Zagadnienia usług szkoleniowych

W oparciu o swą wiedzę i doświadczenie z zakresu marketingu, politologii oraz pedagogiki świadczę usługi w formie wykładów lub warsztatów, prowadzonych w oparciu o nowoczesne metody nauczania i pracy z klientem, w których proces dydaktyczny opiera się na romantycznym podejściu do programu nauczania i ma charakter dynamiczny, całościowy i interakcyjny. Tematyka wykładów i warsztatów obejmuje zagadnienia związane z marketingiem politycznym, komunikacją w polityce i biznesie, wizerunkiem, brandingiem personalnym.

Program zajęć przygotowywany jest zgodnie z zasadą całościowości, tzn. obejmuje nie tylko aspekty poznawcze ale także sferę emocji, przeżyć i doświadczeń własnych słuchaczy. Praca odbywa się w elastycznie tworzonych grupach, doceniam samowiedzę i osobiste przemyślenia, odwołuje się do pozostałych ról pełnionych przez słuchaczy oraz kontekstów ich życia. Podczas zajęć nie unikam tematów drażliwych, nieustannie rozważam materiał nauczania, który jest okazją do mojej refleksji nad wiedzą.  

Proponuję zatem usługi szkoleniowe obejmującą następujące zagadnienia:


1.    Badanie rynku wyborczego.

2.    Organizacja kampanii wyborczych w Polsce.

3.    Kompetencje, zakres działań oraz system podejmowania decyzji samorządów w Polsce (symulacja posiedzenia samorządu).

4.    Ustalenie strategii i taktyki kampanii wyborczej dla polityka

5.    Opracowanie całościowego brandingu i wizerunku polityka/ugrupowania politycznego/organizacji publicznej, w tym aspektów marketingowych tego wizerunku na potrzeby danej startegii.

6.    Stworzenie oryginalnej i poprawnej komunikacji z docelowymi wyborcami w ramach  wyznaczonego budżetu.

7.    Dobór odpowiednich  i uzasadnionych kanałów komunikacji z docelowymi wyborcami.

8.    Dobór odpowiednich, oryginalnych i uzasadnionych narzędzi i technik komunikacji politycznej i marketingowej w trakcie kampanii wyborczej.

9.   Poprawność (merytorycznej i estetycznej) realizowanych przez polityka materiałów wyborczych (radiowych, prasowych, internetowych, drukowanych) oraz skuteczność przeprowadzanych działań marketingowych (typu door-to-door, eventy, spotkania bezpośrednie, konference prasowe itp.).

10. Dobór podwykonawców usług zapewniających odpowiedni poziom merytoryczny.

11. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych powstałych w trakcie działań komunikacji politycznej.

12. Poprawne funkcjonowania sztabu wyborczego.


KOSZT SZKOLENIA

Koszty szkolenia ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

KONTAKT

dr Joanna Kinastowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 691 01 71 71