Wp艂yw kszta艂towania wizerunku kandydata politycznego na zachowania wyborc贸w.

Wizerunek kandydata, zdaniem M.Mazura powinien by膰 tak projektowany, aby m贸g艂 odnosi膰 si臋 do wszystkich mo偶liwych segment贸w wyborc贸w, do kt贸rych kandydat stara si臋 dotrze膰. Program wyborczy kandydata, stwarzaj膮cy mo偶liwo艣膰 zaprezentowania sposob贸w realizacji poruszanych problem贸w w kampanii wyborczej powinien r贸wnie偶 utwierdza膰 wcze艣niej okre艣lony wizerunek kandydata.

W dzisiejszych marketingowo prowadzonych kampaniach wyborczych specjali艣ci od wizerunku najpierw sprawdzaj膮 za pomoc膮 bada艅 rynku i oceniaj膮 jakie s膮 potrzeby i preferencje wyborc贸w w kwestii idealnych i mo偶liwych do zaakceptowania cech kandydat贸w ubiegaj膮cych si臋 o dany urz膮d w pa艅stwie. Podstawowym instrumentem wykorzystywanym do badania i analizy sposob贸w postrzegania przez wyborc贸w pozycji kandydata politycznego jest tzw. mapa percepcji (podobie艅stwa i r贸偶nice zauwa偶ane w sylwetkach startuj膮cych w wyborach kandydat贸w oraz tak偶e cechy uznawane og贸lnie za preferowane w stosunku do wszystkich kandydat贸w). Innymi metodami wykorzystywanymi w komunikacji marketingowej w polityce do analizy rynku s膮 tak偶e, podobnie jak w marketingu produkt贸w handlowych:[1] analiza cyklu 偶ycia kandydata politycznego (sprawdza spos贸b postrzegania przez wyborc贸w wizerunku), metoda analizowania tzw. drabiny postaw(pozwala okre艣li膰 kompleks cech, jakie zdaniem nabywc贸w posiadaj膮 poszczeg贸lni kandydaci na rynku wyborczym), analiza SWOT (analiza mocnych i s艂abych stron) oraz identyfikacja "stakeholders" (znalezienie tych podmiot贸w w otoczeniu kandydata, kt贸re s膮 uzale偶nione od jego funkcjonowania i / lub b臋d膮 zainteresowane wywieraniem na niego wp艂ywu).

Kandydaci w swych kampaniach komunikacji marketingowej staraj膮 si臋 przede wszystkim zaciera膰 z艂e wra偶enie jakie wywo艂uj膮 podane przez wyborc贸w okre艣lone elementy wizerunku w przeprowadzonych badaniach. Mo偶na to osi膮gn膮膰 na r贸偶ne sposoby, na przyk艂ad osobie uznawanej w opinii publicznej za zbyt m艂od膮, mo偶na zmieni膰 fryzur臋 na mniej m艂odzie偶ow膮, pogrubi膰 brwi, gdy jest postrzegana jako zbyt gro藕na, zaleca膰 cz臋stsze u艣miechanie si臋 gdy jest odbierana jako tzw. smutas, uwidoczni膰 w kampanii wi臋cej fakt贸w z 偶ycia kandydata, gdy jest odbierany jako niedost臋pny i wyrachowany[2]. Oczywi艣cie zmiany takie w wizerunku kandydata musz膮 by膰 tak opracowane by w efekcie kandydat nie wydawa艂 si臋 zbyt sztuczny i 艣mieszny, a naturalny i budz膮cy zaufanie spo艂eczne. Niesp贸jno艣膰 pomi臋dzy wizerunkiem kandydata a jego cechami charakteru i predyspozycjami okre艣la si臋 w marketingu w polityce "efektem Ottingera"[3]. Potwierdza to r贸wnie偶 specjalista od wizerunku odpowiedzialny za kampani臋 wyborcz膮 J.Kerry'ego: "defektem dyskwalifikuj膮cym jest brak autentyczno艣ci, kiedy polityk udaje kogo艣, kim nie jest"[4]. Niekt贸rzy polscy politycy ubiegaj膮cy si臋 o wa偶ne stanowiska w pa艅stwie przypominaj膮 bardziej manekiny programowane przez osoby cz臋sto podaj膮ce si臋 za specjalist贸w od wizerunku. Uczy si臋 ich jak si臋 u艣miecha膰, jak podawa膰 r臋k臋, w co si臋 ubiera膰, jakich sformu艂owa艅 u偶ywa膰, czy te偶 w jaki spos贸b patrze膰 na rozm贸wc臋 i modulowa膰 g艂os.

Wizerunek kandydata powinien zawiera膰 to szczeg贸lne przes艂anie, podkre艣laj膮ce g艂贸wn膮 jego cech臋聽 i jego pozycjonowanie. Musi przekaza膰 informacj臋 w wyr贸偶niaj膮cy si臋 spos贸b, tak aby nie mylono go z podobnymi informacjami przekazywanymi przez konkurencyjnych kandydat贸w. Powinien zawiera膰 si艂臋 emocjonaln膮 tak, aby poruszy膰 serca i umys艂y wyborc贸w. A.Gnat uwa偶a, 偶e "W przypadku kampanii wyborczej, jej skuteczno艣膰 niemal w ca艂o艣ci uzale偶niona jest od w艂a艣ciwego kszta艂towania wizerunku polityka. To wizerunek jest zasadniczym kryterium wyboru w momencie dokonywania transakcji w lokalu wyborczym"[5]. Stanowisko to podziela M.N臋dza "podstaw膮 sukcesu jest wi臋c dobry wizerunek osobisty oraz dobra etykietka partyjna"[6]. Jego zdaniem, niezb臋dnym warunkiem uzyskania po偶膮danego wizerunku jest "skonstruowanie i konsekwentne wdra偶anie systemu to偶samo艣ci kandydata" . Na to偶samo艣膰 polityka sk艂ada si臋 przede wszystkim program wyborczy, kt贸ry rozumie膰 nale偶y jako deklarowany przez niego system warto艣ci (przejawiaj膮cy si臋 w systemie zachowa艅) oraz system komunikowania si臋, sk艂adaj膮cy si臋 z systemu identyfikacji wizualnej (logo partii, wygl膮d polityka, kolorystyka, symbole) i leksykalnej (imi臋 i nazwisko, nazwa partii, has艂a, slogany, j臋zyk przem贸wie艅). Powinien on, jego zdaniem, odpowiada膰 oczekiwaniom grup wyborc贸w, o kt贸rych g艂osy polityk si臋 stara i聽 tworzy膰 sp贸jn膮 ca艂o艣膰, kt贸ra "w za艂o偶onej perspektywie czasowej kampanii wyborczej powinna znale藕膰 jak najpe艂niejsze odzwierciedlenie w postaci wizerunku". Powinna ona tak偶e "wybiega膰 do przodu", czyli nie mo偶e odzwierciedla膰 obecnego potencja艂u polityka, ale musi by膰 odzwierciedleniem cel贸w, do kt贸rych on d膮偶y. Nie mo偶na zatem sprowadza膰 procesu kszta艂towania wizerunku polityka do ram czasowych okre艣lonych czasem trwania kampanii wyborczej. Poprzez zwyk艂膮 dzia艂alno艣膰 publiczn膮 generuje on ju偶 okre艣lony wizerunek swojej osoby. Na wizerunek polityka wp艂ywa wi臋c "w r贸wnym stopniu oficjalna ulotka i film wyborczy, ale i komentarze konkurencyjnych polityk贸w, wizerunek innych polityk贸w partii (z kt贸rej on kandyduje - przyp. autorki), wizerunek 偶ony kandydata, plotki o zachowaniu si臋 dzieci w szkole, potkni臋cia j臋zykowe cz艂onk贸w sztabu wyborczego itp." Ameryka艅scy politolodzy D.Nimmo i R.Savage wyr贸偶nili trzy podstawowe wymiary wizerunku politycznego: kognitywny (dotycz膮cy aktu poznania i obejmuj膮cy to co wyborca wie na temat kandydata), afektywny (odnosz膮cy si臋 do sfery uczu膰 i emocji wzbudzanych przez kandydata) oraz konatywny (zwi膮zany z aktem woli wyborcy powoduj膮cy podj臋cie okre艣lonej decyzji wyborczej pod wp艂ywem wiedzy i uczu膰)[7]. E.Czerwi艅ska podkre艣la, 偶e "ludzie biegli w sztuce przekonywania maj膮 silne i trafne wyczucie stanu emocjonalnego s艂uchaczy"[8]. Elementem wizerunku jest te偶 oczywi艣cie j臋zyk cia艂a, na kt贸ry sk艂ada si臋 kontakt wzrokowy, mimika i wyraz twarzy, ruchy ramion i cia艂a, postawa, kontakt fizyczny, spos贸b ubierania si臋, gesty, czy intonacja g艂osu. Wszystkie te sk艂adniki tworz膮 komunikacj臋 niewerbaln膮, na temat kt贸rej wiele ciekawych i wyczerpuj膮cych informacji mo偶emy znale藕膰 w publikowanych w Polsce pozycjach literaturowych jak i artyku艂ach w czasopismach[9]. Ich wp艂yw na og贸lny obraz kandydata postrzegany przez wyborc贸w jest niew膮tpliwy jednak inne czynniki uznano w pracy za wa偶niejsze i wymagaj膮ce bardziej szczeg贸艂owego przyjrzenia si臋. Uwa偶a si臋, 偶e komunikacja werbalna jest wykorzystywana do przekazywania informacji merytorycznych, relacje mi臋dzyludzkie kszta艂tuje natomiast komunikacja niewerbalna. Wszelkie niesp贸jno艣ci mi臋dzy s艂owami a sygna艂ami p艂yn膮cymi z komunikacji niewerbalnej stanowi膮 jeden z czynnik贸w powoduj膮cych zak艂贸cenia w skutecznej komunikacji . Aby interpretacja gest贸w niewerbalnych by艂a obarczona jak najmniejszym stopniem b艂臋du nale偶y jednak pami臋ta膰, by oceniaj膮c pojedynczy gest uwzgl臋dnia膰 tak偶e inne sygna艂y mowy cia艂a oraz ich kontekst, r贸偶nice indywidualne oraz r贸偶nice kulturowe. W prezentacji relacji ze spotkania publicznego pokazywanego w telewizji ubi贸r, fryzura, g艂os, gesty s膮 wa偶ne tak samo jak wypowied藕 kandydata. Jak wynika z wielu聽 cz臋sto przytaczanych opinii w polskiej prasie, kandydaci polityczni w Polsce my艣l膮, 偶e sami wiedz膮 najlepiej co jest dla nich dobre, tworzenie wi臋c w艂asnego wizerunku opieraj膮 najcz臋艣ciej na dzia艂aniach dora藕nych, nieprofesjonalnych. Doradc膮 jest najcz臋艣ciej znajomy dziennikarz, socjolog, j臋zykoznawca, czy 偶ona doradzaj膮ca w co ma si臋 ubra膰 m膮偶 na publiczne spotkanie. Wiele wskazuje na to, 偶e ubranie jest jednym z wa偶nych element贸w autoprezentacji, gdy偶 stanowi wa偶ny czynnik warunkuj膮cy nasz og贸lny wygl膮d. Cz臋艣膰 z os贸b mog艂oby powiedzie膰 w tym miejscu, kieruj膮c si臋 popularnym przys艂owiem, 偶e "nie szata zdobi cz艂owieka". Pr贸b臋 okre艣lenia znaczenia tego czynnika w komunikacji spo艂ecznej podj臋艂a E.Lasota, przeprowadzaj膮c odpowiednie badanie eksperymentalne[10]. Eksperyment ten zdaniem jego autorki, pozwala stwierdzi膰, 偶e "str贸j nie jest decyduj膮cym elementem oceny os贸b uznanych za znajome oraz cz臋stokro膰 jest elementem w og贸le niezauwa偶alnym w codziennych kontaktach ze znajomymi". Jednak przy ocenie os贸b nieznajomych ma on jednak du偶e znaczenie. W specyficznych warunkach spo艂ecznych str贸j mo偶e wp艂ywa膰 na reakcj臋 i percepcj臋 w kontaktach spo艂ecznych. Kwesti膮 otwart膮 pozostaje jednak odpowied藕 na pytanie w jakich warunkach wygl膮d zewn臋trzny wp艂ywa na jako艣膰 i form臋 nawi膮zywanej komunikacji oraz czy istnieje mo偶liwo艣膰 (je艣li tak, to od czego ona zale偶y) za pomoc膮 komunikacji werbalnej prze艂amania stereotyp贸w powodowanych wygl膮dem zewn臋trznym (komunikacj膮 niewerbaln膮). Warto w tym miejscu zwr贸ci膰 uwag臋 na kwesti臋 cz臋sto pomijan膮 w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej przez kandydat贸w w Polsce, a mianowicie, 偶e ubi贸r kandydata powinien by膰 odpowiedni do sytuacji: ani nie niedba艂y tam, gdzie wymagana jest powaga urz臋du, ani zbyt przesadnie oficjalny zw艂aszcza podczas wizyt w terenie, np. wizytowanie teren贸w dotkni臋tych skutkami powodzi, udzia艂 w wydarzeniach sportowych czy kulturalnych. Wa偶ny jest r贸wnie偶 kolor ubioru, czy otoczenia w przekazach reklamowych w trakcie kampanii komunikacji marketingowej, gdy偶 wywo艂uje on pewne emocjonalne skojarzenia. Barwy r贸wnie偶 nios膮 za sob膮 odpowiednie skojarzenia odbiorc贸w je rejestruj膮cych, budz膮c pewne okre艣lone emocje. R贸wnie偶 na podstawie obserwacji barw u偶ytych w r贸偶nych przekazach komunikacji marketingowej stosowanych w trakcie kampanii wyborczej wyborcy mog膮 odnosi膰 wra偶enie co do okre艣lonych cech osobowo艣ci kandydata ubiegaj膮cego si臋 o urz膮d prezydenta kraju czy prezydenta miasta. Warto wi臋c planuj膮c wizerunek kandydata i strategi臋 dzia艂ania w kampaniach wyborczych przyjrze膰 im si臋 bli偶ej [11].

W tym miejscu warto om贸wi膰 najwa偶niejszy czynnik, a mianowicie, 偶e wizerunek powinien by膰 przede wszystkim sp贸jny[16], tzn. wszystkie elementy sk艂adaj膮ce si臋 na image danego kandydata powinny by膰 u艂o偶one w harmonijny spos贸b. Gustowny str贸j nie pokryje zapewne brak贸w w kulturze osobistej, znajomo艣ci zasad savoir - vivre'u i dobrych manier czy wykszta艂cenia, a wszechstronna wiedza i inteligencja nie poparta w艂a艣ciwym zachowaniem i ubiorem nie wzbudzaj膮 zaufania[17]. Coraz cz臋艣ciej spotka膰聽 si臋 mo偶na z tez膮, 偶e w polityce wygl膮d nie ma takiego znaczenia jak si臋 powszechnie s膮dzi w spo艂ecze艅stwie. Bez por贸wnania wa偶niejszy jest jego spos贸b bycia. Elementem wizerunku kandydata mo偶e by膰 jego rzeczywiste lub pozorowane zainteresowanie pewnymi dziedzinami 偶ycia (np. sport, Internet), uznanymi za odzwierciedlaj膮ce w pe艂ni jego promowane cechy charakteru czy styl. St膮d tak cz臋sto spotykany obraz kandydat np. biegaj膮cego po parku, graj膮cego w tenisa czy golfa oraz bior膮cego udzia艂 w tzw. czatach - rozmowach bezpo艣rednich z wyborcami za po艣rednictwem komputer贸w i Internetu. Na sp贸jny wizerunek kandydata r贸wnie偶 wp艂ywa styl i forma jak膮 on prezentuje podczas publicznych wyst膮pie艅, czyli tzw. sztuka autoprezentacji. Pomijaj膮c tak wa偶ne zasady komunikacji niewerbalnej o kt贸rej by艂a ju偶 mowa wcze艣niej nale偶y podkre艣li膰 znaczenie u偶ywanych w wyst膮pieniach publicznych s艂贸w. Konstruowanie wypowiedzi publicznych wymaga uwzgl臋dnienia pewnych element贸w[18].Wiarygodno艣膰, kompetencja, autorytet, szacunek i presti偶, to cechy uznawane powszechnie za korzystne u kandydata. Jednak wa偶n膮 kwesti膮 jest r贸wnie偶 temat na jaki wypowiada si臋 dany kandydat o okre艣lonym wizerunku spo艂ecznym. Nie mo偶e on naturalnie przekracza膰 granic swojej kompetencji oraz utrwalonego ju偶 wizerunku, np. polityk, kt贸ry jest niezam臋偶ny i nie posiada dzieci poucza swych s艂uchaczy co z punktu widzenia kobiety, czy rodziny jest najlepsze. Jak podkre艣la to wielu autor贸w wa偶n膮 umiej臋tno艣ci膮, kt贸r膮 powinien opanowa膰 m贸wca jest efekt pierwszego wra偶enia, gdy偶 powszechnie uznany jest proces atrybucji, czyli wnioskowania na podstawie wygl膮du i zachowania drugiej osoby o jej intencjach, cechach charakteru, zdolno艣ciach, czy postawach i motywach. Dobrzy m贸wcy doskonale znaj膮 i potrafi膮 stosowa膰 r贸偶ne sposoby niewerbalnego wp艂ywania na s艂uchaczy, ale tak偶e wykorzystuj膮 "ca艂y asortyment komunikat贸w werbalnych, taktyk werbalnych dostosowywanych do okoliczno艣ci, doskonale wzmacniaj膮cych si艂臋 oddzia艂ywania na partnera"[19]. Dobry m贸wca to taki, kt贸ry przede wszystkim zna swoj膮 publiczno艣膰 i trafnie rozpoznaje potrzeby tych, do kt贸rych si臋 zwraca. Wa偶nym elementem skutecznych wyst膮pie艅 jest wiedza o tym kiedy i jak dozowa膰 emocje. W sytuacji, w kt贸rej zale偶y m贸wcy na szybkiej zmianie postaw s艂uchaczy, okazuje si臋, 偶e oddzia艂ywanie na emocje i apele emocjonalne przynosz膮 du偶o lepszy skutek ni偶 apele racjonalne. W przem贸wieniach polityka powinny pojawia膰 si臋 s艂owa - klucze, na kt贸re ludzie od wiek贸w reaguj膮 w spos贸b najbardziej emocjonalny i pozytywny. S膮 to przede wszystkim takie s艂owa jak: korzy艣膰 (nie tylko materialna), okazja (w sensie limitowania w czasie), wyr贸偶nik (wyj膮tkowo艣膰), nowo艣膰, satysfakcja i bonus. U偶ywaj膮c odpowiednich s艂贸w w przem贸wieniach mo偶na r贸wnie偶 tuszowa膰 pewne cechy charakteru kandydata uznawane przez wyborc贸w jako jego wada lub wzmacnia膰 cechy uznawane jako zaleta i przewaga danego kandydata w kampanii wyborczej[20].

Coraz powszechniej kandydat kreuje sw贸j wizerunek nie tylko jako "ojciec narodu" ale tak偶e jako "ojciec rodziny" w my艣l zasady, 偶e ujawnienie w艂asnych spraw prywatnych wi膮偶e si臋 cz臋sto ze zdobyciem sympatii s艂uchaczy. Nale偶y wybra膰 tak膮 ilo艣膰 informacji o sobie, by w formie dygresji podzieli膰 si臋 nimi ze s艂uchaczami. Komunikacja to uwzgl臋dnienie intencji innych, aby je zaspokoi膰 trzeba je najpierw pozna膰, st膮d taka potrzeba badania potrzeb potencjalnych wyborc贸w, r贸wnie偶 co do spraw poruszanych w kampanii wyborczej. Osobn膮 kwesti膮 pozostaje rozr贸偶nienie do jakiego typu audytorium ma trafi膰 nasze wyst膮pienie, ka偶da grupa s艂uchaczy wymaga dostosowania stylu perswazji m贸wcy. Warto zatem uwzgl臋dni膰 w naszych wyst膮pieniach, 偶e "dla r贸偶nych ludzi te same argumenty b臋d膮 mia艂y r贸偶n膮 moc przekonywania"[21]. Wa偶nym czynnikiem zwi膮zanym z odbiorem wizerunku kandydata jest umiej臋tno艣膰 radzenia sobie przez niego ze stresem i w sytuacjach kryzysowych. Czasami w my艣l s艂awnego powiedzenia "niekt贸rych podziwiamy za zalety ale za wady kochamy", ma艂e pora偶ki mog膮 przysparza膰 kandydatowi popularno艣ci, gdy偶 chodz膮ca doskona艂o艣膰 mo偶e wydawa膰 si臋 wyborcom zimna i nieludzka. R贸wnie偶 cz臋sto spotykana w biznesie "taktyka u艣miechu" jak pokazuj膮 wyniki jest du偶o mniej skuteczn膮 strategi膮 ni偶 taktyka oparta na autentyczno艣ci okazywanych uczu膰[22]. Na wizerunek kandydata na szcz臋艣cie sk艂ada si臋 r贸wnie偶 ca艂y katalog cech charakteru (o czym cz臋sto wielu autor贸w zapomina), po艣r贸d kt贸rych najwa偶niejsze s膮 te, kt贸re najbardziej wp艂ywaj膮 na decyzj臋 wyborcz膮. Za najwa偶niejsze cechy kandydata uwa偶a si臋: wiarygodno艣膰, uczciwo艣膰 i kompetencja, a w Stanach Zjednoczonych tak偶e talenty przyw贸dcze polityka. Wa偶ne s膮 r贸wnie偶 umiej臋tno艣ci komunikacyjne takie jak: umiej臋tno艣膰 wzbudzania zaufania i pozytywnych emocji odbiorc贸w, dobra organizacja wypowiedzi, perswazyjno艣膰, poczucie humoru, zdolno艣膰 szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, odporno艣膰 na stres, umiej臋tno艣膰 prowadzenia dyskusji, negocjacji, nawi膮zywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami. T.Lis [23]do cech dobrego kandydata zalicza: umiej臋tno艣膰 艂apania w lot nowych idei i pomys艂贸w, zdolno艣ci przystosowawcze i "destylacyjne" by szybko odr贸偶ni膰 to, co wa偶ne od tego co zb臋dne, przewidywania konsekwencji swoich decyzji, dobry kandydat powinien wiedzie膰 czyjej rady s艂ucha膰, powinien by膰 zaj臋ty raczej celami a nie sposobami ich realizacji, musi mie膰 instynkt i szcz臋艣cie w wyborze odpowiednich ludzi, ciep艂y u艣miech i spontaniczno艣膰, musi by膰 uczciwy, odwa偶ny, mie膰 zdolno艣膰 gro偶enia, manewrowania i zwodzenia, by膰 skutecznym, mie膰 si艂臋 fizyczn膮, musi by膰 wspania艂ym m臋偶em i najlepszym ojcem. Respondenci w Ameryce pytani o to jakie cechy powinien mie膰 prezydent odpowiadali tak偶e, 偶e musi mie膰 co艣 w sobie m艂odzie艅czego, jasno i jednoznacznie odpowiada膰 na zadawane pytania, by膰 zdeterminowanym, zabiega膰 o ludzi i podziela膰 ich warto艣ci, czy te偶 musi wygl膮da膰 "po prezydencku". Sukces Johna Fitzgeralda Kennedy'ego prezydenta Ameryki niekt贸rzy upatruj膮 w jego cechach charakteru. W ostatnich ameryka艅skich wyborach prezydenckich liczy膰 si臋 mia艂a zdaniem brytyjskich badaczy nawet taka cecha jak kr贸lewskie pochodzenie[24]. Jak si臋 okaza艂o, wyborcy kieruj膮 si臋 na szcz臋艣cie innymi przes艂ankami, ani偶eli kr贸lewskie pochodzenie kandydata. A偶 21 mln. wyborc贸w w USA wed艂ug sonda偶y wyzna艂o, 偶e "kwestie moralne" by艂y dla nich w g艂osowaniu najwa偶niejsze w trakcie ostatnich wybor贸w prezydenckich[25]. Pomimo, 偶e J.Kerry mia艂 wed艂ug niekt贸rych sonda偶y przedwyborczych znaczne atuty w r臋ku, jednak "nie potrafi艂 nawi膮za膰 kontaktu z lud藕mi, nie da艂 si臋 polubi膰 (...), sprawia艂 w ko艅cu wra偶enie kogo艣 bez przekona艅, kogo nakr臋ca g艂贸wnie ambicja w艂adzy, prostolinijny Bush budzi艂 zaufanie - przynajmniej wiadomo, czego od niego oczekiwa膰, zachowywa艂 si臋 jak 偶ywy cz艂owiek (...), a dla ogromnej masy wyborc贸w w centrum, nie widz膮cych r贸偶nic w tym, co obaj mieli do
zaproponowania, decyduj膮ca by艂a osobowo艣膰"[26]. Podkre艣la艂o to wielu autor贸w, tak偶e Joe Klein[27].
K.艁azorko do najwa偶niejszych element贸w wizerunku polityka zalicza jego: zakorzenienie geograficzne, wykszta艂cenie kandydata, powi膮zania z parti膮 do kt贸rej przynale偶y kandydat, wyznanie religijne, rodzina i znajomi oraz cechy osobiste i przyw贸dcze[28]. Obraz polskich polityk贸w jaki rysuje si臋 w oczach spo艂ecze艅stwa na podstawie wynik贸w sonda偶u CBOS[29]jest bardzo negatywny. Respondenci postrzegaj膮 elit臋 rz膮dz膮c膮 jako ludzi nie dotrzymuj膮cych obietnic przedwyborczych (91%), nie interesuj膮cych si臋 losem zwyk艂ych ludzi (86%), dbaj膮cych o w艂asne interesy (82%), niewiarygodnych (76%) oraz nieuczciwych (74%). Zaledwie 4% ankietowanych uwa偶a艂a, 偶e politycy reprezentuj膮 w parlamencie interesy swoich wyborc贸w. Analizuj膮c te odpowiedzi 艂atwo zauwa偶y膰 na jakie kwestie powinien polityk prowadz膮cy kampani臋 wyborcz膮 zwraca膰 szczeg贸ln膮 uwag臋. Na podstawie innego badania przeprowadzonego przez CBOS[30]dotycz膮cego oceny zalet i wad sze艣ciu najbardziej popieranych polityk贸w polskich ubiegaj膮cych si臋 o urz膮d prezydenta w 2000 r. widoczne jest, 偶e do zdecydowanie pozytywnych cech kandydat贸w respondenci zaliczali: inteligencj臋, szacunek, kompetencj臋, wewn臋trzn膮 zgodno艣膰, komunikatywno艣膰, dobr膮 prezencj臋, wewn臋trzny spok贸j i zr贸wnowa偶enie, konsekwencj臋 i stanowczo艣膰 w dzia艂aniu. Natomiast do wad kandydat贸w najcz臋艣ciej wymienianych zaliczono: brak poczucia, 偶e kandydat jest uczciwy, brak dynamizmu i energii, brak wra偶liwo艣ci spo艂ecznej, brak czytelnych motywacji, emocjonalne reakcje na r贸偶ne niekorzystne sytuacje lub wypowiedzi.

Drugim elementem produktu politycznego jest program wyborczy, czy inaczej m贸wi膮c oferta polityczna odpowiadaj膮ca na potrzeby i warto艣ci zg艂aszane w spo艂ecze艅stwie, przedstawiany przez kandydata w trakcie kampanii wyborczej. Jest to bardzo wa偶ny element, gdy偶 utwierdza on wizerunek kandydata. Przez ofert臋 polityczn膮 rozumiemy "zesp贸艂 cech ideowych, kulturowych i u偶ytkowych, kt贸re zawarte s膮 w przekazie skierowanym do odbiorcy, uwzgl臋dniaj膮cym jego potrzeby i oczekiwania, a precyzyjniej - spos贸b, w jaki odbiorca, na podstawie przekazu, interpretuje i postrzega rzeczywisto艣膰 polityczn膮"[31]. Zdaniem M.Muszy艅skiego programy wyborcze kandydat贸w politycznych "stanowi膮 jakby materialn膮 cz臋艣膰 politycznego towaru"[32]. Kwestie, kt贸re poruszane s膮 w trakcie kampanii, musza spe艂nia膰, zdaniem W.Ferenca[33] dwa warunki: musz膮 by膰 istotne dla wyborc贸w, a jednocze艣nie kandydat musi by膰 wiarygodny, gdy o tych kwestiach m贸wi. Jest wiele przyk艂ad贸w na pora偶k臋 kandydata w kampanii wyborczej odniesionej z powodu wybrania kwestii spo艂ecznie wa偶nych jako centralnego tematu kampanii, ale nie najwa偶niejszych z punktu widzenia wyborc贸w. Zdaniem tego autora: "Im bardziej wyrazista kwestia jest g艂贸wnym motywem kampanii, tym 艂atwiej wywo艂a膰 u wyborc贸w jasn膮 identyfikacj臋 z ni膮 -聽 pozytywn膮 lub negatywn膮". Do przyk艂ad贸w wyrazistych kwestii zalicza on: kar臋 艣mierci, sprawy bezpiecze艅stwa obywateli, podatek liniowy, itp. Jest wiele tego typu kwestii, ale tylko niekt贸re z nich naprawd臋, w okre艣lonym czasie i miejscu wzbudzaj膮 prawdziwe emocje wyborc贸w. Zdaniem M.S艂awi艅skiego "spo艂ecze艅stwu sprzedaje si臋 nie programy, lecz idee, z kt贸rymi b臋dzie si臋 uto偶samia艂o"[34]. Tymi w艂a艣nie musi zaj膮膰 si臋 kandydat, kt贸ry my艣li o zwyci臋stwie. Niekt贸re z nich, nie b臋d膮ce wyrazistymi samymi w sobie, mo偶na przedstawi膰 wyborcom w taki spos贸b, by zosta艂y one przyj臋te lub odrzucone przez nich, ale by nie pozostawi膰 miejsca na oboj臋tno艣膰 wobec nich. By zaprezentowa膰 sw贸j program wyborczy w spos贸b przyst臋pny i wystarczaj膮cy do zrozumienia jego podstawowych za艂o偶e艅 przez wyborc贸w, ka偶dy kandydat musi wybra膰 przes艂anie kampanii. Przes艂anie zdaniem cytowanego wcze艣niej J.Bradshaw'a[35] jest: "Podstaw膮 logiczn膮 dla wyboru kandydata i pora偶ki jego przeciwnika. Jest to pojedyncza, centralna idea kampanii komunikowana do wyborc贸w, w kt贸rej kandydat zawiera i podkre艣la 艂膮czno艣膰 z wyborcami i ich problemami oraz kontrast pomi臋dzy kandydatem i przeciwnikiem. Przes艂anie odpowiada na pytanie: dlaczego ten kandydat powinien zosta膰 wybrany na ten urz膮d w tym czasie". Na podstawie przes艂ania w kampanii tworzony jest 艂atwy do zapami臋tania slogan reklamowy, kt贸ry poprzez cz臋ste powtarzanie we wszystkich 艣rodkach komunikacji marketingowej w polityce utwierdza przes艂anie i przypomina wyborcom o osobie kandydata i tre艣ci jego kampanii. Konstruowane przez kandydata politycznego slogany wyborcze mog膮, podobnie jak tekst reklamowy opisywa膰 jego walory przy pomocy r贸偶norodnych figur stylistycznych, takich jak: por贸wnanie, metafora, peryfraza, gra s艂贸w, czy eufonia (nadanie sloganowi harmonijnego brzmienia i rytmu). Wymy艣lenie i opracowanie odpowiedniego sloganu wyborczego wymaga oryginalnego pomys艂u i du偶ego wysi艂ku intelektualnego. Efekt ko艅cowy uzale偶niony jest od trafnego dobrania s艂贸w (skr贸towe wyra偶enie my艣li i pogl膮d贸w), oryginalno艣ci pomys艂u, aktualno艣ci s艂贸w (zgodnych z oczekiwaniami wyborc贸w), cz臋stotliwo艣ci powtarzania. Wa偶ne aby sprawdzi膰, czy nie istnieje 偶adna mo偶liwo艣膰 na celowe przekszta艂canie s艂贸w u偶ytych w naszym sloganie, tak by w efekcie nie powsta艂a sprzeczna, 艣mieszna czy nawet kompromituj膮ca kandydata kwestia s艂owna (np. poprzez dopisywanie na plakatach wyborczych jakiej艣 ko艅c贸wki do s艂贸w, przemienianie kolejno艣ci s艂贸w, zamalowywanie jakiego艣 s艂owa, itp.). Zdaniem K.Albin powinien on by膰 "kr贸tki, 艂atwy do wym贸wienia, mie膰 cechy u艂atwiaj膮ce zapami臋tanie; dobr膮 cech膮 pojawiaj膮c膮 si臋 w kampaniach uznanych za modelowe, jest istnienie przyczynowej relacji mi臋dzy elementami"[36]. M.Kochan wyr贸偶nia takie cechy dobrego sloganu jak: m贸wi, to co mia艂 m贸wi膰, na temat tego, o czym m贸wi (w艂a艣ciwe przes艂anie); respektuje istotne cechy kontekstu zewn臋trznego, mog膮ce mie膰 wp艂yw na odbi贸r sloganu; jest zauwa偶any, rozumiany, w艂a艣ciwie kojarzony z obiektem, kt贸rego dotyczy i zapami臋tany; wywo艂uje skutek, kt贸ry mia艂 wywo艂a膰 (zrealizowanie intencji); spe艂nia wymienione postulaty 2, 3, 4, w odniesieniu do za艂o偶onej grupy odbiorc贸w (targetu), niekoniecznie do wszystkich odbiorc贸w[37].

H.Rank przedstawi艂 typologi臋 przekaz贸w politycznych na podstawie retoryki zastosowanej w has艂ach i sloganach wyborczych[38]. Dzia艂aj膮cych w polityce zdaniem tego autora mo偶na podzieli膰 na dwa typy. Po pierwsze, b臋d膮cych w posiadaniu w艂adzy (dobra), stosuj膮cych strategi臋 ochrony tego dobra i zapobieganiu z艂a poprzez stosowanie retoryki okre艣lanej jako konserwatywna (zachowawcza). Po drugie, nie posiadaj膮cych w艂adzy (dobra), stosuj膮cych strategi臋 zdobycia w艂adzy (dobra) i naprawy z艂a poprzez zastosowanie retoryki o charakterze progresywnym. Konserwatyzm czy progresywno艣膰 styl贸w retorycznych jest uzale偶niona od cech osobowo艣ci kandydata i jego profilu ideologicznego czy 艣wiatopogl膮dowego. Obrazuje to tabela poni偶ej.

Tabela
Cechy retoryki stosowanej w has艂ach wyborczych

KRYTERIUM RETORYKA KONSERWATYWNA RETORYKA PROGRESYWNA
Idea艂y i cele Stabilizacja, porz膮dek;pozostanie u w艂adzy Post臋p, polepszenie, zmiana; zdobycie w艂adzy
Wyra偶ane emocje, uczucia Satysfakcja(z dobra); strach, obawa (przed z艂em) Pragnienie, nadzieja(na dobro); z艂o艣膰, frustracja
G艂贸wne zagro偶enia Utrata posiadanego Dobra deprywacja: ci膮g艂a nieobecno艣膰 po偶膮danego dobra
Z艂oty wiek W przesz艂o艣ci: stare dobre czasy W przysz艂o艣ci: ziemia obiecana
Kluczowe s艂owa Zachowa膰, utrzyma膰, obroni膰, uchroni膰, wesprze膰, unika膰 Reforma, zmiana, poprawa, wi臋cej, lepiej, zatrzyma膰, pozby膰 si臋
W艂asny wizerunek Obro艅cy kraju, kultury, standard贸w prawa i porz膮dku Obro艅cy ludu, biednych, s艂abych, ofiar, itp.
W oczach przeciwnika Zach艂anni, zarozumiali, zadowoleni z siebie, wynio艣li Niepraktyczni marzyciele, naiwni, nieodpowiedzialni, gor膮ce g艂owy, malkontenci
Og贸lnie 呕yjemy w dobrych czasach 呕yjemy w z艂ych czasach


殴r贸d艂o: P.Pawe艂czyk, D.Piontek Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wyd. Naukowe Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Pozna艅 1999, s.115

Gdy kandydaci w trakcie kampanii wyborczej omawiaj膮 podobne, a nawet identyczne kwestie w swoich programach wyborczych nale偶a艂oby wykaza膰 w zdecydowany spos贸b, kt贸ry jest w stanie lepiej je rozwi膮za膰, czyli pozycjonowa膰 program kandydata przez znalezienie cech szczeg贸lnych tego programu. Ca艂a kampania komunikacyjna jest uzale偶niona od otoczenia (przede wszystkim konkurencji, kt贸ra stara si臋 zdyskredytowa膰 kontrkandydata oraz od nieprzewidzianych okoliczno艣ci wewn臋trznych i mi臋dzynarodowych) dlatego te偶 nale偶y pami臋ta膰, 偶e pozycjonowanie jest te偶 procesem dynamicznym. Ka偶da kampania komunikacyjna powinna bra膰 to pod uwag臋 i monitorowa膰 w jej trakcie efekty prowadzonych dzia艂a艅: odbi贸r wizerunku kandydata, zw艂aszcza w艣r贸d wyborc贸w docelowych, wizerunku kontrkandydat贸w i pozycji w rankingach wyborczych, aktualno艣膰 poruszanych kwestii w programie wyborczym, wydarzenia w trakcie kampanii zar贸wno w kraju jak i na 艣wiecie.


[1]M.Cichosz Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, s.104

[2]Na przyk艂ad kandydat Demokrat贸w podczas ostatnich wybor贸w w USA odbierany by艂 jako kandydat bez energii, poczucia humoru i "bez 偶ycia". Dlatego te偶 zgodnie z zaleceniami specjalisty od wizerunku zacz臋to pokazywa膰 go w towarzystwie kandydata na wiceprezydenta-J.Edwards'a, b臋d膮cego jego przeciwie艅stwem, a zarazem jego doskona艂ym uzupe艂nieniem(przystojny, m艂ody, energiczny, b艂yskotliwy, charyzmatyczny).

[3]M.Kolczy艅ski, J.Sztumski, Marketing polityczny. Kszta艂towanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowa艅, 艢l膮sk wydawnictwo naukowe, Katowice聽 2003, s.103

[4]J.Noble, za: M.Fabja艅ski, Drugi prezydent gratis, Przekr贸j, X 2004, s. 42

[5]A.Gnat To偶samo艣膰 a wizerunek polityka, za艂o偶yciel magazynu Advertising & You, nr 1/2001, prezes DOMU MARKI Max von Jastrov,

[6]M.N臋dza Kandydaci w wyborach prezydenckich 2000 roku w Polsce i ich programy, w: S.Wr贸bel (red) Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. studia i szkice. Wyd. Wy偶szej Szko艂y Ekonomiczno-Humanistycznej Bielsko-Bia艂a 2003, s.85

[7]M.Mazur, op. cit. s. 83, za J.Z.Pietra艣 op.cit. i M.Jezi艅ski, op.cit, s.128-129

[8]E.Czerwi艅ska Twarz膮 w twarz: komunikacja w kontaktach osobistych, Wyd.Studio Emka, Warszawa, 2006, s.29

[9]Szerzej w: Z.Pietra艣 op.cit., E.Jerzyk i M.Michalik Mowa cia艂a, w: Komunikowanie si臋 w marketingu, praca zb. Pod red. H.Mruka PWE, Warszawa 2004, s.282-292, M.L.Knapp, J.A.Hall (t艂umaczenie A i L.艢liwa) Komunikacja niewerbalna w interakcjach mi臋dzyludzkich, ASTRUM, Wroc艂aw 2000, W.Wo艂owik J臋zyk cia艂a w biznesie, polityce i 偶yciu publicznym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szko艂y Biznesu Krak贸w 1998, Rebel Gunther w t艂umaczeniu M.艢nieci艅skiego Naturalna mowa cia艂a w socjotechnicznych metodach osi膮gania celu, ASTRUM, Wroc艂aw 1999, A.Furnham Body Language Warszawa, PETIT 1999, A.I.Baruk Jak skutecznie oddzia艂ywa膰 na odbiorc贸w?, Wyd.Dom Organizatora, Toru艅, 2006, K.Hogan, A.Dziuban Psychologia perswazji:strategie i techniki wywierania wp艂ywu na ludzi, Agencja Wyd. J.Santorski &Co, Warszawa 2005, s.118-125

[10]Obiektem tego badania stali si臋 studenci oraz w nast臋pnej fazie badania obs艂uga lokali gastronomicznych. Sprawdzano, w jakim stopniu osoby maj膮ce bezpo艣redni kontakt z nami zapami臋tuj膮 i odbieraj膮 nasz str贸j. E.Lasota Ubranie jako komunikat spo艂eczny, w: pracy (red) B.Kaczmarka i K.Markiewicz Komunikowanie si臋 we wsp贸艂czesnym 艣wiecie, DUET, Toru艅 2005, s.55-59

[11] o zastosowaniu r贸偶nych barw tak偶e w M.Budzanowska Kolor w budowaniu marki, "Marketing w praktyce" XI 2002 nr 11, M.Nowoszewski Symbol doskona艂y: J臋zyk barw, "Brief" 27/2001 i L.Rudnicki Zachowania rynkowe nabywc贸w.Mechanizmy i uwarunkowania, Wyd.AE , Krak贸w 2004 s.205 oraz A.I.Baruk Jak skutecznie oddzia艂ywa膰 na odbiorc贸w?, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toru艅 2006, s.76-79

[12] J.Bradshow Who Will Vote, za M.Mazur op.cit. s.84

[13]J.Hugo-Bader, reporta偶 Zakr臋c臋 was jak s艂oiki na zim臋 w Gazeta Wyborcza nr 297, Magazyn Warszawski nr 51 z dn.20.12.2001 r. s.6

[14]T.Lis Abrakadabra, dodatek Gazety Wyborczej z dn.31.01.2002 Wydanie Warszawskie Magazyn nr 5 s.25 Zdaniem T.Lisa ka偶dy ekspert od politycznego marketingu jednak ma 艣wiadomo艣膰, 偶e polityk nie jest wy艂膮cznie towarem na sprzeda偶, a politycy nie s膮 wy艂膮cznie produktem marketingu. Jednocze艣nie wie, 偶e bez marketingu trudno wygra膰 wybory, ale sam marketing bez super zdolnego kandydata, sprzyjaj膮cych warunk贸w, wielkich b艂臋d贸w rywala i zwyk艂ego szcz臋艣cia nie wystarczy do osi膮gni臋cia zamierzonego celu, gdy偶 kampania wyborcza jest 艣wietnie przygotowan膮 operacj膮, ale nie jest tylko gr膮. Sprzedaje si臋 ka偶dego polityka, ale nie mo偶na sprzeda膰 wszystkiego. "Wie, bo ma szacunek dla polityki, polityk贸w, wyborc贸w i w艂asnej profesji. I dlatego, 偶e ma pokor臋".

[15]Dr T.Krajewska- psycholog,聽 dodatek Gazety Wyborczej z dn.07.03.2002 r.

[16]E.Jerzyk Wizerunek, w: (red) H.Mruka op.cit.,s. 304

[17]np. Korwin-Mikke wyst臋puj膮cy wsz臋dzie w swej muszce przy szyi wygl膮da nieco dziwacznie i nie wzbudza wobec tego zaufania jako polityk

[18]Szerzej w : S.Trzeciak Jak wygra膰 wybory samorz膮dowe? Zachodnie Centrum Organizacji Zielona G贸ra 2002, s.146 i A.Wachowiak Komunikacja spo艂eczna i negocjacje w biznesie, Wy偶sza Szko艂a Zawodowa Handlu i Rachunkowo艣ci, Pozna艅 2001,聽 s.79-98 oraz P.Andrzejewski, K.Kope膰 Wystapienia publiczne i profesjonalna korespondencja czyli trudna sztuka budowania wizerunku Wyd. Forum, Pozna艅, 2005

[19]A.Wachowiak, Ibidem, s. 81. Do typ贸w komunikat贸w wzmacniaj膮cych si艂臋 oddzia艂ywania na partnera w komunikacji spo艂ecznej (taktyki werbalne) cytowana autorka zalicza: sk艂adanie obietnic, stosowanie gr贸藕b, obietnica pozytywnego zako艅czenia sprawy, gro藕ba negatywnego zako艅czenia sprawy, akcentowanie powinno艣ci, akcentowanie sympatii, odwo艂ywanie si臋 do postawy moralnej, odwo艂ywanie si臋 do emocji, oddzia艂ywanie na samoocen臋, popychanie w kierunku konformizmu (ludzie, kt贸rych szanujesz, pochwal膮 ci臋, je艣li tak post膮pisz). Innymi sposobami werbalnego nak艂aniania jest strategia marchewki, strategia kija, strategia samopot臋pienia oraz strategia zaszczytu.

[20] Na przyk艂ad, podczas wyst膮pie艅 na Konwencji Demokrat贸w w Bostonie J.Kerry odbierany og贸lnie jako s艂aby przyw贸dca, w przem贸wieniach nie przypadkiem u偶y艂 s艂owa "si艂a" a偶 17 razy, a podczas czterech dni trwania konwencji s艂owo to pad艂o z m贸wnicy a偶 141 razy, wi臋cej ni偶 jakiekolwiek inne s艂owo. Na drugim miejscu pod wzgl臋dem cz臋stotliwo艣ci u偶ycia znalaz艂o si臋 s艂owo "nadzieja"- 98 razy , natomiast na trzecim miejscu s艂owo: "warto艣膰"- 89 razy. M.Fabja艅ski, op. cit., s.42

[21]A,Wachowiak, op.cit. s.91

[22] T.Hennig-Thurau, M.Groth, M.Paul, D.Gremler Are All Smiles Created Equal? How Emotional Contagion & Emotional Labor Affect Service Relationships, "Journal of Marketing" , 2006 vol.70 nr 3, s.70

[23]T.Lis Jak to si臋 robi w Ameryce, Wyd.Ksi膮偶kowe Tw贸j Styl sp.z o.o. Warszawa 2000 s. 24

[24]W trakcie wybor贸w prezydenckich w USA w 2004 roku brytyjscy badacze przepowiadali na podstawie ilo艣ci cz艂onk贸w rodu kr贸lewskiego, zwyci臋stwo kandydata demokrat贸w Johna Kerry'ego. Po kilku miesi膮cach badania rozga艂臋zie艅 jego drzewa genealogicznego, stwierdzili, 偶e ka偶da linia pokrewie艅stwa po stronie matki czyni Johna Kerry'ego bardziej kr贸lewskim ni偶 jakikolwiek poprzedni prezydent Ameryki oraz poniewa偶 ich zdaniem w poprzednich 42 wyborach prezydenckich zwyci臋stwo odnosi艂 kandydat posiadaj膮cy najwi臋cej kr贸lewskich gen贸w i chromosom贸w, to wybory musi wygra膰 tak偶e i teraz taki kandydat-czyli John Kerry, Wiadomo艣ci Wirtualnej Polski- z dnia 27.10.20004

[25]M.Ostrowski Ameryka psuje si臋 od brzeg贸w, wsp贸艂praca z T.Zalewski z Waszyngtonu, "Polityka", nr 46 z dnia 13.11.2004 s.24-26

[26]M.Ostrowski, Ibidem, s.26

[27]m贸wi膮c "Kerry jest 艣lamazar膮, kt贸ry wysy艂a sprzeczne (dwuznaczne) sygna艂y. Bushowi przewa偶nie zabiera nie wi臋cej ni偶 dwie, trzy minuty by wzbudzi膰 w艣r贸d s艂uchaczy burzliwy aplauz" -聽 J.Klein A Race Is What America?s Now Got, "Time", 11.10.2004, s.24

[28]Relacja z konferencji w Sopocie: Innowacje w marketingu, K.艁azorko-Politechnika Cz臋stochowska dodatek do "Gazety Morskiej" nr 254, "Gazeta Wyborcza" 30.10.2001, s.1

[29]badanie przeprowadzone w dniach 6-9.04.2001 r. na 1036-osobowej reprezentatywnej pr贸bie losowo-adresowej doros艂ych mieszka艅c贸w Polski przez CBOS,
藕r贸d艂o: www.cbos.pl/SPISKOM.PL/2001/KOM051/KOM051.HTM

[30]badanie przeprowadzono 1-6.06.2000 r. na reprezentatywnej pr贸bie losowo-adresowej 1098 doros艂ych mieszka艅c贸w Polski, 藕r贸d艂o: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/KOM101/KOM101.HTM

[31]R.Wiszniowski聽 2000, op.cit.,, s.19

[32]J.Muszy艅ski Marketing polityczny, Wy偶sza Szko艂a Zarz膮dzania i Marketingu w Warszawie, 1999, s.77

[33]W.Ferenc Strategia w kampanii wyborczej, w pracy pod redakcj膮 S.Wilkos i W.Ferenca Kampania wyborcza, Strategia- taktyka-komunikacja, Warszawa 2001, s.86-92

[34] M.S艂awi艅ski Marketing partyjny, "Businessman Magazine" Marzec 2002 s.88-90

[35] J.Bradshaw Who will vote, s.42, za M.Mazur op. cit. s. 88

[36]K.Albin Reklama. Przekaz, odbi贸r, interpretacja, Warszawa, 2000, s.174

[37]M.Kochan Slogany w reklamie i polityce, Wyd.Trio, Warszawa 2005, s.101 oraz wi臋cej informacji na temat slogan贸w i por贸wnanie hase艂 z wybor贸w w Polsce w roku 1995 i 199

[38]H.Rank The Pep Talk, Park Forest 1984, za: P.Pawe艂czyk, D.Piontek, op.cit., s. 113 Posiadanie tego co dobre (korzystne) i tego co z艂e (niekorzystne) oraz postrzeganie czego艣 jako dobre (korzystne) i jako z艂e (niekorzystne) zar贸wno przez kandydat贸w politycznych jak i przez wyborc贸w jest wyznacznikiem czterech najbardziej powszechnych zachowa艅. Nale偶膮 do nich: zachowanie ochrony (b臋d膮c w posiadaniu dobra chc膮 je zatrzyma膰), naprawy (b臋d膮c w posiadaniu z艂a, chc膮 si臋 go pozby膰), zdobywania (nie b臋d膮c w posiadaniu dobra, chc膮 je zdoby膰), zapobiegania (nie b臋d膮c w posiadaniu z艂a, chc膮 go unikn膮膰)