Preferencje wyborc贸w co do kwestii poruszanych w trakcie kampanii wyborczej w programach wyborczych

W zwi膮zku z postawion膮 tez膮, 偶e dla wyborc贸w jednym z najwa偶niejszych motyw贸w podj臋cia decyzji wyborczej jest nie tylko wizerunek kandydata, ale tak偶e program wyborczy g艂oszony przez kandydata,聽 w kolejnym pytaniu (r贸wnie偶 otwartym, by uzyska膰 ciekawszy wynik) postanowilam sprawdzi膰, jakie w takim razie problemy i kwestie powinien porusza膰 kandydat w swoim programie wyborczym.


Kandydata na prezydenta miasta

Znalaz艂y si臋 w艣r贸d nich takie problemy jak: polityka gospodarcza (reformy, rozw贸j miasta, inwestycje),bezrobocie, polityka spo艂eczna (zasi艂ki, narkomania, dzieci), estetyka miasta (wizerunek, promocja na zewn膮trz), walka z korupcj膮 (bezpiecze艅stwo miasta), o艣wiata oraz budownictwo, komunikacja, kultura i sport, s艂u偶ba zdrowia, pomoc niepe艂nosprawnym i domom dziecka, administracja i urz臋dnicy oraz inne (podatki, finanse miasta, rozliczenie w艂asnego maj膮tku).
Nie odpowiedzia艂o na to pytanie og贸艂em 37,3% os贸b. M臋偶czy藕ni cz臋艣ciej za to wspominali o polityce gospodarczej (46,5% do 40,2%) innych (11,5% do 7,6%) oraz administracji (1,9% do 0,8%).聽 Zainteresowanie polityk膮 gospodarcz膮 ro艣nie w miar臋 wzrostu wieku i wykszta艂cenia respondent贸w (najm艂odsi 28,6% najstarsi 53,3% i podstawowe wykszta艂cenie 9,1% wy偶sze 53,8%). Dla najm艂odszych okaza艂o si臋 偶e wa偶ne s膮 kwestie (najbardziej ze wszystkich grup wiekowych) s艂u偶by zdrowia (14,3%), komunikacji (21,4%) i administracji (7,1%), a niewa偶ne natomiast problemy pomocy spo艂ecznej. Respondenci w wieku 33 - 50 lat wi臋ksz膮 ni偶 inni uwag臋 przyk艂adaj膮 do spraw zwi膮zanych z bezrobociem (ok.30%), pomoc膮 niepe艂nosprawnym i domom dziecka (ok.2%, gdzie inne grupy 0%), rozliczeniem maj膮tku kandydata. Najstarsi wiekiem respondenci wi臋ksz膮 ni偶 pozostali maj膮 potrzeb臋 omawiania przez kandydata kwestii zwi膮zanych z polityk膮 spo艂eczn膮 (36,7%), komunikacj膮 (20%), budownictwem (20%), wizerunkiem miasta (36,7%) i innymi kwestiami (10%), a co ciekawe najmniejsz膮 potrzeb臋 omawiania sytuacji w s艂u偶bie zdrowia (3,3%). Najwi臋ksze r贸偶nice w potrzebie omawiania r贸偶nych problem贸w w kampaniach wyborczych wida膰, gdy analiz臋 t臋 odnie艣膰 do stopnia wykszta艂cenia respondent贸w. Dla wyborc贸w o podstawowym stopniu wykszta艂cenia mniej wa偶ne w stosunku do respondent贸w o wy偶szym stopniu wykszta艂cenia s膮: polityka gospodarcza (9,1% do 53,8%), polityka spo艂eczna (0% do 22,9%), bezpiecze艅stwo w mie艣cie (0% do 15,4%) i wizerunek miasta (0% do 22,2%), wa偶niejsze natomiast jest bezrobocie (45,5% do 19,9%) i s艂u偶ba zdrowia (18,2% do 4,5%).

Kandydata na prezydenta Polski

W przeprowadzonym badaniu spyta艂am tak偶e o kwestie, kt贸re zdaniem wyborc贸w powinien porusza膰 kandydat ubiegaj膮cy si臋 o urz膮d prezydenta Polski jako, 偶e cz臋sto zasady prowadzenia skutecznej komunikacji marketingowej podczas kampanii wyborczych na prezydenta miasta uto偶samia si臋 z kampaniami wyborczymi na prezydenta Polski. Uzasadniane jest to takim samym "produktem" odno艣nie kt贸rego stosowane s膮 zasady marketingu - osob膮 polityka i promowaniem jego marki zwi膮zanej z nazwiskiem. Og贸艂em wyborcy uznali za najwa偶niejsze: polityk臋 gospodarcz膮, bezrobocie, Unia Europejska i polityka zagraniczna, polityka spo艂eczna, rozw贸j kraju (reformy) oraz ochrona pa艅stwa i s膮downictwo, o艣wiata, troska o zwyk艂ych ludzi, s艂u偶ba zdrowia, inne (polityka wewn臋trzna, zmniejszenie podatk贸w, mieszkalnictwo, rolnictwo i przemys艂, finanse pa艅stwa, infrastruktura, handel mi臋dzynarodowy, system ubezpiecze艅, aborcja, rozliczenie w艂asnego maj膮tku - mniej ni偶 5% ka偶de). W rozbiciu na p艂e膰, wiek i wykszta艂cenie respondenci uznawali za mniej lub bardziej wa偶ne poruszane problemy w kampanii wyborczej podobnie jak w przypadku kandydat贸w na urz膮d prezydenta miasta, co mo偶e 艣wiadczy膰 o podobie艅stwie zasad prowadzenia takich kampanii. Wida膰 wi臋c, 偶e w pierwszym jak i w drugim przypadku za naczelny problem uznano polityk臋 gospodarcz膮 i sprawy bezrobocia.

Cechy kandydata politycznego po偶膮dane przez wyborc贸w

Moim zdaniem najbardziej przecenianym w literaturze przedmiotu i r贸偶nych artyku艂ach czy programach telewizyjnych, co zosta艂o ju偶 nie raz podkre艣lone, jest wp艂yw czynnika wizerunku kandydata na ostateczn膮 decyzj臋 wyborcz膮. Jak wynika z poprzednio om贸wionych pyta艅, wa偶niejszy w opinii wyborc贸w jest program wyborczy g艂oszony przez kandydata. Lecz r贸wnie偶 wa偶nym pozostaje wizerunek danego podmiotu politycznego, a zw艂aszcza jego cechy charakteru, kt贸re wydaje si臋, 偶e w opinii wyborc贸w s膮 niejako gwarantem realizacji tego programu wyborczego.

Kandydat na prezydenta miasta

Poniewa偶 ten czynnik odgrywa r贸wnie偶 istotn膮 rol臋, postanowi艂am sprawdzi膰 w analizowanym badaniu ankietowym. Jakimi zatem cechami powinien zdaniem wyborc贸w charakteryzowa膰 si臋 kandydat ubiegaj膮cy si臋 o stanowisko prezydenta miasta. By nie sugerowa膰 respondentom 偶adnych cech kandydata istotnych przy podejmowaniu ostatecznej decyzji wyborczej postanowiono uj膮膰 ten problem r贸wnie偶 w pytaniu otwartym. Poproszono wi臋c badane osoby o podanie czterech najwa偶niejszych ich zdaniem cech kandydata ubiegaj膮cego si臋 o urz膮d prezydenta miasta. Nie udzieli艂o na to pytanie odpowiedzi 26,8% os贸b. Uzyskano pomimo to bardzo wiele r贸偶norodnych odpowiedzi, zdecydowano si臋 wi臋c ostatecznie uj膮膰 je w 28 grup.

Do najwa偶niejszych cech respondenci og贸艂em zaliczyli (w kolejno艣ci):
* Uczciwo艣膰 (nieskazitelno艣膰, prawo艣膰, niekaralno艣膰, bezinteresowno艣膰) - 39,4%
* inteligencja (wykszta艂cenie, m膮dro艣膰, kompetencja, profesjonalizm, elokwencja) - 39,3%
* wizerunek (reprezentacyjno艣膰, kultura osobista, osobowo艣膰 medialna, skromno艣膰, opanowanie, wysportowany,
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 przystojny, seksowny, m艂ody, opanowany, urok osobisty) - 18,7%
* prawdom贸wno艣膰 (szczero艣膰, dotrzymywanie s艂owa) - 12,8%
* zaanga偶owanie (troskliwo艣膰, dociekliwo艣膰, cierpliwo艣膰, uparto艣膰, odpowiedzialno艣膰, konsekwencja) - 10,2%

Pomi臋dzy 5-10% g艂os贸w uzyska艂y takie cechy jak: cechy przyw贸dcy (zdecydowanie, rzutko艣膰, operatywno艣膰, skuteczno艣膰, odwaga, charyzma) - 9,9%, pracowito艣膰 (sumienno艣膰, rzetelno艣膰, dyspozycyjno艣膰, rozwaga) - 9,5%, troskliwo艣膰 o dobro ludzi (znajomo艣膰 ich potrzeb, liczenie si臋 z lud藕mi, wra偶liwo艣膰 spo艂eczna) - 8,7%, znajomo艣膰 potrzeb miasta (znajomo艣膰 艣rodowiska lokalnego i prawa administracyjnego), dyplomacja (uznany polityk, ceniony, do艣wiadczony, obycie towarzyskie, z poparciem politycznym), lojalno艣膰 (zw艂aszcza jednej partii), budz膮cy zaufanie (autorytet, posiadaj膮cy dobr膮 opini臋 i zaufanie wyborc贸w, z odpowiednim pochodzeniem spo艂ecznym), komunikatywno艣膰, gospodarno艣膰 (przedsi臋biorczy), inne (rzeczowo艣膰, wizjoner, z fantazj膮, posiadaj膮cy umiej臋tno艣膰 podejmowania trudnych decyzji, dobry negocjator, postrzeganie interakcyjne). W艣r贸d wymienianych jako najwa偶niejsze znalaz艂y si臋 tak偶e (nie przekroczy艂y 5% g艂os贸w) tak偶e takie cechy kandydata jak: sprawiedliwo艣膰 (godno艣膰, honor), tolerancyjno艣膰 (obiektywizm, wyrozumia艂o艣膰, otwarto艣膰), bezpartyjno艣膰 (bezstronno艣膰, z poza uk艂ad贸w), posiadanie w艂asnego zdania (i jego obrona), patriotyzm (lokalny), dotychczasowe osi膮gni臋cia, znajomo艣膰 j臋zyk贸w obcych, posiadanie w艂asnego maj膮tku, odpowiedniego (zgodnie z wyznawanym przez respondenta) 艣wiatopogl膮du, kreatywno艣膰, katolik (posiadaj膮cy przyk艂adn膮 rodzin臋), asertywno艣膰 i poczucie humoru (tylko w Gnie藕nie 0,9% os贸b wpisa艂o t臋 cech臋). Zatem podkre艣lany czynnik zaufania znajduje tak偶e i w tym pytaniu swe odzwierciedlenie, gdzie uczciwo艣膰 pytani wyborcy wymienili jako najwa偶niejsz膮 cech臋 jak膮 powinien si臋 charakteryzowa膰 kandydat na prezydenta miasta.
Dla Kobiet zdecydowanie wa偶niejsza ni偶 u m臋偶czyzn jest tylko troska o dobro ludzi .聽 Dla najm艂odszych nie maj膮 znaczenia w og贸le cechy przyw贸dcy, dyplomacja, troska o dobro ludzi, zaanga偶owanie, lojalno艣膰, patriotyzm, znajomo艣膰 problem贸w miasta i komunikatywno艣膰, ale za to wi臋ksze ni偶 przeci臋tnie ma znaczenie inteligencja , znajomo艣膰 j臋zyk贸w obcych , wizerunek, kreatywno艣膰, pracowito艣膰, tolerancyjno艣膰 , gospodarno艣膰, dotychczasowe osi膮gni臋cia, 艣wiatopogl膮d kandydata . Respondenci w wieku 23 - 27 lat cz臋艣ciej ni偶 przeci臋tnie k艂adli nacisk na trosk臋 o dobro ludzi , zaanga偶owanie, lojalno艣膰, w艂asne zdanie, patriotyzm, i inne cechy, a wcale na znajomo艣膰 j臋zyk贸w obcych. Pracowito艣膰 podawali cz臋艣ciej ni偶 og贸lnie wyborcy w wieku 28 - 40 lat. U os贸b najstarszych odnotowano odbiegaj膮ce od og贸lnych preferencje: najwy偶szy wsp贸艂czynnik otrzyma艂a inteligencja (56,7%), dalej wizerunek i uczciwo艣膰, prawdom贸wno艣膰, zaanga偶owanie, cechy przyw贸dcy i inne oraz bezpartyjno艣膰 i znajomo艣膰 j臋zyk贸w obcych ; ni偶szy od og贸lnych natomiast wzbudzanie zaufania, dyplomacja, troska o dobro ludzi, pracowito艣膰, lojalno艣膰, znajomo艣膰 problem贸w miasta oraz kreatywno艣膰, asertywno艣膰, poczucie humoru, w艂asne zdanie, gospodarno艣膰, dotychczasowe osi膮gni臋cia, w艂asny maj膮tek i 艣wiatopogl膮d. Du偶o bardziej istotne dla wyborc贸w w wieku 51 - 60 lat s膮 zaanga偶owanie, znajomo艣膰 problem贸w miasta, dyplomacja i posiadanie maj膮tku w艂asnego.
Dokonuj膮c analizy pod wzgl臋dem wykszta艂cenia respondent贸w widzimy, i偶 dla os贸b z podstawowym wykszta艂ceniem, kt贸re tylko w 45,5% odpowiedzia艂y na to pytanie, najwa偶niejszymi cechami kandydata na prezydenta miasta s膮 tylko: inteligencja, w r贸wnym stopniu wizerunek, kreatywno艣膰, lojalno艣膰 i znajomo艣膰 problem贸w miasta oraz tak偶e w r贸wnym stopniu znajomo艣膰 j臋zyk贸w obcych, cechy przyw贸dcy, troska o dobro ludzi, poczucie humoru, katolicyzm i posiadanie maj膮tku w艂asnego. W miar臋 wzrostu stopnia wykszta艂cenia zmienia si臋 ilo艣膰 podawanych cech wa偶nych oraz ich hierarchia wa偶no艣ci. Wyborcy z zawodowym wykszta艂ceniem stawiaj膮 na uczciwo艣膰, inteligencj臋 , wizerunek i prawdom贸wno艣膰 oraz trosk臋 o dobro ludzi; wyborcy z wykszta艂ceniem 艣rednim natomiast na uczciwo艣膰 , inteligencj臋 , wizerunek i prawdom贸wno艣膰 oraz pracowito艣膰 . Osoby z wy偶szym wykszta艂ceniem poszukuj膮 u kandydata takich cech jak: inteligencja, uczciwo艣膰, wizerunek, prawdom贸wno艣膰, zaanga偶owanie,聽 cechy przyw贸dcy i pracowito艣膰.

Kandydata na prezydenta Polski

Postanowi艂am, analogicznie jak w przypadku badania preferencji co do kwestii poruszanych w programach wyborczych kandydat贸w, spyta膰 r贸wnie偶 respondent贸w o cechy kandydata na urz膮d prezydenta Polski. Po uszeregowaniu wed艂ug stopnia wa偶no艣ci,

najwa偶niejszymi cechami kandydata ubiegaj膮cego si臋 o urz膮d prezydenta Polski zdaniem wyborc贸w powinny by膰:
* inteligencja - 45,6%
* uczciwo艣膰 - 37,9%
* wizerunek - 27,4%
* prawdom贸wno艣膰 - 14,2%
* dyplomacja - 12,2%
* cechy przyw贸dcy - 9,9%
* zaanga偶owanie - 9,9%


Pomi臋dzy 5 - 10% g艂os贸w postawiono na cechy: pracowito艣膰 , lojalno艣膰 , wzbudzanie zaufania , troska o dobro ludzi , znajomo艣膰 j臋zyk贸w obcych . Co ciekawe cecha jak膮 jest patriotyzm wymieniana by艂a tylko przez 4,9% respondent贸w W tym przypadku tak偶e cechy maj膮ce wp艂yw na zaufanie聽 do kandydat贸w s膮 wa偶niejsze ani偶eli sam wizerunek.
Kobiety wi臋kszy nacisk w stosunku do m臋偶czyzn k艂ad艂y tylko w przypadku troski o dobro ludzi, komunikatywno艣ci i pracowito艣ci, przy czym r贸偶nice nie by艂y w zasadzie bardzo istotne. Z analizy wynik贸w pod wzgl臋dem wieku wyra藕na r贸偶nica w preferencjach w艣r贸d respondent贸w widoczna jest w przypadku znajomo艣ci j臋zyk贸w obcych (kt贸re wa偶niejsze s膮 zdecydowanie dla najm艂odszych i najstarszych respondent贸w, wizerunku (najstarsze osoby 50%, a pozosta艂e ok.25%), zaanga偶owanie (dla os贸b w wieku 23 - 27 lat jest wa偶na ta cecha), lojalno艣膰 (dla聽 wieku 23 - 27 lat), pracowito艣膰 (wa偶na dla聽 najm艂odszych, a niewa偶na dla najstarszych), patriotyzm wa偶ny dla 10% najstarszych a niewa偶ny dla najm艂odszych. Dla os贸b o podstawowym i zawodowym wykszta艂ceniu najwa偶niejszy jest wizerunek i inteligencja kandydata, natomiast dla wyborc贸w ze 艣rednim i wy偶szym wykszta艂ceniem najwa偶niejsza jest inteligencja i uczciwo艣膰 (偶adna z os贸b z podstawowym wykszta艂ceniem nie poda艂a tej cechy).Osoby z podstawowym wykszta艂ceniem w stosunku do wy偶ej wykszta艂conych znacznie cz臋艣ciej podawali jako wa偶n膮 cech臋 kandydata znajomo艣膰 j臋zyk贸w obcych, kreatywno艣膰, poczucie humoru, katolicyzm i maj膮tek w艂asny kandydata. Wcale nie maj膮 dla nich znaczenia natomiast takie cechy kandydata jak zaanga偶owanie聽聽 i patriotyzm.
Wida膰 wi臋c wyra藕nie, 偶e hipoteza traktuj膮ca o znaczeniu wizerunku kandydata okazuje si臋 r贸wnie偶 i w tym przypadku prawdziwa. Dla wyborc贸w najwa偶niejsz膮 cech膮 kandydata jest uczciwo艣膰 i inteligencja a dopiero jako kolejny rozwa偶any jest jego wizerunek (wygl膮d). 艁atwo wi臋c zauwa偶y膰, 偶e podobnie w przypadku prezydenta miasta jak i prezydenta kraju wyborcy przede wszystkim stawiaj膮 na uczciwo艣膰 i inteligencj臋 i identycznie na trzecim miejscu zwracaj膮 uwag臋 na wizerunek kandydata.

Preferencje wyborc贸w w zakresie wieku kandydata na prezydenta

R贸wnie cz臋sto w przypadku analiz kampanii wyborczych podnoszona jest kwestia znaczenia wieku (na korzy艣膰 m艂odych) kandydata do urz臋du prezydenta miasta czy te偶 prezydenta kraju. Zdaniem 60,4%聽 wiek kandydata nie ma znaczenia, 21,9% os贸b woli m艂odych kandydat贸w, ale zarazem tylko 5,5% respondent贸w wybiera starszych wiekiem kandydat贸w. 9,2% os贸b badanych nie mia艂o w tej sprawie w艂asnego zdania. Co ciekawe wi臋kszy odsetek kobiet ni偶 m臋偶czyzn wybiera starszych wiekiem kandydat贸w. Najmniejszy odsetek bardzo m艂odych wyborc贸w g艂osuje na starszych wiekiem lub wiek nie ma dla nich znaczenia, w swych decyzjach prawie jedna trzecia kieruje si臋聽 m艂odym wiekiem kandydata. Co ciekawe wyborcy powy偶ej 60 lat r贸wnie偶 (najwi臋cej ze wszystkich grup wiekowych) stawiaj膮 na m艂odych wiekiem kandydat贸w, 10% wybiera starszych wiekiem, a dla polowy respondent贸w z tej grupy wiekowej wiek kandydata nie ma znaczenia. Im ni偶sze wykszta艂cenie wyborc贸w tym ch臋tniej g艂osuj膮 na kandydat贸w m艂odszych i rzadziej wybieraj膮 starszych wiekiem kandydat贸w oraz tym mniejsz膮 spraw臋 sobie zdaj膮 ze znaczenia dla nich kwestii wieku w og贸le . Dla 68,8% os贸b z wy偶szym wykszta艂ceniem wiek nie ma znaczenia, 6,8% os贸b wybiera starszych wiekiem a tylko 15,8% woli m艂odszych.
Przy podejmowaniu decyzji wyborczej wiek kandydata nie jest jak si臋 okazuje istotnym czynnikiem branym pod uwag臋 przez wyborc贸w, aczkolwiek do艣膰 ch臋tnie na tym stanowisku jedna czwarta wyborc贸w widzi m艂odych kandydat贸w.