Instrumenty komunikacji po艣redniej - dzia艂ania public relations.

Public relations w dzia艂aniach kandydat贸w czy partii politycznych podejmowanych w trakcie kampanii wyborczej oznacza g艂贸wnie sta艂膮 dzia艂alno艣膰 informacyjn膮 i propagandow膮 i stanowi nieodp艂atn膮 form臋 komunikacji marketingowej. Brytyjski Institut of Public Relations okre艣la termin ten jako: "planowane i ci膮g艂e wysi艂ki, maj膮ce na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia i zaufania pomi臋dzy dan膮 organizacj膮 a spo艂ecze艅stwem".


[1]. Wszelkie dzia艂ania w zakresie public relations w polityce s艂u偶膮 przede wszystkim kszta艂towaniu po偶膮danego wizerunku kandydata politycznego. Public relations jest tym "elementem promocji, kt贸ry bezpo艣rednio, niejako wykonawczo realizowa膰 ma budowanie wizerunku firmy"[2]. Maj膮 one aktywnie zarz膮dza膰 dzia艂aniami, kt贸re tworz膮 wizerunek kandydata zar贸wno w jego otoczeniu jak i w艣r贸d jego w艂asnych cz艂onk贸w i wsp贸艂pracownik贸w. Dzia艂ania public relations nie s膮 realizowane tylko w trakcie kampanii wyborczej, lecz w spos贸b ci膮g艂y na rynku politycznym. W okresie wybor贸w wzrasta ich intensywno艣膰 i znaczenie. Przekaz uzyskany dzi臋ki public relations cechuje si臋 wy偶sz膮 wiarygodno艣ci膮 ni偶 reklama, odbiorcom wydaje si臋 bowiem bardziej autentyczny i godny uwagi. Mo偶e on dotrze膰 r贸wnie偶 do tych odbiorc贸w, kt贸rzy celowo unikaj膮 reklam. Zdaniem E.Musia艂owskiej "kampanie PR maj膮 pom贸c w lepszym zauwa偶aniu szczeg贸艂贸w, s膮 jak aparat cyfrowy - zoomuj膮 wybrane cz臋艣ci obrazu, poprawiaj膮c jego ostro艣膰"[3].
Zasad膮 dobrej organizacji dzia艂a艅 public relations jest sta艂a kontrola informacji, kt贸re wyp艂ywaj膮 na zewn膮trz podmiotu. Polega to na dostarczaniu informacji korzystnych do opinii publicznej za po艣rednictwem medi贸w masowych oraz pilnowaniu aby informacje niekorzystne zosta艂y ukryte lub odpowiednio wcze艣niej zneutralizowane informacj膮 wyprzedzaj膮c膮. Do dzia艂a艅 szczeg贸lnie istotnych, niemo偶liwych do przewidzenia nale偶膮 sytuacje kryzysowe, w kt贸rych public relations musi niezw艂ocznie i skutecznie reagowa膰. W sytuacji, w kt贸rej kandydat (lub osoba go reprezentuj膮ca) zosta艂a zaskoczona pytaniem ze strony dziennikarza, powinien prosi膰 o chwil臋 zastanowienia- "lepiej prze艂o偶y膰 rozmow臋 ni偶 powiedzie膰 co艣, co mog艂oby pogorszy膰 spraw臋"[4]. Jak偶e cz臋sto s艂yszymy z ust naszych polityk贸w w takiej sytuacji: "Bez komentarza", "Nie mam nic do powiedzenia" czy po prostu mini臋cie dziennikarza bez s艂owa lub co gorsze naubli偶anie jemu. Odbierane jest to przez opini臋 publiczn膮, a tym samym przez potencjalnych wyborc贸w jako pr贸ba ukrycia prawdy, poczucie winy, arogancj臋 czy wr臋cz brak kompetencji. 艢wiadome kszta艂towanie opinii publicznej聽 stanowi ofensywn膮 polityk臋 public relations i jest swoist膮 profilaktyk膮 konflikt贸w. Takie dzia艂ania zapewniaj膮 wi臋ksz膮 kontrol臋 nad przebiegiem zdarze艅 i pozwalaj膮 si臋 lepiej przygotowa膰 na ewentualne sytuacje kryzysowe (ataki ze strony przeciwnik贸w czy grup nacisku). Zasad膮 nadrz臋dn膮 w public relations powinno by膰: "nie przemawia膰 ale rozmawia膰?" co powoduje, 偶e komunikowanie jest symetryczne[5].

Do zada艅 os贸b pracuj膮cych w sztabie wyborczym kandydata w zakresie public relations nale偶膮 szczeg贸lnie: sterowanie przep艂ywem informacji pomi臋dzy kandydatem a jego otoczeniem i wyborcami, sta艂e utrzymywanie dobrych kontakt贸w w mediami, organizowanie konferencji prasowych, spotka艅 i imprez o charakterze informacyjno -promocyjnym, przygotowywanie materia艂贸w dla medi贸w, uczestnictwo w projektowaniu i nadzorze druku materia艂贸w reklamowych w celu zachowania jednolito艣ci przekazu, prowadzenie monitoringu medi贸w i gromadzenie publikowanych informacji, reprezentowanie kandydata w kontaktach z mediami-funkcja rzecznika prasowego lub przygotowywanie kandydata do spotka艅 z nimi, odpowiedzi na krytyk臋 i skargi - interwencja w sytuacjach kryzysowych, nadz贸r nad wykonywaniem zlece艅 powierzonych innym agencjom marketingowym[6].


Do najcz臋艣ciej wykorzystywanych technik public relations w polityce mo偶na zaliczy膰: przekaz ustny i komunikat prasowy, tzw. lobbing, ulotki, w艂asne pisma czy wk艂adki do pism, filmy, strony internetowe, listy, kartki 艣wi膮teczne, sprawozdania i raporty, tablice og艂osze艅, plakaty itp., spotkania i konferencje, odczyty, udzia艂 w debatach, kontakty telefoniczne czy na czatach w sieciach komputerowych, spektakularne wydarzenia o du偶ej atrakcyjno艣ci dla prasy czy telewizji, dzia艂ania charytatywne, jednolity system oznakowania kandydata politycznego, wyr贸偶niaj膮cy go z otoczenia i od konkurencji-zw艂aszcza w trakcie organizowanych spotka艅 oraz upominki reklamowe. Przyjmuje si臋, 偶e o艣wiadczenia dla prasy, jak i ca艂y system public relations jest form膮 darmowej reklamy. Wydawcy i redakcje czasopism czy telewizyjne tak偶e czerpi膮 korzy艣ci, gdy偶 dostaj膮 niejako w prezencie ciekawy artyku艂, kt贸ry najcz臋艣ciej nie wymaga wi臋kszych poprawek, s膮 cz臋sto transportowani za darmo w miejsce, gdzie dzieje si臋 co艣 ciekawego i w dodatku dostaj膮 do tego gotowy materia艂 opisuj膮cy to zdarzenie (np. podr贸偶e dziennikarzy po kraju razem z danym kandydatem). Interesuj膮cym zabiegiem marketingowym by艂o kiedy艣 wprowadzenie pomys艂u, by w niedziel臋, kiedy zamiera 偶ycie polityczne i stacje telewizyjne nie maja o czym m贸wi膰 organizowa膰 konferencje prasowe.[7].聽 Innym ciekawym pomys艂em jaki mo偶na w tym miejscu zaprezentowa膰, jest dzia艂anie sztabu wyborczego jednego z kandydat贸w polegaj膮ce na zaproszeniu do Warszawy Rudolfa Gulianiego, kt贸ry zas艂yn膮艂 na ca艂ym 艣wiecie z porz膮dku jaki zaprowadzi艂 jako szef policji w Nowym Jorku, mie艣cie jak si臋 wydawa艂o niemo偶liwym do uporz膮dkowania z racji istnienia mafii, gang贸w, wielkiej ilo艣ci bezdomnych[8]. Wykorzystuje si臋 tu tak偶e zjawisko zwane "soundbites" czyli kr贸tkie, najlepiej dowcipne wypowiedzi kandydat贸w, prezentuj膮ce jego stosunek do jakiej艣 kwestii, emitowane i publikowane w mediach. Fenomen ich polega na tym, 偶e po emisji w jednej stacji, nast臋pne zaczynaj膮 j膮 powtarza膰 i tak zyskuj膮 one szybko popularno艣膰, a przez to i sam kandydat. Wyborcy lubi膮 tego typu sekwencje, gdy偶 urozmaicaj膮 one wiadomo艣ci i dodaj膮 elementu rozrywki do odbieranych jako nudne- kampanii wyborczych. Inn膮 coraz cz臋艣ciej wykorzystywan膮 i najs艂abiej zbadan膮 technik膮 public relations jest tzw. "przeciek kontrolowany", polegaj膮cy na "sekretnym i autoryzowanym przekazaniu informacji o czym艣 tajnym przez osob臋 publiczn膮 w celu publikacji w prasie"[9]. Dzia艂anie takie s艂u偶y zbadaniu reakcji wyborc贸w na jakie艣 propozycje - rozwi膮zania polityczne lub w pewnym sensie przej臋ciu kontroli nad tematami, kt贸rymi zajmuj膮 si臋 media. Cz臋sto jest to przyspieszenie niewygodnej sytuacji, czy temat贸w, kt贸re wcze艣niej czy p贸藕niej i tak znalaz艂yby zainteresowanie w艣r贸d medi贸w i pojawi艂y si臋 w spos贸b niekontrolowany. Mo偶e on tak偶e s艂u偶y膰 poparciu pewnych konkretnie wybranych stacji, tworz膮c dobra atmosfer臋 do dalszej wsp贸艂pracy (na zasadzie ja tobie jako jedynemu i pierwszemu o tym m贸wi臋). Przeciek kontrolowany to tak偶e popularna聽 plotka. To, co o kandydacie m贸wi膮 zwykli ludzie w kolejkach, w przedziale kolejowym, w biurze, jest cz臋sto wywo艂ywane 艣wiadomie i sterowane przez komitety wyborcze kandydata lub przez jego konkurent贸w. Wypuszczona w 艣wiat plotka zaczyna 偶y膰 swoim 偶yciem, obrasta, p臋cznieje, nabiera mocy, uwiarygodnia si臋 i wreszcie staje si臋 faktem. Zabieg ten stosowany jest przez specjalist贸w od prowadzenia kampanii wyborczych, kt贸rzy wierz膮 w zasad臋: niewa偶ne, co o mnie m贸wi膮, byleby tylko prawid艂owo wymawiali moje nazwisko. W praktyce jednak rozg艂os musi by膰 m膮drze planowany i kontrolowany.
Dzia艂aniami public relations tak jak w przedsi臋biorstwie tak i w polityce zajmuje si臋 rzecznik prasowy i podlegaj膮cy mu zesp贸艂 ludzi nazywany biurem prasowym lub zespo艂em prasowym. Rzecznicy prasowi kandydata politycznego dzi臋ki swej cz臋stej obecno艣ci w mediach s膮 jednymi z najbardziej znanych dzia艂aczy sztabu wyborczego danego kandydata. S膮 nimi cz臋sto dziennikarze z zawodu, znaj膮cy najlepiej potrzeby i zwyczaje swojego 艣rodowiska[10]. Organizowanie "imprez kontaktowych, takich jak: obchody wa偶nych rocznic, spotkania z wyborcami w plenerze i w pomieszczeniach zamkni臋tych, kongresy partii, konferencje, zawody sportowe, itp. umo偶liwia "tworzenie dobrych uk艂ad贸w i powi膮za艅 z otoczeniem z odwo艂aniem si臋 do sfery emocjonalnej , a nie tylko do racjonalnej"[11]. Stwarzaj膮 one mo偶liwo艣ci dwukierunkowej komunikacji, poprzez po艂膮czenie komunikacji bezpo艣redniej (kontakt bezpo艣redni kandydata z wyborcami) z po艣redni膮 (plakaty, listy, ulotki, sztandary, gad偶ety reklamowe), wykorzystuj膮c jednocze艣nie s艂owo, d藕wi臋k, obraz, ruch, dotyk. Wydarzenia te zapewniaj膮 prawdopodobie艅stwo udzia艂u przedstawicieli medi贸w, kt贸rych oczywi艣cie dodatkowo si臋 informuje o planowanych wydarzeniach, a tym samym darmow膮 reklam臋. Dzia艂ania public relations powinny zmierza膰 do poprawy nastawienia spo艂ecze艅stwa lub chocia偶by jego cz臋艣ci w stosunku do kandydata politycznego. Dzia艂ania ich mo偶na uzna膰 za skuteczne je艣li owe zmiany sprowadzaj膮 si臋 do zmiany odczu膰 spo艂ecznych od antypatii do sympatii, od uprzedzenia do akceptacji, braku zainteresowania do zainteresowania oraz od ignorancji do wiedzy[12]. Warto艣ciami najwa偶niejszymi, kt贸re powinny przy艣wieca膰 dzia艂aniom public relations w ka偶dej organizacji powinny by膰: prawda, jawno艣膰, wiarygodno艣膰, lojalno艣膰, rzetelno艣膰, odpowiedzialno艣膰, zaufanie oraz zrozumienie[13].

Kandydaci polityczni, kt贸rzy w dzisiejszych czasach chc膮 odnie艣膰 sukces na rynku, powinni nie tylko dobrze planowa膰 ale tak偶e mierzy膰 efektywno艣膰 dzia艂a艅 public relations. Jest to kolejna rola dzia艂u (specjalisty) public relations w sztabie wyborczym. Praktycy zajmuj膮cy si臋 komunikacj膮 w organizacji powinni stawia膰 sobie pytania czy prowadzone dzia艂ania public relations b臋d膮 mia艂y efekt, czy rzeczywi艣cie zmieni膮 to, co ludzie wiedz膮, co my艣l膮 i czuj膮 i jak naprawd臋 dzia艂aj膮, jaki wp艂yw b臋d膮 na zmian臋 艣wiadomo艣ci, zrozumienia, postrzegania, postaw i zachowa艅 konsument贸w i opiniotw贸rc贸w[14]. Odpowied藕 na te pytania mo偶na uzyska膰 poprzez zmierzenie efektywno艣ci dzia艂a艅 public relations. Do najbardziej wiarygodnych narz臋dzi i technik mierzenia wydajno艣ci tych dzia艂a艅 nale偶膮: analiza zawarto艣ci medi贸w, zwana "pomiarem medi贸w", "艣ledzenie publicity" czy "ocena medi贸w" (艣ledzenie tego co zosta艂o napisane oraz prze艂o偶enie tego jako艣ciowego materia艂u na ilo艣ciowy), analiza cyberprzestrzeni (przegl膮d i analiza informacji zamieszczanych na "chat rooms" i w grupach dyskusyjnych, pomiar wydarze艅 i spotka艅 publicznych (analiza ilo艣ci i typu ludzi obecnych na spotkaniu, udzielonych wywiad贸w, zawarto艣ci napisanych artyku艂贸w, rozprowadzonych materia艂贸w promocyjnych) oraz badanie opinii publicznej (czy do kluczowych segment贸w odbiorc贸w dotar艂y zamierzone informacje i oszacowanie danej prezentacji czy dzia艂ania promocyjnego). Z badaniem analizy zawarto艣ci medi贸w wi膮偶e si臋 metoda pomiaru warto艣ci reklamowej tekst贸w prasowych opieraj膮ca si臋 na coraz bardziej powszechnej opinii, 偶e opracowania redakcyjne s膮 bardziej wiarygodne ni偶 reklama. Polega wi臋c ona na prze艂o偶eniu powierzchni artyku艂u na koszt reklamy, jaki nale偶a艂oby ponie艣膰 by j膮 zamie艣ci膰聽 w takim samym wymiarze. Podstawowymi obszarami mierzenia rezultat贸w dzia艂a艅 public relations s膮 mierzenie 艣wiadomo艣ci i zrozumienia, mierzenie zapami臋tania i zachowania przekazu, mierzenie postaw i preferencji oraz mierzenie zachowa艅 odbiorc贸w przy wykorzystaniu r贸偶nych technik zbierania danych takich jak: badania jako艣ciowe i ilo艣ciowe, panele, ankiety telefoniczne, pocztowe, e-mailowe, faksowe, wywiady bezpo艣rednie. Zdaniem A.呕elazko "cz臋sto ocena efektywno艣ci jest uwa偶ana za ko艅cowy etap w procesie public relations, jednak偶e mo偶na j膮 opisa膰 jako nowy pocz膮tek"[15]. Twierdzenie to wydaje si臋 by膰 bardzo s艂uszne, gdy偶 do艣wiadczenia wyniesione z prowadzonych dzia艂a艅 public relations s膮 cenn膮 wskaz贸wk膮 do podejmowanych w przysz艂o艣ci dzia艂a艅 (cz臋sto przez ten samego kandydata), zapobiegaj膮c w ten spos贸b wielu b艂臋dom i skracaj膮c drog臋 do sukcesu. Najwi臋ksz膮 skuteczno艣膰 dzia艂a艅 public relations mo偶na osi膮gn膮膰, gdy staj膮 si臋 one "cz臋艣ci膮 zaplanowanego i zintegrowanego programu dzia艂a艅 promocyjnych, sporadyczne kampanie public relations w oderwaniu od innych instrument贸w polityki promocyjnej (...) zwykle nie przynosz膮 偶adnych rezultat贸w"[16]. Dzia艂a艅 public relations nie nale偶y uto偶samia膰 tylko z rozg艂osem, gdy偶 jest ono instrumentem strategicznym w przeciwie艅stwie do rozg艂osu, kt贸ry jest narz臋dziem taktycznym. Liderzy maj膮 cz臋sto sk艂onno艣膰 do ulegania temu, by "ich przekonanie by艂o rozg艂oszone przez media, ni偶 by rozg艂os ni贸s艂 ich przekonanie", a zapominaj膮 cz臋sto o niebezpiecze艅stwie tkwi膮cym w tym, 偶e "liderzy z rozg艂osu mog膮 porwa膰 uwag臋 odbiorc贸w tylko na kilka sekund , gdy偶 z czasem sceptycznie podchodzi膰 b臋d膮 oni do ich o艣wiadcze艅, nawo艂ywa艅聽 i obietnic"[17].

[1]K.P.Bia艂ecki, A.Dorsz, W.Januszkiewicz S艂ownik handlu zagranicznego, PWE Warszawa, 1993, s.229

[2]M.Rydel Komunikacja marketingowa, O艣rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gda艅sk 2001, s.57

[3]E.Musia艂owska Budowanie wizerunku poprzez symbole w: B.Ociepka (red) Kszta艂towanie wizerunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc艂awskiego, Wroc艂aw 2005, s.56

[4] J.Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE Warszawa 2002, s.149

[5]T.Goban-Klas Public relations- czyli promocja reputacji. Poj臋cia, definicje, uwarunkowania, "Business Press",Warszawa 1997, s.121

[6]na podstawie Zb.Mazur, J.Zieziula Marketing w administracji publicznej, Wy偶sza Szko艂a Biznesu, Nowy S膮cz, 1999, s.210 i J.Blythe, op.cit., s.139

[7]Wprowadzi艂a to partia Ruch Odbudowy Polski(ROP). Niestety z czasem z konferencji wynika艂o coraz mniej, dlatego informacje o nich pojawia艂y si臋 coraz rzadziej- z informacji J.Snopkiewicza,szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w: A.Kublik Walka o ekran, Gazeta Wyborcza, 12.06.1997

[8]Zaproponowa艂 to sztab wyborczy L. Kaczy艅skiego w wyborach na prezydenta W-y. Przeszkod膮 by艂 jednak koszt tego przedsi臋wzi臋cia(160 tys.dolar贸w) i sko艅czy艂o si臋 to na zaproszeniu we聽 wrze艣niu 2002 roku podw艂adnych Gulianiego- szef贸w nowojorskiej policji. W konferencji z ich udzia艂em wzi膮艂 udzia艂 kandydat. J.Murawski op.cit, s.66

[9]A.Ranney, w: M.Mazur, op.cit., s.139

[10]Ranking rzecznik贸w, Press nr 6 2002

[11]K.W贸jcik Public relations od A do Z, tom I-II Warszawa 1997, s.227

[12]T.Sztucki Promocja, sztuka pozyskiwania nabywc贸w, Agencja Wydawnicza "Placet" Warszawa 1995, s.156

[13]K.A.Paszkiewicz, Public relations w polityce w: (red) A,W,Jab艂o艅ski, L.Sobkowiak op.cit., s.152

[14]A.呕elazko Mierzenie efektywno艣ci dzia艂a艅 PR w: (red) Z.K臋dzior, Marketing, wsp贸艂czesne obszary badania i zastosowania Katowice CbiE AE 2000, s.206-213

[15]A.呕elazko, ibidem., s.213

[16]J.Blythe, op.cit., s.142

[17] P.Taffinder The Leadership Crash Course. How to Create Personal Leadership Value, 2nd edition, Kogan Page, London and Philadelphia 2006, s.102