Kampania negatywna

W sferze polityki bardziej ani偶eli w sferze marketingu przedsi臋biorstw dochodowych ludzie godz膮 si臋 na mijanie si臋 z prawd膮. Zdaniem W.Potwory i M.Duczmal dzieje si臋 tak dlatego, 偶e polityk臋 traktujemy "艣wiadomie lub nie艣wiadomie jako sfer臋 umown膮.


[1]. Na szcz臋艣cie k艂amstwo w systemie demokratycznym s艂u偶y celom dora藕nym w przeciwie艅stwie do system贸w totalitarnych, w kt贸rych jest ono sednem. P.Pawe艂czyk i D.Piontek zwracaj膮 uwag臋 na teori臋 implikatury H.P.Grice'a, kt贸ra opiera si臋 na rozr贸偶nieniu pomi臋dzy tym co m贸wi膮cy m贸wi, a tym co dodatkowo mo偶e implikowa膰 (mie膰 na celu)[2]. Regu艂a ta opiera si臋 na dw贸ch dyrektywach: prawdziwo艣ci (m贸wi膮cy sam wierzy w to co m贸wi) i informacyjno艣ci (selekcja informacji przez nadawc臋). Spo艂ecze艅stwo k艂amstwo uznaje cz臋sto "jako instrument uprawiania polityki w warunkach demokratycznych"[3]. W przypadku kandydat贸w politycznych przejawia si臋 to zw艂aszcza w sk艂adaniu nierealistycznych obietnic wyborczych, kt贸re jest jak si臋 wydaje praktyk膮 powszechnie stosowan膮. Niedom贸wienie, przemilczenie, czy aluzja to 艣rodki, kt贸re bywaj膮 bardzo cz臋sto nadu偶ywane przez kandydat贸w w trakcie kampanii wyborczej w celu skutecznego oddzia艂ywania na wyborc贸w i "kanalizowania ich fobii oraz reprodukowania i wzmacniania spo艂ecznych stereotyp贸w"[4].
Bardzo wyra藕ne jest to zjawisko w reklamach negatywnych prezentowanych w trakcie kampanii wyborczych. Wskazanie wroga w kampanii "pomaga zdefiniowa膰 w艂asny program, dookre艣li膰 dzia艂ania (b臋d膮ce cz臋sto reakcj膮 na dzia艂ania przeciwnika) oraz co, najwa偶niejsze zintegrowa膰 wyborc贸w"[5]. Opozycja na zasadzie my - oni jest symbolicznie definiowana, w przekazie marketingowym nast臋puje bowiem wzmocnienie cech sprzyjaj膮cych promowaniu obrazu 艣wiata wygodnego dla nadawcy przy jednoczesnym, permanentnym wskazywaniu niewygodnych dla niego aspekt贸w rzeczywisto艣ci politycznej. Najbardziej uznawanym wyja艣nieniem dla wp艂ywu kampanii negatywnej jest teoria postrzegania (lub wyja艣niania wybitnych cech), kt贸ra opiera si臋 na argumencie, 偶e ludzie generalnie wykazuj膮 sk艂onno艣膰 do uprzedze艅 pomimo tego, 偶e maj膮 w stosunku do innych pozytywne oczekiwania. Przyjmuje si臋, 偶e kampania wyborcza jest negatywna, je艣li ponad 60% podejmowanych przez kandydata dzia艂a艅 w trakcie kampanii ma charakter negatywny[6].
Kampanie negatywne mo偶na podzieli膰 na dwa rodzaje: kampanie por贸wnawcze - agresywne, odnosz膮ce si臋 bezpo艣rednio do rywali politycznych oraz kampanie negatywne-ujawniaj膮ce prawd臋 o konkurentach. Pierwsze reklamy negatywne pojawi艂y si臋 w 1956 roku w USA, a po nich wiele innych. Celem reklamy negatywnej jest zdyskredytowanie przeciwnika politycznego w oczach opinii publicznej - wyborc贸w. Jedn膮 z technik reklamy negatywnej jest technika zwana "flip - flop", w kt贸rej to przedstawia si臋 skrajnie r贸偶ne oblicza przeciwnika politycznego w nast臋puj膮cych po sobie uj臋ciach. Ma ona dowie艣膰 jego zmienno艣ci i fa艂szywego wizerunku[7].
Brudna kampania opiera si臋 na takich zachowaniach jak: ostre ataki personalne, rozpowszechnianie plotek lub niesprawdzonych informacji na temat kontrkandydat贸w, k艂amstwa, g艂oszenie pogl膮d贸w przepe艂nionych nienawi艣ci膮, niszczenie materia艂贸w wyborczych przeciwnika czy pogr贸偶ki[8]. Cz臋艣膰 badaczy wierzy w si艂臋 kampanii pozytywnej, kt贸ra wynika z wielu studi贸w przypadk贸w opieraj膮cych si臋 na praktyce ameryka艅skich kampanii wyborczych (np. Klein 1991, 1996, Lau 1985). Inne studia przypadk贸w pokazywa艂y, i偶 ludzie nie g艂osuj膮 za ale przeciw kandydatom (np. Ansolabhere i Iyengar 1995, Aragones 1997, Bunker 1996). Jon Krosnick na podstawie swych bada艅[9]zaprzeczy艂 przekonaniu, 偶e kampania negatywna jest prowadzona g艂贸wnie w celu przekonania potencjalnych wyborc贸w do swego kandydata. Jest ona raczej niezb臋dna do przekonania jego zwolennik贸w. Wiele jest sposob贸w, jak twierdzi ten autor, "by ludzie polubili jakiego艣 polityka, jednak 偶eby mie膰 pewno艣膰, 偶e p贸jd膮 na niego zag艂osowa膰, trzeba spowodowa膰, by znienawidzili jego przeciwnika politycznego"[10]. Negatywna kampania wyborcza jego zdaniem, ma te偶 wi臋ksze szanse powodzenia z powodu sk艂onno艣ci ludzi do wytykania b艂臋d贸w i niepowodze艅 innym ni偶 na ukazywanie pozytywnego w艂asnego wizerunku i sukces贸w. Najbardziej brutalne kampanie negatywne powinny opiera膰 si臋 na faktach a nie na warto艣ciach i ocenach. Ocen臋 bowiem nale偶y pozostawi膰 samym wyborcom. Jakkolwiek cz臋sto spotykany si臋 z聽 twierdzeniem, 偶e kampania negatywna jest jednym z najcz臋艣ciej u偶ywanych i najskuteczniejszych ale zarazem najniebezpieczniejszych narz臋dzi marketingu w polityce, gdy偶 najbardziej dzia艂a na emocje odbiorc贸w. Jak ka偶dym niebezpiecznym narz臋dziem trzeba si臋 nim pos艂ugiwa膰 umiej臋tnie i ostro偶nie. Ameryka艅skie podr臋czniki marketingu w polityce radz膮 "By kampanii negatywnej nie prowadzi膰 tu偶 przed rozwi膮zaniem widowiska wyborczego. Nale偶y zostawi膰 sobie d艂u偶szy okres na niezb臋dne ocieplenie wizerunku osoby, kt贸ra atakowa艂a swojego politycznego adwersarza"[11]. Pomimo cz臋stej skuteczno艣ci, zastosowanie reklamy negatywnej jest ryzykowne. Szczeg贸lnie ostry i brutalny atak na przeciwnika mo偶e by膰 negatywnie odebrany przez wyborc贸w. W sytuacji gdy kampania negatywna jest prowadzona przez najbardziej konkuruj膮cych mi臋dzy sob膮 kandydat贸w, mo偶e ona zniech臋ci膰 wyborc贸w do nich obu w takim samym stopniu. Mamy w贸wczas do czynienia z sytuacj膮 na zasadzie: gdzie dw贸ch si臋 bije tam trzeci korzysta, lub bardzo niskiej frekwencji, gdy wyborcy nie maj膮 alternatywy wyboru. Coraz cz臋艣ciej pojawiaj膮 si臋 te偶 sugestie, 偶e nadszed艂 czas na poddanie ponownej rewizji wp艂ywu kampanii negatywnej na ostateczn膮 ocen臋 kandydat贸w politycznych. Badania przeprowadzone przez ameryka艅skich uczonych[12]wykaza艂y, 偶e wp艂yw informacji o charakterze negatywnym na ostateczn膮 decyzj臋 wyborcz膮 jest przesadzony. Reklamy negatywne s膮 "muzyk膮 w uszach wyborc贸w, kt贸rzy ju偶 nie lubi膮 kandydata". Przed ukszta艂towaniem si臋 preferencji informacje negatywne nie wywieraj膮 wi臋kszego wp艂ywu ni偶 pozytywne na zmian臋 preferencji wyborc贸w, co nie oznacza braku jakiegokolwiek wp艂ywu na ten segment wyborc贸w. "Kampania negatywna mo偶e by膰 bardziej przekonuj膮ca ni偶 pozytywna kampania, zw艂aszcza dla wyborc贸w wahaj膮cych si臋 i o s艂abo ukszta艂towanych preferencjach. Jakkolwiek, wi臋kszo艣膰 negatywnych kampanii na rynku opiera si臋 na oszczerczych atakach, kt贸re koncentruj膮 si臋 na ma艂ym wycinku z kariery kandydata i dotycz膮 trywialnych wydarze艅 czy problem贸w i dlatego ich warto艣膰 dla kampanii jest potencjalnie budz膮c膮 w膮tpliwo艣膰"[13]. W Polsce dla przyk艂adu, najbardziej wyrazist膮 akcj臋 reklamy negatywnej, co prawda nieudan膮 przeprowadzi艂 sztab jednego z kandydat贸w w kampanii prezydenckiej w 2000 roku[14]. Zastosowanie kampanii negatywnej w wyborach prezydenckich w Polsce przynosi艂o jak do tej pory jednak odwrotny do zamierzonego skutek. Osoby oskar偶ane stawa艂y si臋 w oczach respondent贸w niewinnymi ofiarami[15], innym razem wyborcy odnosili wra偶enie prowadzonej nieczysto gry politycznej z agresywnym atakiem, jeszcze innym razem, taka strategia spowodowa艂a os艂abienie poparcia dla atakowanego kandydata z jednoczesnym przeniesieniem g艂os贸w wyborczych na innego ni偶 ten, kt贸ry kampani臋 negatywn膮 prowadzi艂. Jak wynika z wynik贸w sonda偶y "kampania negatywna - ci膮gle jeszcze postrzegana jest w Polsce jako niegodna uczciwego kandydata"[16]. Zdaniem M.Mazura w Polsce kampanie pozytywne by艂y skuteczniejsze od negatywnych a wynika to z czynnik贸w natury spo艂ecznej i psychologicznej. "Po zmianach ustrojowych i towarzysz膮cym im transformacjom spo艂ecze艅stwo oczekuje stabilnego rozwoju, konsensusu w艣r贸d polityk贸w a nie kolejnych konflikt贸w"[17]. Zdaniem U.Jakubowskiej ?Kampanie negatywne przynosz膮 wi臋cej szkody ni偶 po偶ytku. Przyci膮gaj膮 wprawdzie uwag臋, lecz r贸wnocze艣nie zniech臋caj膮 do udzia艂u w 偶yciu politycznym. Jawi si臋 ono bowiem jako gra partykularnych interes贸w. Wzajemne ataki i nieprzestrzeganie regu艂 fair play wywo艂uj膮 niech臋膰 do ca艂ej klasy politycznej, staj膮 si臋 po偶ywk膮 dla populistycznych hase艂? . M.Jezi艅ski twierdzi, 偶e nie mo偶na wysnuwa膰 kategorycznych wniosk贸w o braku skuteczno艣ci kampanii negatywnej w polskich warunkach, gdy偶: "Ka偶da kampania przebiega w innych warunkach politycznych, spo艂ecznych czy instytucjonalnych, rz膮dzi si臋 swoist膮 dynamik膮 i niepowtarzalnymi uwarunkowaniami. St膮d strategia sprawdzona w jednych wyborach niekoniecznie b臋dzie skuteczna w innych, odbywanych nawet w nied艂ugim czasie"[18]. Ameryka艅scy uczeni w swych badaniach wykazali, 偶e: "Wyborcy wol膮 pozytywne, informacyjne reklamy, kt贸re wydaj膮 si臋 by膰 fair. Dlatego zdaniem politycznych konsultant贸w, reklama polityczna nie jest panaceum na wszystko, lecz jest narz臋dziem by osi膮gn膮膰 pewne cele kampanii: stygmatyzowa膰 lub charakteryzowa膰 przeciwnika, skupia膰 si臋 na kwestiach zwi膮zanych z jego s艂abo艣ciami, zwraca膰 uwag臋 na b艂臋dy opozycji"[19]. Kampania negatywna, zdaniem S.Wilkos i W.Ferenca "Poza emocjami i spektakularno艣ci膮 nie wnosi niczego dobrego. Granica oddzielaj膮ca kampanie por贸wnawczo - negatywne od negatywnych jest bardzo w膮ska a przy wzburzonych emocjach 艂atwo o jej przekroczenie"[20]. Etyka prowadzenia kampanii wyborczej jest ich zdaniem, niczym innym jak "przed艂u偶eniem osobistej etyki i moralno艣ci polityka, konsultanta i ka偶dego uczestnika kampanii wyborczej".
Kampania negatywna stanowi w zasadzie nieod艂膮czny element gry wyborczej, dlatego niezmiernie wa偶ne jest zwr贸cenie uwagi na to, by mia艂a ona charakter merytoryczny a nie oszczerczy z przewag膮 atak贸w personalnych oraz by koncentrowa艂a si臋 na krytyce pogl膮d贸w i programu. Badacze ameryka艅scy pr贸buj膮c doszuka膰 si臋 dowod贸w na skuteczno艣膰 kampanii negatywnych doszli do jednoznacznych wniosk贸w, 偶e "spoty negatywne s膮 - w przeciwie艅stwie do pozytywnych - lepiej zapami臋tywane, wywo艂uj膮 efekt osoby trzeciej, a rozpowszechniane w nadmiarze obracaj膮 si臋 przeciwko tym, kt贸rzy prowadz膮 kampani臋 negatywn膮"[21]oraz, 偶e "nie mo偶na jednoznacznie stwierdzi膰, 偶e ten typ reklam jest bardziej skuteczny w realizacji za艂o偶onych cel贸w"[22]. Uzna艂am zatem za wa偶ne odniesienie si臋 do tej tezy w badaniach w艂asnych prowadzonych przeze mnie. Om贸wienie wynik贸w zostanie przedstawione w innym miejscu witryny.

Je偶eli si艂a przekazu negatywnego przeciwnika w kampanii wyborczej jest na tyle du偶a, aby zachwia膰 pozycj膮 kandydata czy zw艂aszcza jego wizerunkiem, to mamy do czynienia z kryzysem. Najprostsza definicja sytuacji kryzysowej okre艣la j膮 jako: "chwil臋 zagro偶enia lub niepewno艣ci, w kt贸rej brak odpowiednio szybko uruchomionych 艣rodk贸w zaradczych prowadzi do powa偶nych negatywnych konsekwencji dla organizacji"[23]. Uznanie wydarzenia za kryzys wymaga analizy skutk贸w jakie ono niesie dla danego kandydata. Wi臋kszo艣膰 z zarz膮dzaj膮cych kampani膮 ma nadziej臋, 偶e kryzys nigdy nie wyst膮pi. Nie ma chyba bardziej naiwnej postawy, gdy偶 zjawisko to nie omija chyba 偶adnego kandydata czy partii politycznej w trakcie kampanii wyborczej. Zagro偶enie mo偶e powsta膰 w ka偶dej chwili i najcz臋艣ciej bez ostrze偶enia. Na proces powstania zjawisk kryzysowych sk艂adaj膮 si臋 etapy o zr贸偶nicowanej sile oddzia艂ywania na kandydata politycznego. W pocz膮tkowej fazie mamy do czynienia z publicznym nag艂o艣nieniem i u艣wiadomieniem problemu (informacje kompromituj膮ce kandydata). Poszkodowane osoby mog膮 wyst膮pi膰 o wsparcie ze strony medi贸w, innych kandydat贸w politycznych, zwi膮zk贸w zawodowych czy uznanych spo艂ecznie autorytet贸w. Przedstawiciele takich grup wsparcia wyst臋puj膮 w贸wczas w roli reprezentant贸w poszkodowanego, formu艂uj膮 w stosunku do zaanga偶owanej w kryzys organizacji zarzuty (偶膮dania), a tym samym nag艂a艣niaj膮 jeszcze bardziej spraw臋, powoduj膮c, 偶e nabiera ona cech wydarzenia politycznego i publicznego. Jest to moment, w kt贸rym kryzys staje si臋 realny. Opinia publiczna (odbiorcy komunikatu) staj膮 si臋 biern膮 stron膮 konfliktu, pe艂ni膮c rol臋 arbitra w tej sytuacji. W kolejnej fazie obie strony analizuj膮 bie偶膮c膮 sytuacj臋 i wynikaj膮ce z niej konsekwencje zar贸wno dla poszkodowanych jak i dla organizacji, kt贸ra kryzys wywo艂a艂a. Ocena taka powinna prowadzi膰 do "ustale艅 dotycz膮cych strategii dalszego post臋powania i zachowa艅 wobec przeciwnej strony konfliktu"[24].聽 Znaczenie zjawisk kryzysowych powinno by膰 analizowane ze wzgl臋du na liczb臋 os贸b potencjalnie im ulegaj膮cych oraz horyzont czasowy ich wyst膮pienia. Bada si臋 stopie艅 poparcia dla kandydata, jaki on uzyskuje w sonda偶ach po wyst膮pieniu ataku. W zapobieganiu kryzysom oraz opanowywaniu takich sytuacji istotn膮 rol臋 pe艂ni public relations, zw艂aszcza poprzez rozwini臋ty system komunikacji z otoczeniem. Podj臋te du偶o wcze艣niej dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawnej komunikacji kandydata z otoczeniem umo偶liwiaj膮 wczesne u艣wiadomienie, wykrycie i reagowanie na sygna艂y o mo偶liwo艣ci wyst膮pienia danego problemu oraz rozpoznanie po偶膮danych spo艂ecznie sposob贸w za偶egnania kryzysu. Kandydat polityczny powinien stale ocenia膰 zagro偶enia i identyfikowa膰 zwi膮zane z tym czynniki o du偶ej sile wp艂ywu na opini臋 publiczn膮. Wszystkie tego typu kwestie powinny zawiera膰 si臋 w przygotowanym wcze艣niej planie antykryzysowym, kt贸ry sk艂ada si臋 z potencjalnych scenariuszy post臋powania w przypadku zaistnienia danego kryzysu. Dzi臋ki niemu, szczeg贸lnie w krytycznych pierwszych minutach czy godzinach, kandydat i ka偶dy z jego wsp贸艂pracownik贸w b臋dzie wiedzia艂 co powinien powiedzie膰 i jak powinien si臋 w danej sytuacji zachowa膰. W dzisiejszej erze masowej komunikacji informacje, zw艂aszcza te negatywne rozchodz膮 si臋 szybko, a i sami dziennikarze potrafi膮 je zdoby膰 w bardzo kr贸tkim czasie. Niezwykle wa偶nym aspektem jest w takiej sytuacji zaj臋cie jednoznacznego stanowiska wobec kierowanych pod adresem kandydata zarzut贸w przez wszystkich cz艂onk贸w jego sztabu wyborczego. Tajemnicza cisza, czy wymijaj膮ce odpowiedzi zach臋caj膮 media do wi臋kszego zainteresowania si臋 dan膮 spraw膮, pog艂臋biaj膮c kryzys[25]. Atakowanemu kandydatowi zawsze przys艂uguje prawo bronienia swoich racji na drodze s膮dowej, wynikaj膮ce z ustawy[26]. Zdaniem S.Wilkos "Wzajemne zale偶no艣ci kryzysu i komunikacji s膮 oczywiste. Profesjonalizm naszej komunikacji wyborczej gwarantuje, i偶 przyczyn膮 kryzysu nie b臋dziemy my sami, a niekiedy mo偶e nas ustrzec przed kryzysem, kt贸rego przyczyny s膮 zewn臋trzne. Je艣li jednak kryzys ju偶 si臋 nam przytrafi, to odpowiednie dostosowanie komunikacji powinno by膰 nasz膮 oczywist膮 reakcj膮"[27].

Problemy zwi膮zane wi臋c z etyk膮 dzia艂a艅 marketingowych s膮 coraz cz臋艣ciej przedmiotem zainteresowania w polityce, a zw艂aszcza podczas kampanii wyborczych. Nieuczciwo艣膰 kandydat贸w, kieruj膮cych si臋 偶膮dz膮 w艂adzy ale i nieuczciwo艣膰 os贸b czy organizacji pracuj膮cych na ich zlecenie prowadzi do braku dba艂o艣ci o postawy etyczne czy moralne. Nacisk na perfekcj臋 wykonania czy skuteczno艣膰 dzia艂ania jest cz臋sto kwesti膮 wt贸rn膮 wobec kwestii odpowiedzialno艣ci za podejmowane dzia艂ania. Uczciwo艣膰 i dok艂adno艣膰 oraz sprawiedliwo艣膰 powinny przy艣wieca膰 wszelkim dzia艂aniom podejmowanym przez jednych jak i drugich. Prowadzenie czystej kampanii politycznej z przewag膮 element贸w pozytywnych jak i takiej, kt贸r膮 okre艣lamy jako negatywna zawsze powinno wi臋c wi膮za膰 si臋 z przestrzeganiem podstawowych zasad etyki w kampanii wyborczej. Nale偶膮 do nich: umiej臋tne korzystanie z anonimowych informacji i ponoszenie za nie odpowiedzialno艣ci, ponoszenie pe艂nej odpowiedzialno艣ci za wypowiadane s艂owa (zw艂aszcza zniewagi s艂owne) oraz mo偶liwo艣膰 ingerowania w sfer臋 prywatno艣ci kontrkandydat贸w (tylko w sytuacji gdy osoba publiczna dopuszcza si臋 k艂amstwa, hipokryzji czy naruszenia interesu pa艅stwa). Jak偶e cenne wydaj膮 si臋 s艂owa : "Gdy wszystko i ka偶dy jest na sprzeda偶 (...) w贸wczas mniej jest ludzi godnych zaufania, poniewa偶 mniej ludzi ma charakter i to偶samo艣膰, na kt贸rych mo偶na polega膰. Bez zaufania komunikacja staje si臋 trudna, je艣li nie niemo偶liwa"[28].


[1] W.Potwora, M.Duczmal, Marketing - strategie i struktury, PAN Opole 2001, s.102

[2]W.Potwora, M.Duczmal, ibidem., s.99-103

[3]S.Mocek Moralne podstawy 偶ycia politycznego, Warszawa 1997, s.67, w: Ibidem, s.102

[4]M.Jezi艅ski, Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Dom Wydawniczy DUET, Toru艅 2005, s.123

[5]M.Jezi艅ski Narracja mityczna jako dyskursywna rama marketingu politycznego- przypadek polskich kampanii... w: D.Walczak-Duraj (red) Marketing polityczny a podstawy i zachowania wyborcze spo艂ecze艅stwa polskiego, Novum sp. zo.o., P艂ock 2002,聽 s.120

[6]R.Wiszniowski, Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich, PWN 2000, s.133, za: Pietra艣 Decydowanie polityczne, PWN Warszawa, 1998

[7] M.Mazur, Marketing polityczny, PWN 2002, s. 124

[8]S.Trzeciak, Jak wygrac wybory samorz膮dowe?, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona G贸ra 2002, s.243

[9]Jon Krosnick- psycholog i specjalista nauk politycznych Uniwersytetu Stanu Ohio, przeprowadzi艂 badania sonda偶owe podczas kampanii prezydenckich w USA w latach 1972-1988 w艣r贸d pi臋ciu tysi臋cy os贸b.

[10]Jon Krosnick, w: Zb.Wojtasi艅ski Thriller polityczny. Najbardziej jest skuteczna bezwzgl臋dna kampania wyborcza, "Rzeczpospolita", 藕r贸d艂o: www.marketingwpolityce.zgora.pl/artykuly/rzepa1.htm

[11]T.Danielewicz Prezydenta w dobrym stanie sprzedam, Brief, 15 Listopad 2000

[12]J.G.Klein, R.Ahluwalia Negativity in the Evaluation of Political Candidates, "Journal of Marketing", January 2005, vol.69, nr 1, s.131-141 Badania oparto na analizie poprzednich wybor贸w krajowych i sze艣ciu ostatnich wybor贸w prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

[13]Ibidem, s.140

[14]Kandydat na prezydenta M.Krzaklewski zamie艣ci艂 archiwalne zdj臋cia telewizyjne z ceremonii powitania ziemi kaliskiej, przypominaj膮cej gest powitania(uca艂owanie ziemi) tak charakterystyczny dla Papie偶a Jana Paw艂a II, wykonanej przez osob臋 ze sztabu wyborczego jego konkurenta- A.Kwa艣niewskiego, kt贸ry聽 przyj膮艂 j膮 z u艣miechem.

[15]Kandydat na prezydenta- StanTymi艅ski

[16]A.St臋pi艅ska Skuteczno艣膰 negatywnej reklamy politycznej,聽 w: R.Paradowski, P.Za艂臋cki (red) Kulturowe instrumentarium panowania, Wyd. A.Marsza艂ek, Toru艅, 2002, s.193

[17] M.Mazur, Ibidem, s.272

U.Jakubowska, Chwyt poni偶ej polityka, Charaktery X 2005, s. 25

[18]M.Jezi艅ski op.cit., s.188

[19]N.W.Polsby, A.Wildavsky , op.cit., w: M.Mazur, Ibidem, s.125

[20]聽 S.Wilkos, W.Ferenc (red) Kampania wyborcza: strategia-taktyka-komunikacja, Wyd.Sejmowe Warszawa 2001, Wst臋p

[21] S.Michalczyk, op.cit., s.283, za: R.Aden Political Communication Review 1998 No1, J.Cohen, R.G.Davis, L.L.Kaid "Journal of Communication", 1991, No3

[22]M.Mazur Negatywna telewizyjna reklama polityczna, w:聽 (red.) B.Dobek-Ostrowska Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc艂awskiego, Wroc艂aw 2005, s.94

[23]J.Zra艂ek Ochrona wizerunku przedsi臋biorstwa w sytuacjach kryzysowych, w: (red) Z.K臋dzior op.cit, s.196

[24]Ibidem, s.199

[25]"nie ma chyba skuteczniejszego sposobu na obni偶enie poziomu agresji czy wrogo艣ci i wytr膮cenia broni z r膮k tych, kt贸rzy chcieliby nas dalej atakowa膰, ni偶 przyznanie si臋 do b艂臋du. W艂a艣nie zda艂am sobie spraw臋, 偶e nie pami臋tam kiedy jaki艣 polityk to zrobi艂" w: N.de Barbaro Doj艣膰 do g艂osu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Znak, Krak贸w 2005, s.223 i s.183

[26]ustawy o ordynacji wyborczej. Odpowiednia instancja s膮dowa rozpoznaje wniosek w ci膮gu 24 godzin i mo偶e nakaza膰 stronie rozpowszechniaj膮cej nieprawdziwe informacje do zamieszczenia sprostowania na jej koszt najp贸藕niej w ci膮gu 48 godzin.

[27]W.Ferenc, R.Mr贸wka, S.Wilkos Komunikacja polityczna. Jak wygra膰 wybory?, Wyd.LTW , Warszawa, 2004, s.195

[28] A.Pratkanis, E.Aronson, Wiek propagandy. U偶ywanie i nadu偶ywanie propagandy na co dzie艅., PWN, Warszawa 2005,s.113