Pozycjonowanie kandydata politycznego i jego wp艂yw na zachowania wyborc贸w.

Rozw贸j radia, telewizji i sieci komputerowych, traktowany cz臋sto jako rewolucja elektronicznych technik przekazywania informacji umo偶liwi艂 komunikowanie si臋 na masow膮 skal臋, co by艂o ju偶 wcze艣niej sygnalizowane, ale jednocze艣nie wp艂yn膮艂 na jako艣膰 komunikacji spo艂ecznej, w tym komunikowania w polityce. Nadawcy da艂 on wi臋ksze mo偶liwo艣ci dotarcia do wyborcy - niejako "wchodzi" on codziennie do ich dom贸w, ale jednocze艣nie spowodowa艂, 偶e nadawca radzi膰 sobie musi r贸wnie偶 z wi臋ksz膮 konkurencj膮 na rynku politycznym i z wi臋ksz膮 艣wiadomo艣ci膮 wyborc贸w, kt贸rzy s膮 lepiej ni偶 dotychczas poinformowanym elektoratem.


Odbiorcy jednak cz臋sto wobec "lawiny informacji", czy jak inaczej si臋 okre艣la to zjawisko "zalewu informacji" nie mog膮 poradzi膰 sobie z podj臋ciem ostatecznej decyzji na kogo odda膰 sw贸j g艂os. Ogromna liczba informacji docieraj膮ca ka偶dego dnia do wyborcy powoduje konieczno艣膰 zredukowania ich do wielko艣ci, nad jak膮 jest on wstanie zapanowa膰. "Ludzie tworz膮 wi臋c schematy, czyli struktury poznawcze, za pomoc膮 kt贸rych organizuj膮 swoj膮 wiedz臋 o 艣wiecie po to, by zredukowa膰 liczb臋 koniecznych do uwzgl臋dnienia danych i skutecznie zinterpretowa膰 informacj臋 wieloznaczn膮. Nowe dane s膮 na og贸艂 postrzegane za po艣rednictwem starych schemat贸w"[1]. Zdaniem J.Z.Pietrasia "tworzenie medialnego wizerunku polityka stanowi wi臋c odpowied藕 na t臋 specyficzn膮 cech臋 ludzkiego my艣lenia, jak膮 jest subiektywna schematyzacja odbioru"[2]. Po okre艣leniu docelowych segment贸w na rynku politycznym (opisane zostanie w dalszej cz臋艣ci pracy) nast臋puje proces r贸偶nicowania i pozycjonowania oferty wyborczej. Odpowiada膰 ma ona jak najlepiej potrzebom i oczekiwaniom wcze艣niej sprecyzowanym docelowym grupom wyborc贸w oraz jednocze艣nie wyr贸偶nia膰 si臋 spo艣r贸d ofert zaprezentowanych na rynku politycznym w danym momencie. W ekonomii r贸偶nicowanie jest rozumiane jako: "dzia艂anie zmierzaj膮ce do zaprojektowania zestawu znacz膮cych r贸偶nic pozwalaj膮cych na wyr贸偶nienie oferty przedsi臋biorstwa od ofert konkurent贸w"[3]. Znane s膮 cztery podstawowe sposoby r贸偶nicowania oferty rynkowej przedsi臋biorstwa w stosunku do konkurencji. R贸偶nicowanie mo偶na dokona膰 w oparciu o takie zmienne jak: produkt, zakres us艂ug, personel oraz image[4].
W odniesieniu do kandydata politycznego najwa偶niejszymi zmiennymi w oparciu, o kt贸re dokonuje si臋 r贸偶nicowania wydaj膮 si臋 by膰:
*Po pierwsze, produkt - cechy, poziom realizacji programu wyborczego, wysoki stopie艅 zaufania spo艂ecznego, d艂ugo艣膰 偶ycia na rynku politycznym, styl w jakim si臋 prezentuje i jest odbierany.
*Po drugie, zakres us艂ug czyli trafno艣膰 wyboru i przedstawienia oczekiwanych kwestii spo艂ecznych oraz ekonomicznych w programie politycznym, szybko艣膰 i solidno艣膰 realizacji punkt贸w programu, edukacja wyborc贸w w zakresie wa偶nych kwestii spo艂ecznych, szybka i skuteczna naprawa pope艂nionych b艂臋d贸w.
*Po trzecie, r贸偶nicowanie ze wzgl臋du na personel, czyli cz艂onk贸w danej partii politycznej czy te偶 osoby zwi膮zane bezpo艣rednio z danym kandydatem politycznym. Mog膮 one wyr贸偶nia膰 si臋 ze wzgl臋du na kompetencje, wiarygodno艣膰, zaufanie spo艂eczne jakim si臋 ciesz膮, komunikatywno艣膰, przynale偶no艣膰 do danych grup spo艂ecznych.
*Po czwarte, i chyba najwa偶niejsze r贸偶nicowanie poprzez budowanie image. Nawet je偶eli oferty konkurent贸w s膮 do siebie podobne, wyborcy mog膮 r贸偶nie reagowa膰 na wizerunek podmiotu politycznego. Budowanie marki osi膮gaj膮cej sukces jest efektem 艣wiadomego d艂ugofalowego dzia艂ania.

Elementami tworzenia marki s膮: nazwa, logo, symbole, atmosfera i wydarzenia. Podobnie kandydat polityczny tworzy sw贸j image w celu ukszta艂towania preferowanego przez siebie wizerunku w otoczeniu, ale w wyniku oddzia艂ywania innych czynnik贸w niezale偶nych od niego, dzia艂ania te s膮 korygowane, co w efekcie powoduje powstanie r贸偶nego image u poszczeg贸lnych odbiorc贸w. Wizerunek trzeba budowa膰, jak twierdzi Ph. Kotler w spos贸b ci膮g艂y i przy wykorzystaniu wszystkich dost臋pnych 艣rodk贸w komunikacji[5].聽 Silny image mo偶na osi膮gn膮膰 stosuj膮c jeden lub kilka symboli odzwierciedlaj膮cych okre艣lon膮 wcze艣niej pozycj臋 kandydata. Logo i nazwa kandydata czy partii powinny umo偶liwia膰 natychmiastow膮 ich identyfikacj臋, staj膮c si臋 niejako gwarancj膮 "jako艣ci" tego podmiotu. Nazwa to zdaniem M.Zarzyckiego tylko wycinek publicznego wizerunku, jest "jak nazwisko dla cz艂owieka", zdaniem prof. Cie艣likowej natomiast "z biegiem czasu odbiorcy przestaj膮 zwraca膰 uwag臋 na przekaz i nazwa staje si臋 tylko znakiem rozpoznawczym, szyldem organizacji"[6]. W tym celu kandydat ugrupowanie polityczne mo偶e sobie wybra膰 przedmiot, kt贸ry w opinii spo艂ecznej w spos贸b symboliczny odwzorowuje cechy organizacji, na przyk艂ad osio艂ek-symbol Partii Demokratycznej, a s艂o艅 - symbol Partii Republika艅skiej w USA, zielony li艣膰 - symbol Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wybrane symbole powinny by膰 w艂膮czone w kampani臋 reklamow膮 kszta艂tuj膮c膮 to偶samo艣膰 kandydata politycznego obejmuj膮ce wszystkie drukowane i audiowizualne 艣rodki przekazu. Dobrze dobrane logo powinno by膰 proste, charakterystyczne, przyci膮gaj膮ce uwag臋, a przede wszystkim wyr贸偶niaj膮ce si臋 w艣r贸d innych znak贸w, gdy偶 jego celem jest u艂atwienie rozpoznania kandydat spo艣r贸d dzia艂aj膮cych na rynku politycznym. Nowe spojrzenie na promocj臋 polityczn膮, zdaniem R.Wiszniowskiego[7] "spowodowa艂o istotne zmiany w tej dziedzinie w ci膮gu ostatnich lat. Logo staje si臋 obrazem dostosowanym do specyficznego typu odbiorc贸w i jest manifestacj膮 tre艣ci, jakie nadawca pragnie przekaza膰 otoczeniu". Logo partii politycznej powinno odzwierciedla膰 to偶samo艣膰 partii, czyli jego tradycj臋, kierunek rozwoju, ideologi臋 oraz inne warto艣ci. Celem takiego przekazu reklamowego, zdaniem cytowanego autora, jest "otrzymanie skoncentrowanego, adekwatnego i 艂atwego do zapami臋tania obrazu partii politycznej". Logo to "sygna艂, rozpoznanie, referencja, gwarancja i znak jako艣ci". Wi臋cej, logo jest "znakiem - symbolem wsp贸艂czesnej mitologii, zasadniczym elementem mi臋dzynarodowego s艂ownika oraz swoistymi znakami alfabetu planety, j臋zykiem komunikacji, czy realn膮 sztuk膮 naszej ery"[8]. Mo偶na tak偶e tworzy膰 mark臋 w oparciu o wykorzystanie znanej osoby: cenionego ekonomisty, biznesmena, lekarza czy profesora. R贸wnie cz臋sto wykorzystywanym jest kolor do tworzenia identyfikacji marki[9]. Innymi wa偶nymi czynnikami kszta艂tuj膮cymi image kandydata mog膮 tak偶e by膰 atmosfera zwi膮zana z wystrojem siedziby czy studia nagraniowego podczas emisji reklam czy debat telewizyjnych z udzia艂em podmiot贸w politycznych, a tak偶e wydarzenia organizowane, sponsorowane, inicjowane b膮d藕 popierane przez kandydat贸w politycznych. Dotyczy to zw艂aszcza wydarze艅 o charakterze charytatywnym, spo艂ecznym, kulturalnym czy sportowym. D.Dunphy, jeden z cz艂onk贸w zarz膮du du偶ej firmy bran偶y opakowaniowej stwierdzi艂, 偶e "Niewa偶ne, jak bardzo pospolity wydaje nam si臋 produkt, musi on by膰 jednak zr贸偶nicowany. Ka偶dy produkt, ka偶d膮 us艂ug臋 mo偶na zr贸偶nicowa膰"[10].
Komunikacja marketingowa w polityce prowadzi do tego, 偶e nie wystarcza ju偶 zdj臋cie kandydata z roze艣mianymi dzie膰mi i 偶on膮, bawi膮cego si臋 z psem, biegaj膮cego po parku czy witaj膮cego si臋 ze znan膮 powszechnie osob膮, gdy偶 to robi膮 ju偶 wszyscy kandydaci. Daje ona szans臋 rozpoznania aktualnych preferencji spo艂ecze艅stwa na pewien okre艣lony model polityka i jego prezentacji, co wykorzystywane jest w strategii znanej w ekonomii jako tworzenie unikatowej oferty sprzeda偶y. Jak twierdzi D.Piontek i P.Pawe艂czyk[11]zosta艂a ona zaadoptowana przez klasyka ameryka艅skiego nurtu marketingu w polityce R.Reevesa, kt贸ry zauwa偶y艂, 偶e reklama w polityce przek艂ada si臋 najcz臋艣ciej na wybranie jednej cechy maj膮cej najpe艂niej odzwierciedla膰 charakter, styl i osobowo艣膰 kandydata, staj膮c si臋 motywem przewodnim jego kampanii, u艂atwiaj膮c zrozumienie niejasnego cz臋sto dla wyborcy przekazu programu politycznego. Ka偶dy kandydat powinien wi臋c promowa膰 te r贸偶nice w najwi臋kszym stopniu oddzia艂uj膮ce na okre艣lony przez niego rynek docelowy. Czynno艣膰 t臋 nazywamy pozycjonowaniem. W polityce zdaniem B.Newmana pozycjonowanie jest "narz臋dziem marketingowym, kt贸re umo偶liwia prezentacj臋 istoty wizji kandydata i stanowi o strukturze strategii"[12]. Al.Ries i J.Trout聽 twierdz膮, 偶e "punktem wyj艣cia do pozycjonowania jest produkt. Mo偶e to by膰 towar, us艂uga, przedsi臋biorstwo, instytucja lub nawet osoba. Ale pozycjonowanie nie oznacza tego, co robimy z produktem. Odnosi si臋 do tego, co robimy z umys艂em potencjalnego nabywcy. Inaczej m贸wi膮c produkt jest pozycjonowany w umy艣le odbiorcy"[13]. Ich zdaniem konkurent w stosunku do marek mocno zakorzenionych w umys艂ach odbiorc贸w ma do dyspozycji tylko trzy opcje strategiczne: wzmocnienie dotychczasowej w艂asnej pozycji w 艣wiadomo艣ci odbiorc贸w, poszukiwanie nowej, niezdobytej jeszcze pozycji w 艣wiadomo艣ci odbiorc贸w (znalezienie tzw."luki") oraz depozycjonowanie konkurencji (najcz臋艣ciej poprzez atak). Wykazali oni, 偶e ludzie na og贸艂 pami臋taj膮 przedsi臋biorstwo maj膮ce pozycj臋 numer jeden, dlatego tak ostra jest聽 walka o zaj臋cie tej pozycji w 艣wiadomo艣ci konsument贸w. W polityce jeszcze wi臋kszego nabiera znaczenia ta kwestia, gdy偶 w przeciwie艅stwie do podmiot贸w handlowych kandydaci mog膮 w pe艂ni dzia艂a膰 tylko i wy艂膮cznie po uzyskaniu pozycji numer jeden w trakcie wybor贸w. Zaj臋cie drugiego miejsca wi膮偶e si臋 w przypadku wybor贸w parlamentarnych co najwy偶ej z przej艣ciem do opozycji wobec przejmuj膮cej w艂adz臋 partii, a w przypadku wybor贸w prezydenckich z ca艂kowitym zaniechaniem dzia艂alno艣ci. Zdaniem Ph.Kotlera mo偶na m贸wi膰 o jeszcze jednej strategii pozycjonowania, a mianowicie o "strategii przynale偶no艣ci do ekskluzywnego klubu", z kt贸r膮 mamy do czynienia, gdy podmiot nie mo偶e uzyska膰 pozycji numer jeden pod 偶adnym wzgl臋dem. Mo偶e ono w贸wczas promowa膰 si臋 na przyk艂ad jako jeden z "Wielkiej Tr贸jki". B臋d膮c podmiotem, jednym z wiod膮cych na rynku politycznym, mo偶e zabiega膰 o utworzenie koalicji partii rz膮dz膮cych, co w efekcie prowadzi do korzystania w du偶ej mierze z przywilej贸w partii, kt贸ra odnios艂a sukces w trakcie wybor贸w.
Na pozycjonowanie kandydata i jego oferty politycznej wp艂yw maj膮 takie czynniki jak: wyniki bada艅 rynku politycznego, filozofia kandydata oraz partia, z kt贸rej nominowany jest kandydat. W procesie pozycjonowania mo偶na wyr贸偶ni膰 kilka faz. Ocen臋 pozycji kandydata, czyli okre艣lenie jego s艂abych i mocnych stron oraz pozycji na tle konkurent贸w- szans i zagro偶e艅聽 przyjmuje si臋 za etap pocz膮tkuj膮cy ca艂y proces. Zdaniem J. Sroki [14]mo偶na okre艣li膰 pozycj臋 podmiot贸w na rynku politycznym analizuj膮c i diagnozuj膮c r贸偶ne czynniki. Kolejnym etapem jest zbadanie konkurencji, szczeg贸lnie analiza programu konkurenta, przem贸wie艅, stylu, typowych zachowa艅, na podstawie kt贸rych uruchamiana jest strategia ataku na przeciwnika lub obrony przed nim. W odniesieniu do kontrkandydat贸w politycznych, zw艂aszcza ich wad, nast臋puje r贸偶nicowanie kandydata przez uwypuklenie lepszej pozycji od konkurenta. Ostatni etap pozycjonowania to okre艣lenie wizerunku kandydata politycznego oraz g艂贸wnych tez programowych jego kampanii (przes艂ania kampanii).

[1] M.Mazur, Marketing polityczny, PWN 2002, s. 24

[2] J.Z.Pietra艣 Decydowanie polityczne, PWN Warszawa 1998, s.420

[3] Ph.Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdra偶anie i kontrola, Gobethner iSka, Warszawa,1994, s.272

[4]Ph.Kotler ibidem, s.28

[5]r贸wnie偶 tego zdania jest M.Jezi艅ski: "wizerunek musi by膰 budowany d艂ugo i wytrwale, tak, by przynosi膰 konkretne zyski, mierzalne poparciem wyborczym",w: Marketing polityczny a procesy akulturacyjne.Przypadek III Rzyczpospolitej, Wyd.Uniwersytetu M.Kopernika Toru艅., 2004, s.155

[6]J.T.Janicki Odpowiednie da膰 partii s艂owo, "Przekr贸j" 2003,
聽聽 藕r贸d艂o: www.marketingwpolityce.zgora.pl/artykuly/przekroj1.htm

[7]R.Wiszniowski, Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich, PWN Wroc艂aw 2000, s.129

[8]Behaeghel, 1994, za R.Wiszniowski, Ibidem, s.129

[9] np. niebieski kolor na trwale jest wi膮zany z kampani膮 prezydenta A.Kwa艣niewskiego, bia艂o-czerwone krawaty z Samoobron膮, czy pomara艅czowy kolor z kampani膮 wyborcz膮 opcji opozycyjnej na Ukrainie zwi膮zanej z osob膮 W.Juszczenki.

[10] Ph. Kotler, op. cit. s.281

[11] P.Pawe艂czyk, D.Piontek,Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM Pozna艅 1999, s.112-114

[12] B.Newman, op. cit., za M.Mazur op. cit. s. 76

[13] A.Ries, J.Trout Positioning. The Battle for Your Mind, New York, Warner Books, 1982, za: Ph.Kotler, op. cit., s.286

[14]J.Sroka Zasoby organizacji grup interesu -maszynopis 2000 r., w M.Cichosz Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, w: A.W.Jab艂o艅skiego i L.Sobkowiaka (red), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc艂awskiego, Wroc艂aw 2002, s.101 S膮 to nast臋puj膮ce czynniki: czynnik dost臋pu do strategicznych o艣rodk贸w w艂adzy(ilo艣膰 reprezentant贸w w Parlamencie, Rz膮dzie, itp.), czynnik dost臋pu do podstawowych d贸br publicznych(zw艂aszcza do mass-medi贸w), czynnik finansowy, czynnik bazy strukturalnej, czynnik merytoryczny(mo偶liwo艣ci dost臋pu do informacji fachowych, kontakty z ekspertami i fachowcami), czynnik kapita艂u ludzkiego, czynnik symboliczny(to偶samo艣膰 partii, logo, symbole, hymn, styl komunikowania si臋 z otoczeniem), czynnik afiliacji i koalicji(mo偶liwe sojusze, bariery afiliacji), czynnik mobilizacji(poziom lojalno艣ci wyborczej, stopie艅 kontroli nad w艂asn膮 baz膮 wyborcz膮), czynnik koordynacji(wzory zarz膮dzania w formacji, kana艂y przep艂ywu informacji), oraz czynnik instytucjonalny(wypracowane i obowi膮zuj膮ce trwa艂e regu艂y i wzory post臋powania: formalne i nieformalne).