Publikacje własne

PUBLIKACJE W POZYCJACH NAUKOWYCH 

1. ArtykułBranding personalny i coaching jako techniki zarządzania marką jednostek administracji publicznej, Rocznik Centrum Coachingu Akademii L.Koźmińskiego Coaching Review 1/2013 (5) s.107-123

2. Artykuł: Marketing polityczny: wizerunek czy przesłanie? w H.Mruk (red) Reklama i PR na rozdrożu?, Wydawnictwo Forum Naukowe Poznań, 2008, s.113-125 

3. Artykuł: Marketing w polityce - szczególny przypadek czy złożona procedura działania?, Przegląd Politologiczny UAM Poznań, nr 4/2006, s.29-41

4. Recenzja: M.Jeziński (red) Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Dom Wydawniczy DUET, Toruń, 2005 w Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 7, 2006

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH I W WITRYNACH INTERNETOWYCH

1. Artykuł : Autentyczność, Czym branding personalny jest a czym nie jest w świecie polityki , witryna internetowa http://www.brandingpersonalny.pl/publikacje/3/62, IV-V 2013

2. Odpowiedzi do artykułu: Do polityki? Tu mi paprotka wyrośnie! E.Sobańska, Magazyn Polska Głos Wielkopolski, 17.06.2011 s.2-3