Czym jest branding polityczny?

W dzisiejszych marketingowo prowadzonych kampaniach wyborczych nikt nie podwa偶a zasadno艣ci stosowania "zespo艂u metod, technik i praktyk spo艂ecznych maj膮cych na celu przekonanie obywateli, by udzielili poparcia cz艂owiekowi, grupie lub projektowi politycznemu", czyli po prostu marketingu politycznego. Skuteczne strategie wyborcze obejmuj膮 okre艣lenie: cel贸w dzia艂ania, czynnik贸w zale偶nych i niezale偶nych, elektoratu, tematu, planu kampanii, taktyki dzia艂ania oraz 艣rodk贸w niezb臋dnych do ich realizacji. Sukces partii czy kandydata politycznego osi膮ga si臋 dzi艣 poprzez k艂adzenie szczeg贸lnego nacisku na wyborc臋 - jego potrzeby i pragnienia. Celem kampanii wyborczej jest modyfikacja postaw obywateli: utwierdzanie (wzmocnienie intensywno艣ci postawy), neutralizacja (zmniejszenie intensywno艣ci postawy), krystalizacja (do pocz膮tkowo niezdecydowanych) b膮d藕 modyfikacja tw贸rcza (postawy s膮 tworzone). Jej skuteczno艣膰 w du偶ej mierze uzale偶niona jest od w艂a艣ciwego kszta艂towania wizerunku partii, jego cz艂onk贸w ale i polityka - lidera. To ich poszczeg贸lny wizerunek, ale te偶 wsp贸lny jest cz臋sto zasadniczym kryterium wyboru w momencie dokonywania transakcji w lokalu wyborczym. Wsp贸艂czesny 艣wiat, to era szybkiej wymiany informacji opartej jeszcze bardziej na relacjach spo艂eczno艣ciowych i zaufaniu. Wyborcy, czyli my wszyscy maj膮c dost臋p do informacji on-line oceniamy i jeste艣my poddawani permanentnej ocenie. Politycy i partie polityczne staj膮 przed potrzeb膮 zastosowania takiej metody, kt贸ra wykorzystuje najlepsze z mo偶liwych technik wypracowanych przez marketing polityczny, komunikacj臋 polityczn膮, coaching, mentoring czy kreacj臋.

Narz臋dziem, kt贸re doskonale precyzuje i konsekwentnie wdra偶a system to偶samo艣ci kandydata jest Branding Personalny polityk贸w. To nowoczesna metoda na miar臋 XXI wieku. Bazuje na zasobach konkretnego cz艂owieka: aktualnych (poziom zdolno艣ci do wykorzystania), potencjalnych (obszary, w kt贸rych nale偶y dokona膰 zmian oraz obszary kompetencji wymagaj膮ce wsparcia z zewn膮trz), indywidualnych (autoprezentacja - jaki jestem? czym dysponuj臋? jak mog臋 to zmieni膰?) oraz spo艂ecznych (wsp贸艂dzia艂anie z innymi, u偶yteczno艣膰, rozpoznawalno艣膰).聽 Budowa to偶samo艣ci polityka tylko poprzez Branding Personalny zaczyna si臋 od analizy kompetencji osobistych, czyli samooceny, samowiedzy, samopoznania i zaufania do siebie. Za pomoc膮 sprawdzonych w badaniach rynkowych potrzeb i preferencji wyborc贸w w kwestii idealnych i mo偶liwych do zaakceptowania cech kandydat贸w ubiegaj膮cych si臋 o dany urz膮d w pa艅stwie okre艣la wizerunek kandydata. Pomaga cz艂onkom partii i jej liderom zbudowa膰 siln膮 pozycj臋 w艂asn膮 poprzez odkrycie cech wyr贸偶niaj膮cych ich z otoczenia.

Branding Personalny polityk贸w k艂adzie nacisk na wiarygodno艣膰, uczciwo艣膰, kompetencje, autorytet, szacunek, presti偶, talenty przyw贸dcze. Czasami w my艣l s艂awnego powiedzenia "niekt贸rych podziwiamy za zalety ale za wady kochamy" bierze pod uwag臋 sfer臋 emocjonaln膮, aby poruszy膰 serca i umys艂y wyborc贸w. Wszystkie elementy sk艂adaj膮ce si臋 na mark臋 danego kandydata powinny by艣 u艂o偶one w harmonijny spos贸b. Niesp贸jno艣膰 pomi臋dzy wizerunkiem kandydata a jego cechami charakteru i predyspozycjami jest w dzisiejszym 艣wiecie defektem dyskwalifikuj膮cym w takim samym stopniu jak braki w zakresie umiej臋tno艣ci komunikacyjnych聽 (wzbudzanie zaufania i emocji, dobra organizacja wypowiedzi, perswazyjno艣膰, humor, zdolno艣ci reagowania na stres czy sytuacje kryzysowe, umiej臋tno艣ci negocjacji). Branding Personalny polityka nie mo偶e odzwierciedla膰 jego obecnego potencja艂u, ale musi by艣 odzwierciedleniem cel贸w, do kt贸rych on d膮偶y. Nie mo偶na zatem sprowadza膰 procesu kszta艂towania wizerunku polityka do ram czasowych okre艣lonych czasem trwania kampanii wyborczej. Poprzez zwyk艂膮 dzia艂alno艣膰 publiczn膮 generuje on ju偶 okre艣lony wizerunek swojej osoby. Na jego wizerunek wp艂ywa wi臋c "w r贸wnym stopniu oficjalna ulotka i film wyborczy, ale i komentarze konkurencyjnych polityk贸w, wizerunek innych polityk贸w, wizerunek 偶ony kandydata, plotki i wpisy w e-sieci, potkni臋cia j臋zykowe cz艂onk贸w sztabu wyborczego itp. Wa偶nym elementem jest te偶 oczywi艣cie mowa cia艂a, postawa, spos贸b ubierania si臋, czy intonacja g艂osu i erystyka. Branding Personalny polityk贸w uznaje, lecz nie przecenia procesu atrybucji, czyli wnioskowania na podstawie wygl膮du i barw oraz zachowania drugiej osoby. Wykorzystuje badania, kt贸re dowodz膮, 偶e str贸j nie jest decyduj膮cym elementem oceny os贸b uznanych za znajome i elementem w og贸le niezauwa偶alnym w codziennych kontaktach ze znajomymi, to jednak przy ocenie os贸b nieznajomych ma on jednak du偶e znaczenie.
Specjali艣ci Brandingu Personalnego pomagaj膮 odpowiednio wybra膰, zaprojektowa膰 i czuwa膰 nad realizacj膮 poszczeg贸lnych, sprawdzonych, konkretnych i uzasadnionych w danym miejscu oraz czasie narz臋dzi i instrument贸w komunikacji marketingowej w kampaniach wyborczych. Opracowanie takiego zestawu technik reklamy politycznej, marketingu bezpo艣redniego i public relations , w ramach okre艣lonego wcze艣niej bud偶etu, wymaga du偶ego wysi艂ku intelektualnego i do艣wiadczenia. Efekt ko艅cowy uzale偶niony jest od trafnego ich dobrania, oryginalno艣ci pomys艂u, aktualno艣ci oraz cz臋stotliwo艣ci powtarzania.

Wszelkie niesp贸jno艣ci mi臋dzy sygna艂ami p艂yn膮cymi z komunikacji werbalnej i niewerbalnej stanowi膮 wa偶ny czynnik powoduj膮cy zak艂贸cenia w skutecznej komunikacji politycznej. Jasno okre艣lony i sp贸jny wizerunek lidera, rozumiej膮cego i uto偶samiaj膮cego si臋 z misj膮 i wizj膮 reprezentowanej organizacji czy partii, wypracowany w ramach procesu Brandingu Personalnego polityk贸w, dzia艂aj膮cego w oparciu o narz臋dzia komunikacji marketingowej, skierowane do okre艣lonych segment贸w wyborc贸w, do kt贸rych kandydat stara si臋 dotrze膰 jest dzi艣 jedyn膮 szans膮 na osi膮gni臋cie pe艂nego, d艂ugofalowego sukcesu wyborczego.

W ramach Brandingu Personalnego polityk贸w oferuj臋:
-聽聽 聽Opracowanie strategii wizerunkowej dla kandydata/tki na polityka
-聽聽 聽Opracowanie nowej strategii wizerunkowej dla polityka/polityczki
-聽聽 聽opracowanie strategii kampanii wyborczej
-聽聽 聽grupowe warsztaty wizerunkowe dla cz艂onk贸w/ki艅聽 partii politycznych
-聽聽 聽grupowe szkolenia z zakresu marketingu i komunikacji politycznej