Jak osiągnąć skuteczność realizacji naszych celów

Brian Tracy powiedział kiedyś : "Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele" mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż "ludzie bez celów są w stanie sobie wyobrazić".  Podzielając tę opinię, branding personalny tak wielki nacisk kładzie właśnie na doprecyzowanie celów zawodowych w sposób jasny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Jednocześnie sposób ten warunkuje skuteczność ich realizacji. Skuteczność bowiem osiąga się poprzez precyzyjne wskazanie i zapisanie na papierze, najważniejszego dla nas miejsca, w którym się chcemy i możemy znaleźć w określonym momencie czasu w przyszłości.  Tylko osoba, która widzi siebie w przyszłości jako realizatorkę takich planów i potrafi i chce tę wizję przełożyć na dzień dzisiejszy, może odnieść sukces. Odpowiednia wizja dodatkowo zapisana i określona w czasie i miejscu jest szansą na jej realizację. Na pozór wydaje się to niezmiernie łatwym procesem: wytyczam cel i konsekwentnie staram się go realizować.

 Dlaczego więc przychodzi nam to tak trudno?

  • ambicja . Zdecydowanie dlatego, że nie wierzymy lub zbyt mało wierzymy w możliwości realizacji tych celów. Bez ambicji trudno jest zdobyć to, czego się pragnie. Tylko osoby o dużym pragnieniu odniesienia sukcesu realizują cele stawiane przed sobą.
  • Wiara. Poddajemy się często po pierwszej porażce czy napotkanych trudnościach. Ludzie sukcesu nigdy nie rezygnują! Musimy mieć poczucie dumy z samych siebie, które przekłada się na lubienie innych ludzi, które to zostaje nam odwzajemnione. Wypracujmy pozytywne nastawienie - optymistom jest łatwiej. Brak nam często optymizmu, a ten jest niezbędny w realizacji każdego celu
  • Odwaga. Nie stawiamy sobie małych celów na początku, tak by zyskać pewność, że jesteśmy w stanie osiągać coraz ważniejsze i trudniejsze cele. Do odważnych ludzi świat należy.
  • Uczciwość = autentyczność. Jak powiedział Oskar Wilde "Bądźmy sobą inni są już zajęci!". Nie szukamy oryginalności w sobie i swoich cechach oraz nie staramy się być wierni sobie. Mike Robbins twierdzi, że "Autentyczność jest w cenie". Tylko autentyczni, pozbawieni fałszu i sztuczności ludzie mogą w dzisiejszym świecie wzbudzić zaufanie i odnieść sukces. Nauczmy się żyć w zgodzie ze swoimi najgłębszymi pasjami, przekonaniami i pragnieniami. Inspirujmy innych i budujmy prawdziwe zaufanie poprzez bycie prawdziwymi ludźmi sukcesu. Dlaczego nie jesteśmy autentyczni? Bo nie dajemy otoczeniu sprzężenia zwrotnego. Bądźmy przejrzyści i zdobywając uznanie walczmy o to, by stać się autentycznymi ludźmi sukcesu a nie rozpoznawalnymi liderami.
  • Samoświadomość. Nie słuchamy naszego głosu wewnętrznego, który może i powinien być w tym przypadku naszym najlepszym przyjacielem i doradcą. Nasza samoświadomość  musi przekładać się na samodziałanie i wewnętrzną kontrolę. Określmy nasze mocne i słabe strony . Zwracajmy uwagę tylko na to, co nas wyróżnia z otoczenia i co daje nam przewagę, ale jednocześnie na to, co daje nam największą radość. Pytajmy siebie co tak naprawdę chcemy robić, a nie co powinniśmy robić.
  • Samokształcenie. Aktywujmy swój potencjał. W naszych talentach nie dostrzegamy wystarczającego potencjału, nie wykorzystujemy swoich kluczowych kompetencji. Jeśli stwierdzamy w nich braki ? wzmocnijmy je. Uwierzmy w swoją wyjątkowość i udowadniajmy wszystkim ile jesteśmy warci. Najgorzej zrobić pierwszy krok. Wykorzystujmy każdą możliwość by iść do przodu, a każdy mały nawet sukces da nam poczucie zadowolenia i wzmocni naszą motywację. Pracujmy na początku naszymi narzędziami, a inne z czasem się wzmocnią.
  • Determinacja.  Brak nam determinacji, inaczej zwanej konsekwencją. W połączeniu z poprzednimi cechami może ona pomóc nam lepiej niż ktokolwiek inny. Jeśli wyznaczamy sobie cel, musimy zakładać, że nam się uda i dążyć do tego z całych sił, korzystając z wszelkich zasobów: wewnętrznych(80%) i zewnętrznych(20%), eliminując kolejno słabe ogniwa. Anthony Robbins, trener doskonałości, wymienia podobną przyczynę braku skuteczności w realizacji celów - samozaparcie.
  • Samodyscyplina. Nie odrzucamy blokujących nas czynników, przyjmujemy własne usprawiedliwienia i czyste lenistwo oraz nie działamy z prawdziwą siłą w teraźniejszości. Starajmy się nie obwiniać samych siebie, lecz wyciągać konstruktywne wnioski, tak by im zapobiegać w przyszłości. Autor wielu różnych poradników skuteczności w odnoszeniu sukcesów po wielu latach swej pracy właśnie ten czynnik uznał za jeden z 1000 najważniejszych w odnoszeniu sukcesów przez ludzi. Nikt za nas nie jest w stanie ocenić poziomu naszych ograniczeń, wytyczyć za nas cele i kontrolować ich stan realizacji. Sami musimy wiedzieć, w czym jesteśmy najlepsi i w czym czujemy się najbardziej komfortowo, czyli co tak dokładnie nas uszczęśliwia, a co nas powstrzymuje w dochodzeniu do celu. Tylko prawdziwa autokrytyka i wykorzystywanie czasu w możliwie najbardziej efektywny sposób może przynieść satysfakcjonujące efekty. Uważajmy na technologicznych złodziei czasu, wykorzystujmy każdą wolną chwilę, choćby w podróży, uczmy się odmawiać i najbardziej pilne sprawy wykonujmy od razu.
  • uważna analiza otoczenia i rozłożenie działań na poszczególne elementy. Planowanie i rozważanie się naprawdę opłaca. Każda 1 minuta poświęcona na zaplanowanie działań, oszczędza nam 10 minut wykonania. Postaramy się tworzyć swoje życie według planu: godziny, dni, tygodnie, miesiące. Żyjmy planem dnia i zapisujmy co zdołaliśmy zrealizować, a co nie, i dlaczego. Przenośmy etapy planu z przyszłości stopniowo do teraźniejszości. Wyznaczajmy cele etapowo, a nie wszystkie od razu. Realizując je etapowo utrzymujemy naszą motywację na wysokim poziomie.
  • Samokontrola. Realizując cele, nie sprawdzamy stopnia ich realizacji na poszczególnych etapach i nie wyciągamy wniosków z niepowodzeń, tworząc stale nowe i nowe cele, podobne do poprzednich. Wprowadzajmy kontrolę i zapisujmy zmiany i przyczyny niepowodzeń, by zaradzić błędom i nie popełniać ich w przyszłości. Każdego dnia starajmy się lepiej realizować nasze cele, tak by uzyskać najwyższą produktywność, a poprzez zachowanie pilności w realizacji celu,  wspierać nasz plan. 

Pamiętajmy, że marzenia stają się celem już w momencie podjęcia ich realizacji!

Nie rezygnujmy!

Zmierzmy się ze swoimi obawami, hamulcami, pokonujmy je, stawiajmy czoła problemom, podejmując ryzyko, zdobądźmy się na samoakceptację, samokrytykę, samodyscyplinę, by poprzez determinację , dystans do siebie i innych oraz lekkie poczucie humoru zyskać samozadowolenie i pewność siebie w relacjach z innymi, zachowując autentyczność w osiąganiu wyznaczonych celów, a więc szczęście własne.