Marketingowej "Brief", nr 14, 14.10.2000