Autorytet w polityce -branding polityczny

Marketing polityczny już nie wystarcza do budowania rozpoznawalnej marki polityka oraz nawiązywania trwałych relacji z wyborcami. Konieczne jest poszerzenie go o strategię brandingu personalnego oraz o coaching. Jakie korzyści daje ich zastosowanie w działaniach kandydatów politycznych? Czy możemy mówić o nowej dziedzinie - brandingu politycznym?


Współczesny, globalny świat, to era szybkiej wymiany informacji, ciągłej oceny i wyciągania szybkich wniosków. Człowiek zmuszony jest do myślenia na skróty, a wiedzę opierać bardziej na relacjach z otoczeniem i budowaniu zaufania. W świecie polityki stosuje się już z powodzeniem techniki i narzędzia marketingu politycznego w celu zwiększenia poparcia obywateli dla danego kandydata czy partii politycznej. Skuteczność tych działań w dużej mierze uzależniona jest od właściwego kształtowania wizerunku partii, jego członków ale i polityka - lidera. To ich osobisty wizerunek- marka personalna, przekłada się często na ostateczny X na karcie głosowania. Narzędziem, które właśnie doskonale precyzuje i konsekwentnie wdraża wizerunek kandydatów politycznych jest branding personalny.


Branding personalny  w świecie polityki polega na analizie posiadanych kompetencji osobistych (zdolności, talentów), podbudowuje wiarę we własne możliwości i uzmysławia nam obszary, nad którymi musimy popracować czy wzmocnić, by osiągnąć cel, na którym nam zależy. Określa - a nie tworzy sztucznie - autentyczny wizerunek liderów i członków ich partii poprzez odkrycie cech wyróżniających ich z otoczenia. Prezentując je w harmonijny sposób, kładzie nacisk na wiarygodność, szczerość, kompetencje, uczciwość, rzetelność, talenty przywódcze. Buduje spójność pomiędzy skutecznie prezentowanym wizerunkiem kandydata a jego cechami charakteru i predyspozycjami. Coaching wspiera jego umiejętności w zakresie nawiązywania relacji z otoczeniem i kreatywnej oraz skutecznej komunikacji. Mają one na celu wzbudzać zaufanie, szacunek i pozytywne emocje odbiorców, by budować trwałe uznanie i autorytet. W dzisiejszych czasach tylko charyzmatyczni przywódcy z silnym poczuciem empatii, przejrzystym i autentycznym wizerunkiem, potrafiący komunikować się z wyborcami  mają szansę osiągnąć w długiej perspektywie przewagę na rynku politycznym.


Strategia brandingu personalnego i coaching w polityce w przeciwieństwie do marketingu politycznego odzwierciedla nie tylko cele i aspiracje partyjne, lecz przede wszystkim autentyczny potencjał liderów partyjnych. Pomaga im stworzyć rozpoznawalną markę personalną w przemyślany i skuteczny sposób oraz kreuje przestrzeń do nawiązywania trwałych relacji z wyborcami. Wzmacnia umiejętności osiągania konkretnych, istotnych i możliwych do osiągnięcia celów, tak by wizje, pasje, przekonania i pragnienia polityków stały się inspiracją dla innych. Nie zawęża kwestii wizerunku do estetyki, postawy, mowy ciała, sposobu ubierania się, kolorów, intonacji głosu czy erystyki. Nie odzwierciedla jedynie działań podejmowanych w trakcie kampanii wyborczej lecz raczej tożsamość i codzienną aktywność polityków w sferze publicznej jak i prywatnej, przy wykorzystaniu różnych technik i narzędzi komunikacji.

Jako ekspert komunikacji marketingowej i wyborczej z 10-letnim doświadczeniem, autorka 3 skutecznych strategii wyborczych polityków samorządowych, specjalista brandingu personalnego, coach oraz wykładowca wyższych uczelni, a także doradca wizerunkowy i komentator w mediach wierzę, że o sukcesie w polityce decydują nie tylko układy partyjne, wielkie pieniądze, płeć czy stosowanie socjotechnik ale, że sukces można osiągać poprzez umiejętne, świadome i spójne komunikowanie wizerunku wiarygodnego kandydata, potrafiącego słuchać, zdobywać zaufanie oraz pociągać wyborców za sobą. W budowaniu efektywnej wiarygodności i autorytetu w polityce stosuję skuteczne metody, tworzące tożsamość polityka i zaufanie społeczne, prowadzące do osiągnięcia długofalowego sukcesu wyborczego. Działania realizowane są przeze mnie, w oparciu o narzędzia takie jak: mentoring i coaching, bazujące na dziedzinach wiedzy z zakresu marketingu, zarządzania, politologii, brandingu personalnego, socjologii, psychologii społecznej i przywództwa. Aktywnie współpracuję z ekspertami pierwszego w Polsce Instytutu Brandingu Personalnego, Fundacją Centrum Promocji Kobiet oraz z uczelniami wyższymi w Polsce.

Przekaz bazujący na szacunku do człowieka, profilowany jest do określonych segmentów społecznych, obecnych i potencjalnych grup wyborców. Umożliwia identyfikację i efektywne wyeksponowanie kluczowego wyróżnika lidera, budujące zaufanie do całej partii lub organizacji politycznej, tworzące trwałą przewagę konkurencyjną na rynku politycznym. Eksperci brandingu personalnego wiarę swoją opierają na założeniu, że silny-autentyczny lider wzmacnia markę całego ugrupowania.

Branding polityczny to nowatorska strategia, która w odróżnieniu od klasycznego marketingu politycznego, bazuje na autentycznym potencjale i kompetencjach ludzi odgrywających kluczowe role na arenie politycznej. Pozwala pełniej odzwierciedlać wyznawane idee, wartości oraz cele, do których oni dążą. Kładąc nacisk na wiarygodność, rzetelność, silny potencjał przywódczy i umiejętności komunikacyjne. HumanBrand Program pozwala kształtować spójny wizerunek lidera i jego otoczenia, tym samym wpływać na informacje kierowane do opinii publicznej przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych i uzasadnionych nowoczesnych kanałów komunikacji politycznej.

Strategia budowy wizerunku w brandingu politycznym obejmuje:

Bycie autentycznym - wiarygodnym politykiem, wiernym sobie i własnym wartościom, inspirującym innych i wzbudzającym zaufanie, budującym trwałe uznanie i szacunek jest dziś kluczem do sukcesu w świecie polityki!

Skorzystaj z moich szkoleń, wykorzystujących najnowsze trendy!

Bądź w zgodzie z sobą - zawsze o krok przed innymi!