Instrumenty komunikacji po艣redniej - wystapienia publiczne i debaty telewizyjne.

Kandydaci na prezydenta w USA wykorzystywali do swych wyst膮pie艅 medium jakim jest telewizja ju偶 od lat pi臋膰dziesi膮tych naszego wieku. Wyst臋py polityk贸w w telewizji ograniczone by艂y jedynie do przem贸wie艅 i wcze艣niej przygotowanych wywiad贸w. Od 1960 roku telewizyjne debaty prezydenckie sta艂y si臋 wa偶nym[1]a od 1976 roku sta艂ym elementem kampanii wyborczej w USA.


Polegaj膮 one na udzielaniu przez zaproszonych do tego programu telewizyjnego kandydat贸w, odpowiedzi na trudne i niewygodne pytania stawiane przez dziennikarzy prowadz膮cych program transmitowany na 偶ywo. W 1992 roku w debacie prezydenckiej w USA wzi臋艂a r贸wnie偶 udzia艂 publiczno艣膰 zaproszona do studia, kt贸ra tak偶e mog艂a zadawa膰 kandydatom pytania. W teorii kandydaci maj膮 wolny wyb贸r co do uczestniczenia w takiej debacie, lecz z praktyki wynika, 偶e odrzucenie zaproszenia odbierane jest przez opini臋 publiczn膮 bardzo negatywnie i przekre艣la kandydata w dalszej kampanii wyborczej. Telewizyjne debaty prezydenckie spe艂niaj膮 cz臋sto funkcj臋 "wyr贸wnywacza szans", polegaj膮c膮 na zr贸wnywaniu pozycji kandydat贸w w odbiorze spo艂ecznym poprzez fakt wyst膮pienia publicznego w tym samym programie na tych samych zasadach. W takim programie z jednej strony maj膮 kandydaci mo偶liwo艣膰 szerszego wypowiedzenia si臋 na tematy ekonomiczne i spo艂eczne, zaprezentowania swego wizerunku na tle innych kandydat贸w, z drugiej jednak strony musz膮 si臋 liczy膰 z podkre艣leniem przez kontrkandydat贸w czy dziennikarzy dotychczasowych osi膮gni臋膰 a raczej ich braku. Debaty prezydenckie s膮 "zjawiskiem synkretycznym, gdy偶 艂膮cz膮 w sobie cechy rzeczywisto艣ci politycznej, reklamy politycznej i programu informacyjnego"[2]. Dla kandydat贸w s膮 okazj膮 do darmowej reklamy, ale tak偶e niebywa艂ym (bo prowadzonym na 偶ywo i ogl膮danym przez wielomilionow膮 publiczno艣膰) testem na odporno艣膰 psychiczn膮, umiej臋tno艣ci retoryczne, zdolno艣ci przyw贸dcze, poczucie humoru oraz umiej臋tno艣ci prowadzenia dyskusji, udzielania jasnych i zwi臋z艂ych odpowiedzi oraz znajomo艣ci zasad wyst臋powania przed kamerami telewizyjnymi. Dla wyborc贸w dodatkowym (cz臋sto jedynym i pierwszym) 藕r贸d艂em informacji o cechach rzeczywistych kandydata: dojrza艂o艣ci, szczero艣ci, prawdom贸wno艣ci, wiedzy, do艣wiadczenia, elokwencji, zdolno艣ci przyw贸dczych, stylu i poczuciu humoru. Traktowane s膮 przez nich jako rozrywka czy nawet wydarzenie sportowe: z wygranym i przegranym. Sta艂y si臋 jednym z najwa偶niejszych wydarze艅 kampanii wyborczej a ich wp艂yw na ostateczny wynik wyborczy jest zwykle przes膮dzaj膮cy. Je偶eli widz przekona si臋 naocznie, 偶e polityk radzi sobie z agresywnym dziennikarzem, czy przeciwnikiem, to staje si臋 jasne dla niego, 偶e tak samo poradzi on sobie w sejmie czy kieruj膮c pa艅stwem. Ju偶 po pierwszej w historii debacie J.Kennedy powiedzia艂: "Nie ma w膮tpliwo艣ci nie wygra艂bym, bez telewizji"[3].

W Polsce w trakcie kampanii prezydenckiej w 1995 roku debaty spotka艂y si臋 wed艂ug bada艅 CBOS ju偶 z du偶ym zainteresowaniem wyborc贸w[4]. Znaczenie tych debat, najlepiej jest wyrazi膰 zmian膮 poparcia danego kandydata po obejrzeniu ich przez wyborc贸w. Zadania takiego podj膮艂 si臋 K.Pankowski[5], kt贸ry na podstawie swoich i opublikowanych przez CBOS wynik贸w bada艅 doszed艂 do wniosku, 偶e zasz艂y zmiany w deklaracjach wyborczych po tych debatach. Jego zdaniem najwi臋cej zyska艂 A.Kwa艣niewski w艣r贸d os贸b niezdecydowanych wcze艣niej.聽 Jednak cz臋sto polscy politycy debat boj膮 si臋 i nie przyst臋puj膮 do nich wcale. M.艁a艅 przyczyn臋 tego stanu rzeczy widzi w przyjmowanym przez polityk贸w b艂臋dnym za艂o偶eniu, 偶e "wyborcy i tak ju偶 ich ju偶 znaj膮, wypowiadaj膮 si臋 przed kamerami lub na 艂amach ca艂e lata a nawet dekady, wi臋c po co jeszcze debata"[6]. A trudno przecie偶 o bardziej skuteczne dotarcie do wyborc贸w ni偶 w艂a艣nie t膮 drog膮. Jak wynika z zaprezentowanych przeze mnie w dalszej cz臋艣ci聽 bada艅, zdaniem respondent贸w debaty s膮 uznawane te偶 za cenne 藕r贸d艂o informacji o kandydatach.

W dzisiejszych czasach masowej komunikacji przez mass media coraz bardziej popularne staj膮 si臋 transmitowane na 偶ywo programy rozrywkowe (typu talk show) z udzia艂em kandydat贸w czy gwiazd 艣wiata polityki. Zapocz膮tkowa艂 to B.Clinton w 1992 roku. Jego konsultant medialny tak opisywa艂 skuteczno艣膰 tego dzia艂ania: "Wiemy, 偶e chwile nami臋tno艣ci, osobistej refleksji i humoru robi膮 du偶o wi臋cej dla nas ani偶eli 6 sekundowe kr贸tkie wypowiedzi w wiadomo艣ciach sieci telewizyjnych albo 30 sekundowa reklama telewizyjna"[7]. Taki wyst臋p kandydata jest z jednej strony okazj膮 do zaprezentowania swego w艂a艣ciwego wizerunku, ale z drugiej strony mo偶e by膰 negatywnym zderzeniem rzeczywisto艣ci z kreowanym wizerunkiem kandydata.聽聽聽聽聽聽 聽

[1]26.09.1960 roku pierwsza w historii Prezydencka debata telewizyjna z udzia艂em J.Kennedy i R.Nixona

[2] M.Mazur, Marketing polityczny, PWN 2002, s.153

[3] T.Lis, Jak to si臋 robi w Ameryce, Wyd. Ksi膮偶kowe Tw贸j Styl sp. z o.o. Warszawa 2000, s.115

[4]Wed艂ug bada艅 CBOS obie debaty obejrza艂o 72% respondent贸w, a 88% widzia艂o jedn膮 z nich. W badaniach OBOP 90% wyborc贸w twierdzi艂o, 偶e widzia艂o przynajmniej jedn膮 debat臋 w trakcie tej kampanii wyborczej, a 75% utrzymywa艂o, 偶e widzia艂o obydwie debaty telewizyjne M.Mazur, Ibidem, s.246

[5]K.Pankowski, Wp艂yw debat telewizyjnych na preferencje i zachowania wyborcze w: Prognozy i wybory. Polska Demokracja '95 (red) Kolarska-Bobi艅ska L, Markowski R. Warszawa 1997, w; M.Mazur,Ibidem, s.246

[6]M.艁a艅 Prezydent na druciku "Brief" 藕r贸d艂o: www.marketingwpolityce.zgora.pl/artykuly/brief5.htm

聽[7]B.Newman, w: M.Mazur, Ibidem, s.141