Instrumenty komunikacji po艣redniej - reklama polityczna w mediach.

Temu rodzajowi komunikacji przypisuje si臋, jak ju偶 wspomniano, najwi臋ksz膮 rol臋 w trakcie kampanii politycznych, poniewa偶 pozwala ona dotrze膰 w jednej chwili do bardzo wielu wyborc贸w聽 z tym samym przekazem. Jest to kontakt nieosobisty kandydata ale na ogromn膮 skal臋. Zdaniem B.Newman'a "media masowe stanowi膮 podstawowy kana艂 przekazu, przez kt贸ry kandydat informuje o swym wizerunku i przes艂aniu"[1].


Jako najwa偶niejszy kana艂 uznawana jest oczywi艣cie聽 telewizja, ale tak偶e wykorzystuje si臋 takie kana艂y komunikacji jak: prasa, radio, telefony, poczta (listy i ulotki), billboardy, plakaty, Internet, kasety wideo oraz inne formy promocji jak kr贸tkie wiadomo艣ci tekstowe przekazywane za pomoc膮 telefon贸w kom贸rkowych (sms) i centrum informacji telefonicznej (call center). W ramach 艣rodk贸w komunikowania po艣redniego mo偶na tak偶e wyr贸偶ni膰 media p艂atne oraz media darmowe.

Reklama polityczna w mediach

聽Termin reklama zaczerpni臋ty zosta艂 z marketingu, wcze艣niej bowiem wszelkie tego typu zabiegi okre艣lano mianem propagandy. Reklama polityczna to p艂atny przekaz kszta艂towany i kontrolowany przez danego kandydata, kierowany do wyborc贸w, pe艂ni膮cy funkcj臋 informacyjn膮 i perswazyjn膮. Jest ona definiowana jako: proces komunikacyjny dzi臋ki kt贸remu 藕r贸d艂o (kandydat b膮d藕 partia) nabywa okazj臋 by przedstawi膰 odbiorcom, za pomoc膮 kana艂u masowej komunikacji, przekaz polityczny w celu wp艂yni臋cia na ich polityczne postawy, przekonania i/lub zachowania"[1]. Ten przekaz reklamowy mo偶e by膰 op艂acany przez samego kandydata lub przez pa艅stwo zgodnie z obowi膮zuj膮cym w danym pa艅stwie prawem wyborczym. G艂贸wnym celem reklamy politycznej jest wywo艂anie okre艣lonych zachowa艅 wyborc贸w przez propagowanie idei politycznych poprzez podkre艣lanie wyj膮tkowych cech kandydata czy partii, w spos贸b jak najbardziej atrakcyjny. Dla wyborc贸w reklama polityczna jest informacj膮 potrzebn膮 do podj臋cia okre艣lonej decyzji wyborczej ale tak偶e i form膮 rozrywki. Zadaniem reklamy politycznej powinno wi臋c by膰 prezentowanie kandydat贸w politycznych w spos贸b jasny, intryguj膮cy, pobudzaj膮cy ciekawo艣膰, czasem zabawny lub nawet agresywny[2]. Wymaga to jednak znajomo艣ci psychiki, mentalno艣ci, nawyk贸w, gust贸w, trend贸w spo艂ecznych i kultury danej spo艂eczno艣ci. Nie zawsze wzorce przenoszone 艣lepo z praktyk kampanii wyborczych prowadzonych w innych krajach (zw艂aszcza w USA) musz膮 przynie艣膰 taki sam skutek. Reklamy polityczne nie powinny pokazywa膰 jedynie kandydat贸w i przedstawia膰 fakt贸w, ale przede wszystkim stara膰 si臋 wp艂ywa膰 na emocje, wzruszy膰 w jaki艣 spos贸b odbiorc贸w. Najcz臋艣ciej odwo艂uje si臋 do skojarze艅 zwi膮zanych z seksem, humorem, strachem, nostalgi膮 i muzyk膮. Zdaniem J.Secueli "reklama tworzy ducha i osobowo艣膰 danego produktu, polega na wydobyciu i odpowiednim wyeksponowaniu takich jego cech, kt贸re nie s膮 w cale techniczne, ale wyr贸偶niaj膮 go z t艂umu"[3]. Warunkiem skutecznego odbioru komunikatu przekazywanego przy pomocy reklamy politycznej jest kwestia percepcji odbiorcy: musi on go us艂ysze膰, zobaczy膰, przeczyta膰. "Zauwa偶y膰 komunikat, to wyr贸偶ni膰 go z otoczenia, odebra膰 zmys艂ami. Ka偶da reklama walczy o oczy i uszy odbiorcy, chce skontrastowa膰 si臋 z pozosta艂ymi reklamami, d膮偶y do tego, by by膰 jedynym bod藕cem dzia艂aj膮cym na zmys艂y odbiorcy"[4]. Zgodno艣膰 formy i tre艣ci komunikatu reklamy politycznej z kompetencj膮 kulturow膮 odbiorcy (intelektualne mo偶liwo艣ci odbiorcy) konieczne s膮 do poprawnego odczytania i zrozumienia, a w konsekwencji interpretacji zgodnej z oczekiwaniami nadawcy komunikatu reklamowego. Interpretacja ta dokonuje si臋 na podstawie znajomo艣ci system贸w znak贸w, intencji nadawcy, 艣wiadomo艣ci wsp贸lnych relacji, zaistnia艂ych w procesie wzajemnej komunikacji oraz kontekstu przekazu. Analizuj膮c polskie reklamy polityczne, widoczny jest coraz wi臋kszy profesjonalizm w tej dziedzinie, lecz nadal pozostawiaj膮cy wiele do 偶yczenia. Polska reklama dopracowa艂a si臋 ju偶 jednak w艂asnego stylu, jak twierdzi wielu specjalist贸w. Przekazy reklamowe mocno s膮 zakorzenione w polskiej rzeczywisto艣ci, typowym polskim poczuciu humoru, symbolice historycznej i literackiej. Cechami j膮 wyr贸偶niaj膮cymi s膮 gry s艂贸w, wyra偶enia i skr贸ty j臋zykowe, rozumiane cz臋sto tylko przez samych Polak贸w. Badania, przeprowadzone przez Uniwersytet 艁贸dzki w latach 1997 - 1998 dowiod艂y, 偶e m艂odzi Polacy oczekuj膮 od przekazu reklamowego 艣miesznej i oryginalnej historii, opartej na humorystycznym pomy艣le, opowiedzianej z lekkim przymru偶eniem oka i odwo艂uj膮cej si臋 do niedawnej historii Polski. W przeciwie艅stwie do spo艂ecze艅stwa ameryka艅skiego kultura spo艂ecze艅stwa polskiego nadal silnie osadzona jest w warto艣ciach rodzinnych i w grupie upatruj膮 poczucia bezpiecze艅stwa. Zdaniem autor贸w tego badania klasyczna reklama nie odwo艂uj膮ca si臋 do por贸wna艅 mo偶e wywo艂a膰 bardziej pozytywn膮 postaw臋 u polskiego odbiorcy[5]. Warto艣膰 reklamy politycznej ro艣nie zapewne w sytuacji niewielkiej r贸偶nicy w poparciu pomi臋dzy kandydatami oraz zw艂aszcza w wyborach lokalnych. Na uwag臋 zas艂uguje r贸wnie偶 podkre艣lenie mechanizm贸w wp艂ywu warto艣ci na spos贸b postrzegania obiektu - kandydata. Obejmuj膮 one za艂o偶enia: prezentowane w przekazie reklamowym warto艣ci powinny odpowiada膰 warto艣ciom preferowanym przez odbiorc贸w reklam (istotna dla cz艂owieka warto艣膰 wzbudza u niego pragnienie, aby realizowa艂a si臋 w otaczaj膮cej go rzeczywisto艣ci); postrzeganie obiektu reklamowanego zale偶y nie tylko od jego obiektywnych w艂a艣ciwo艣ci, lecz tak偶e od wp艂ywu jego preferowanych warto艣ci odbiorcy przekazu (hierarchia warto艣ci u odbiorcy); oddzia艂ywanie warto艣ci ze szczytu hierarchii na produkt, kt贸ry pod ich wp艂ywem nabiera po偶膮danych cech pozytywnych w subiektywnej ocenie odbiorcy przekazu; wp艂yw narracji na proces identyfikacji odbiorcy z nadawc膮 (atrakcyjny jest nadawca, z kt贸rym odbiorca si臋 identyfikuje)[6].

Reklamy polityczne prezentowane w mediach mo偶emy podzieli膰 na reklamy pozytywne: przedstawiaj膮ce kandydata, jego wizerunek, dokonania i program wyborczy; reklamy stanowi膮ce odpowied藕 na komunikaty przeciwnika oraz reklamy negatywne: atakuj膮ce kontrkandydata, jego program i dokonania. Pierwszy typ jest najcz臋艣ciej wyst臋puj膮cym typem reklamy politycznej. Jednak drugi typ reklamy coraz cz臋艣ciej zaczyna pojawia膰 si臋 w kampaniach politycznych w Polsce, cho膰 budzi wiele kontrowersji, dlatego te偶 uznano za konieczne przybli偶enie tego problemu w ko艅cowych rozwa偶aniach tego rozdzia艂u. Bior膮c pod uwag臋 natomiast cechy 艣rodk贸w przekazu mo偶emy wyr贸偶ni膰 trzy typy reklamy politycznej: reklam臋 audiowizualn膮, reklam臋 audytywn膮 i reklam臋 wizualn膮. Ilustruje je rysunek poni偶ej.

Rysunek
Rodzaje reklamy politycznej

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 REKLAMA POLITYCZNA

聽WIZUALNA聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 AUDYTYWNA聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 AUDIOWIZUALNA

* reklama prasowa聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 * spoty radiowe聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 * spoty telewizyjne

* reklama zewn臋trzna sta艂a聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 * kasety magnetofonowe聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 * wywiady z kandydatem

聽 (plakaty, bilboardy) i聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 * p艂yty kompaktowe聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 * debaty telewizyjne

聽ruchoma (powietrzna i na聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 * transmisje z wydarze艅 kampanii

聽艣rodkach transportu

* reklama bezpo艣rednia kontro-

聽聽 lowana (ulotki, gad偶ety, listy) i

聽 niekontrolowana (pamflety,

聽 karykatury, fotomonta偶e)


殴r贸d艂o: opracowanie w艂asne na podstawie: R.Wiszniowski Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich, PWN 2000, s.118-119

Reklama wizualna, anga偶uj膮ca najwa偶niejszy ze zmys艂贸w - wzrok uznawana jest za najstarsz膮 form臋. Wyra偶ana jest ona w kampaniach politycznych przy pomocy symboli, znak贸w i obraz贸w, przy wykorzystaniu takich 艣rodk贸w komunikacji marketingowej jak: prasa, reklama zewn臋trzna sta艂a, reklama zewn臋trzna ruchoma, ulotki i drobnica reklamowa. 艢rodki komunikacji wykorzystuj膮ce reklam臋 wizualn膮 nabieraj膮 szczeg贸lnego znaczenia w trakcie kampanii lokalnych, ze wzgl臋du na relatywnie niski koszt i trudno艣膰 dotarcia do szerszej ni偶 lokalna spo艂eczno艣ci. Pierwszym z聽 jej 艣rodk贸w jest reklama prasowa, postrzegana przez wielu autor贸w jako drugorz臋dna ze wzgl臋du na sw膮 rol臋 i znaczenie w kampanii. Uzasadniane to jest coraz wi臋kszym spadkiem wiarygodno艣ci tego 藕r贸d艂a informacji i spadkiem czytelnictwa prasy w spo艂ecze艅stwie. Wyborcy, kt贸rzy czytaj膮 pras臋, s膮 zwykle bardziej wykszta艂ceni, bardziej zaanga偶owani w kampani臋, a tym samym mniej podatni na wp艂yw reklamy. T.E.Petterson uwa偶a jednak, 偶e prasa stanowi skuteczne narz臋dzie reklamy politycznej i jest cennym no艣nikiem informacji politycznej[7]. Zdaniem M.Mazura opinia ta jest "prawdziwa tylko聽 przy okazji wybor贸w lokalnych w okr臋gach charakteryzuj膮cych si臋 wysokim czytelnictwem prasy"[8]. Nie ulega jednak w膮tpliwo艣ci, 偶e reklama prasowa jest masow膮, najprostsz膮 i szybk膮 form膮 reklamy, umo偶liwiaj膮ca dotarcie do okre艣lonych segment贸w rynku. Mo偶na 艂atwo okre艣li膰 bowiem zasi臋g kierowanego komunikatu (og贸lnopolski czy lokalny oraz stopie艅 poczytno艣ci w艣r贸d innych gazet[9]), zidentyfikowa膰 okre艣lony typ odbiorc贸w (np. ze wzgl臋du na p艂e膰 czy wiek), a tak偶e okre艣lone preferencje co do sp臋dzania czasu wolnego czy zainteresowa艅 i przekona艅 wyborc贸w (prasa tematyczna). U艂atwiaj膮 to same czasopisma i gazety, kt贸re udost臋pniaj膮 osobom zainteresowanym zamieszczeniem reklamy profil swych czytelnik贸w. Zdaniem R.Wiszniowskiego "niezwykle istotnym argumentem przemawiaj膮cym za stosowaniem tego typu reklamy politycznej jest to, i偶 odbiorcy s膮 zazwyczaj wierni swojej gazecie"[10]. Prasa zaspokaja potrzeb臋 zdobycia informacji, zw艂aszcza szczeg贸艂owych i wszechstronnych (reklamy r贸偶nych kandydat贸w i opinie specjalist贸w o programach wszystkich kandydat贸w ubiegaj膮cych si臋 o dane stanowisko w Pa艅stwie), a druk dodatkowo zwi臋ksza mo偶liwo艣膰 zapami臋tania i powracania do tych informacji. Wa偶ny wydaje si臋 by膰, podkre艣lany przez cytowanego autora, fakt, i偶 odbiorcy towarzysz膮 pozytywne emocje, gdy偶 sam decyduje o zakupieniu czy po偶yczeniu do czytania danej gazety i si臋ga po nie w chwili relaksu. Prasa daje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 umacniania wi臋zi emocjonalnej danego podmiotu politycznego z wyborc膮 poprzez wydawanie w艂asnego czasopisma w okresach pomi臋dzy wyborami, a podczas samej kampanii wyborczej pozwala zdoby膰 fundusze i wolontariuszy na kampani臋, umacnia膰 w艂asny elektorat i zbiera膰 cenne uwagi od ludzi. Jest to rozwi膮zanie bardzo skuteczne i przede wszystkim d艂ugofalowe[11], lecz rzadko wykorzystywane w polskiej polityce. Wa偶nym argumentem przemawiaj膮cym za tym medium jest to, 偶e nie ma ogranicze艅 prawnych co do ilo艣ci powierzchni reklamowej wykorzystywanej przez poszczeg贸lne podmioty rywalizacji politycznej w trakcie kampanii wyborczej.

Reklama polityczna zewn臋trzna sta艂a to przede wszystkim plakaty i billboardy umieszczane w widocznych miejscach w mie艣cie przy ulicach, autostradach, drogach oraz elementy "umeblowania" miasta, takie jak wiaty na przystankach autobusowych. 艢rodki te cechuj膮 si臋 du偶膮 skuteczno艣ci膮 w dotarciu do odbiorcy. Wykorzystywane s膮 jako przypomnienie kampanii prowadzonej w innych mediach (telewizji czy w prasie). Bardzo wa偶n膮 kwesti膮聽 do rozstrzygni臋cia pozostaje tu wyb贸r odpowiedniej lokalizacji, tak by reklama mia艂a najwi臋kszy zasi臋g odbiorc贸w na ca艂ym obszarze prowadzonej kampanii. Mo偶na wyr贸偶ni膰 dwa rodzaje plakat贸w politycznych: personalne (przedstawiaj膮ce wizerunek kandydata) i tematyczne (prezentuj膮ce slogan czy kwestie programowe). Banalny, ma艂o interesuj膮cy, o niskim stopniu komunikatywno艣ci, czytelno艣ci, atrakcyjno艣ci czy estetyki lub te偶 nadmiernie wzbogacony(prze艂adowany informacjami) mo偶e bardziej zaszkodzi膰 wizerunkowi kandydata ni偶 mu pom贸c. Kandydaci powinni zwraca膰 uwag臋 zw艂aszcza na swoje plakaty zniszczone oraz podarte i usuwa膰 je bardzo szybko, zamieniaj膮c nowymi. Brak plakat贸w danego kandydata, czy poniszczone i za艣miecaj膮ce miasto plakaty mog膮 wywo艂a膰 wra偶enie u wyborc贸w, 偶e kandydat jest nieobecny w wyborach lub ma聽 s艂abe zaplecze polityczne i ma艂o zwolennik贸w. Z racji swego charakteru reklama zewn臋trzna powinna zawiera膰 minimum s艂贸w i maksimum element贸w plastycznych oraz pos艂ugiwa膰 si臋 zw艂aszcza symbolami i skr贸tami. Reklama polityczna zewn臋trzna ruchoma wykorzystuje jako no艣nik g艂贸wnie 艣rodki transportu. Reklamy umieszcza si臋 na tramwajach, autobusach, helikopterach[12], poci膮gach[13] i na specjalnych tablicach ci膮gni臋tych na przyczepie samochodowej oraz w 艣rodkach transportu miejskiego. Szczeg贸lnie oznacza si臋 r贸wnie偶 艣rodki transportu, kt贸rymi kandydaci przemieszczaj膮 si臋 po kraju czy okr臋gu wyborczym[14]. 艁膮cz膮c t臋 form臋 reklamy z innym no艣nikiem - plakatem mo偶na wykorzysta膰 do komunikacji z wyborcami tak偶e wn臋trze tych 艣rodk贸w transportu i pomieszczenia stacji, z kt贸rych one odje偶d偶aj膮. Mog膮 one wtedy zawiera膰 nieco wi臋cej informacji tekstowych (czekaj膮c na 艣rodek transportu lub nim podr贸偶uj膮c ludzie maj膮 wi臋cej czasu i s膮 bardziej sk艂onni przeczyta膰 d艂u偶sz膮 reklam臋). Dodatkowo w zat艂oczonym 艣rodku transportu pasa偶erowie unikaj膮 wzajemnego kontaktu wzrokowego, wi臋c tym bardziej ch臋tnie skupiaj膮 go na zamieszczonej we wn臋trzu reklamie. Ciekawym i coraz bardziej rozpowszechnianym 艣rodkiem reklamy wizualnej sta艂a si臋 reklama na elementach otoczenia. Komunikat b臋d膮cy jednocze艣nie no艣nikiem reklamy jest tak偶e elementem otoczenia wyborcy. Nowatorskie kampanie podnosz膮 艣wiadomo艣膰 istnienia podmiotu politycznego, wzmacniaj膮 one wizerunek kandydata, zyskuj膮 rozg艂os w prasie, wyr贸偶niaj膮 go spo艣r贸d innych , s膮 te偶 najcz臋艣ciej du偶o ta艅sze od innych form reklamowych. Zaliczy膰 mo偶na do nich takie no艣niki reklam jak: stojaki na pras臋 i poczt贸wki, w贸zki na zakupy, 艣ciany w centrach handlowych[15], 艣ciany w kinach czy w salach koncertowych, metro, szlabany na parkingach, zak艂adki do ksi膮偶ek (do艂膮czane do np. wydawanej przez kandydata w艂asnej ksi膮偶ki) oraz wszelkie no艣niki reklamy zewn臋trznej ruchomej.

Innym bardzo popularnym (zw艂aszcza w Polsce) 艣rodkiem komunikacji marketingowej wykorzystywanym do reklamy politycznej wizualnej s膮 ulotki. Cechuje je pozornie niski koszt produkcji, pozornie prosta forma i du偶a ilo艣膰 informacji jakie mog膮 zawiera膰. Pozornie dlatego, 偶e wi臋kszo艣膰 os贸b zdecydowana na wykorzystanie tej w艂a艣nie formy przeznacza i tak w konsekwencji ogromne sumy pieni臋dzy, co nie przek艂ada si臋 na skuteczno艣膰 tej formy promocji. W trakcie ka偶dej kampanii wyborczej mamy bowiem do czynienia z sytuacj膮, w kt贸rej wyborca "zalewany" jest wr臋cz lawin膮 ulotek. Wi臋kszo艣膰 ulotek jest pisana samodzielnie przez kandydata a nie zlecana specjalistom (np. od marketingu czy public relations) powoduj膮c, 偶e s膮 one adresowane do anonimowego odbiorcy, ma艂o profesjonalne, za d艂ugie lub zbyt og贸lnikowe, nie zawieraj膮 偶adnego przes艂ania. Cz臋sto s膮 bardzo podobne do rozdawanych przez kontrkandydat贸w i przez to nudne, co nie zach臋ca wyborc贸w do zwracania na nie uwagi. Aby ulotka odnios艂a zamierzony efekt powinna koncentrowa膰 si臋 na najbardziej istotnych dla wyborcy informacjach: logo (nazwisko kandydata), wizerunek, slogan wyborczy, has艂a programowe (kr贸tko om贸wione ich znaczenie i spos贸b realizacji), numer listy, z jakiej kandyduje dany polityk oraz informacje o zwrotnym adresie (zw艂aszcza stronie www). Ulotki wk艂adane przez roznosicieli w drzwi wyborc贸w z g贸ry skazane s膮 na wyci膮gni臋cie ich i wyrzucenie przez nast臋pn膮 ekip臋 roznosicieli oraz na "wyfruni臋cie" z drzwi czy zamoczenie przez deszcz, a w konsekwencji ma艂膮 skuteczno艣膰 dzia艂ania. Niedocenianym narz臋dziem przez polskich specjalist贸w od komunikacji marketingowej w polityce s膮 ulotki roznoszone przez listonoszy lub do艂膮czane do dziennik贸w czy czasopism jako tzw. wk艂adki. Umo偶liwia to dotarcie do okre艣lonego segmentu wyborc贸w (np. mieszkaj膮cych na okre艣lonym terenie), rzucaj膮 si臋 one bardziej w oczy ni偶 reklamy drukowane w prasie, druk i papier s膮 lepszej jako艣ci, s膮 ta艅sze od reklamy prasowej[16].

Znacznie bardziej skuteczne wydaj膮 si臋 by膰 listy od kandydata imiennie zaadresowane do wyborcy i przesy艂ane poczt膮 (tzw. mailing). Wyborca odnosi w贸wczas wra偶enie, 偶e kandydat zna wyborc臋, troszczy si臋 o niego i specjalnie dla niego kieruje sw膮 korespondencj臋. Poza tym, list, kt贸ry znalaz艂 si臋 ju偶 wewn膮trz skrzynki pocztowej trafi ju偶 bezpo艣rednio do wyborcy[17]. Przeszkoda jaka mo偶e si臋 w tym momencie pojawi膰 to przede wszystkim trudno艣膰 zdobycia (cz臋sto zwi膮zana z wysokim kosztem) danych adresowych wyborc贸w, cho膰 zawsze mo偶na zleci膰 tak膮 us艂ug臋 w Poczcie Polskiej. Zdaniem B.Newmana "direct mail jest pot臋偶nym politycznym narz臋dziem poniewa偶 dostarcza kandydatom mo偶liwo艣ci technicznych, kt贸rych 偶adne inne promocyjne narz臋dzie nie dostarcza: test marketing (marketing oparty na badaniach), personalizacja przekazu, dotarcie z przekazem do rynk贸w docelowych, sta艂e sprz臋偶enie zwrotne"[18]. Wysoka skuteczno艣膰 tej formy komunikacji marketingowej z wyborcami odnotowywana jest zw艂aszcza w USA odno艣nie zbierania funduszy na kampani臋- zw艂aszcza poczty kierowanej do by艂ych darczy艅c贸w[19].

Innym wspomagaj膮cym 艣rodkiem komunikacji marketingowej stosowanym w reklamie politycznej s膮 gad偶ety, inaczej zwane te偶 drobnic膮 reklamow膮, rozdawane wyborcom powszechnie w trakcie kampanii wyborczej przez kandydat贸w i ich sztaby wyborcze. Pe艂ni膮 one dwie podstawowe funkcje: promocyjn膮 (prezentacja wizerunku kandydata politycznego) i podtrzymuj膮c膮 (przypominanie i utrwalanie wizerunku). Traktowane s膮 wy艂膮cznie jako uzupe艂nienie w艂a艣ciwej promocji reklamowej. G艂贸wnym zadaniem ich jest wywo艂anie u odbiorcy uczucia wdzi臋czno艣ci i zobowi膮zania. Do najbardziej popularnych narz臋dzi tej formy komunikacji marketingowej w polityce nale偶膮 przedmioty praktyczne: breloczki, czapeczki, koszulki, krawaty, kubki, otwieracze do butelek, korkoci膮gi, zegarki, kalkulatory, spinki do krawat贸w, zapalniczki, d艂ugopisy, notesy, kalendarze, breloczki oraz przedmioty dekoracyjne: baloniki, chor膮giewki, nalepki, flagi, znaczki, zabawki kompozycyjne, zabawki pluszowe (np. symbol danej partii) itp. Aby osi膮ga膰 postawione cele gad偶et reklamowy powinien cechowa膰 si臋 oryginalno艣ci膮, wysok膮 jako艣ci膮 (czy nawet ekskluzywno艣ci膮), czytelno艣ci膮 skojarzenia z kandydatem (dobrze umieszczone logo), przydatno艣ci膮 (u偶ytkow膮, dekoracyjn膮 czy edukacyjn膮) i wysokimi walorami estetycznymi. Oddzia艂uj膮 one tak d艂ugo jak si臋 nie zniszcz膮, nie opatrz膮 si臋 lub nie zostan膮 zast膮pione podobnym drobiazgiem, ale np. lepszej jako艣ci. Gad偶ety swoj膮 trywialno艣ci膮, z艂ym gustem czy tandetnym wykonaniem nie powinny o艣miesza膰 wizerunku kandydata. W USA przeznacza si臋 na nie ogromne fundusze, gdy偶 Amerykanie lubi膮 i co wa偶ne, nie wstydz膮 si臋 (w przeciwie艅stwie do Polak贸w) okazywa膰 przynale偶no艣膰 do partii i manifestowa膰 swe poparcie dla danego polityka[20]. Im bardziej wyszukane s膮 gad偶ety tym maj膮 wi臋ksz膮 szans臋 wspom贸c dzia艂ania reklamowe kandydata, gdy偶 jego nazwisko staje si臋 bardziej widoczne i bardziej zapada w pami臋膰 wyborc贸w. Zgodnie z "regu艂膮 wzajemno艣ci" i zasad膮 wdzi臋czno艣ci opisywan膮 wcze艣niej, maj膮 one tak偶e wp艂yw na decyzj臋 wyborc贸w, st膮d im bardziej trafione s膮 w ich gusta tym lepiej[21]. Ciekawym chwytem reklamowym w postaci gad偶etu, jest napisanie przez kandydata ksi膮偶ki[22]. Ksi膮偶ka nie jest popularnym gad偶etem wyborczym, z tego wzgl臋du, 偶e nie ka偶dego sta膰 na jej napisanie i wydanie. Taki gad偶et, podnosi renom臋 kandydata, ale niestety jest drogi i dlatego rzadko wykorzystywany w trakcie kampanii samorz膮dowych, cz臋艣ciej w kampaniach prezydenckich. Cz臋sto pojawiaj膮cym si臋 zjawiskiem w kampanii wyborczej jest niekontrolowana reklama bezpo艣rednia. Zwi膮zana jest ona z pojawianiem si臋 najcz臋艣ciej w czasopismach i gazetach oraz na rozwieszanych przez kandydata plakatach czy billboardach r贸偶nego rodzaju karykatur, fotomonta偶y, dopisywanych i zamalowywanych przy ha艣le reklamowym ko艅c贸wek wyraz贸w czy innych s艂贸w, powoduj膮cych zniekszta艂cenie has艂a, a tym samym i o艣mieszenie kandydata (np. "Przywr贸膰my normalno艣膰" zast膮piono s艂owem "Przewr贸膰my", czy "Zmieniamy Polsk臋" dopisano "na gorsze"). Sztab wyborczy kandydata powinien reagowa膰 natychmiastowo na tego typu sytuacje, a przede wszystkim przewidywa膰 i wyklucza膰 takie mo偶liwo艣ci przed kampani膮.

Reklama polityczna audytywna wykorzystuje takie 艣rodki jak: radio, kasety magnetofonowe, p艂yty kompaktowe, opieraj膮c si臋 jedynie na receptorze s艂uchu. Pe艂ni ona funkcj臋 jedynie uzupe艂niaj膮c膮 w kampaniach wyborczych. Opiera si臋 na tych samych typach reklamy politycznej co telewizja, dostosowuj膮c je jednak do swych mo偶liwo艣ci. S膮 one wykorzystywane w kampanii komunikacyjnej jako drugorz臋dne medium, raczej wspomagaj膮ce kampani臋 wyborcz膮 prowadzon膮 w telewizji, cho膰 w dobie problem贸w komunikacyjnych w miastach, gdzie wi臋kszo艣膰 ludzi sp臋dza w samochodzie (z w艂膮czonym radiem), czekaj膮c w korkach ogromn膮 cz臋艣膰 dnia, mog膮 nabiera膰 coraz wi臋kszego znaczenia. W przypadku niekt贸rych segment贸w wyborc贸w- np. niewidomi czy m艂odzie偶, radio mo偶e by膰 podstawowym kana艂em komunikacji. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e "Radio jest 艣rodkiem masowego przekazu o bardzo osobistym charakterze. Dostarcza informacji, rozrywki i towarzystwa. Realizuje to jednak w spos贸b dyskretny, nie przeszkadzaj膮c w prowadzeniu samochodu, pracy w biurze czy we wszelkiego rodzaju prowadzonych czynno艣ciach domowych"[23]. Reklama radiowa nale偶y do kategorii komunikacji werbalnej, dlatego te偶 dob贸r s艂贸w jest niezmiernie wa偶ny. Sam d藕wi臋k bez obrazu poprzez w艂a艣ciwe zastosowanie muzyki, czy g艂os贸w uznanych autorytet贸w mo偶e r贸wnie偶 wp艂ywa膰 na emocje odbiorc贸w, co ma ogromne znaczenie w przypadku komunikacji marketingowej w polityce. "Przekaz radiowy odwo艂uje si臋 bezpo艣rednio do sfery emocjonalnej s艂uchacza, jest to silny stymulator nieskr臋powanej gry wyobra藕ni i nawet, gdy odbiorca zostaje zasypany nagimi faktami, w eterze trac膮 one cz臋艣膰 swojego natr臋ctwa. Dzi臋ki tym elementom przekaz jest traktowany jako bardziej wiarygodny"[24]. Odgrywa ono wa偶n膮 rol臋 g艂贸wnie w godzinach porannych i wczesnym popo艂udniem (zd膮偶anie do i z pracy), ale tak偶e w czasie pomi臋dzy tymi porami - s艂uchanie w pracy. Skuteczno艣膰 tego 艣rodka przekazu jest ograniczana przez: s艂uchanie audycji w trakcie wykonywania innych czynno艣ci (s艂uchanie niejako w tle), trudno艣膰 z zapami臋taniem tego typu przekaz贸w, "rozproszenie" s艂uchacza mi臋dzy wieloma stacjami, ograniczone mo偶liwo艣ci uczenia wyborcy (np. brak wyobra偶enia o wizerunku kandydata i jego zachowa艅 niewerbalnych). Radio to raczej medium lokalne.

Kasety magnetofonowe czy kompaktowe, rozdawane lub rozsy艂ane do dom贸w wyborc贸w, pozwalaj膮 na przekazanie im tre艣ci np. ca艂ego wyst膮pienia publicznego kandydata czy te偶 samej muzyki wykorzystywanej w trakcie kampanii [25]. Ta forma reklamy wykorzystuje r贸wnie偶 zasad臋 wdzi臋czno艣ci i raczej rzadko nara偶ona jest na zniszczenie czy odrzucenie. 艢wiadczy膰 te偶 mo偶e o nowoczesnym podej艣ciu kandydata do wielu spraw.

Reklama audiowizualna, anga偶uj膮ca zar贸wno receptory s艂uchu jak i wzroku wydaje si臋 by膰 najbardziej znacz膮c膮 form膮 przekazu w kampaniach komunikacji marketingowej w polityce. Telewizj臋 ogl膮da si臋 podczas wykonywaniu wi臋kszo艣ci prac domowych jak i dla odpoczynku - relaksu. W wielu domach telewizor w艂膮cza si臋 zaraz po przyj艣ciu z pracy, a wy艂膮cza go przed p贸j艣ciem spa膰.聽 Do najbardziej popularnych 艣rodk贸w nale偶膮: telewizja, kino, filmy wideo, multimedialne techniki komputerowe. Analizuj膮c poszczeg贸lne formy reklamy audiowizualnej nie spos贸b zwr贸ci膰 uwagi na dwa rodzaje reklam politycznych wykorzystywanych w trakcie kampanii wyborczej. Nale偶膮 do niej reklama p艂atna i nieodp艂atna. Reklamy p艂atne telewizyjne to przede wszystkim tzw. spoty reklamowe, czyli kr贸tkie, najcz臋艣ciej obecnie 30 sekundowe sekwencje filmowe emitowane w blokach programowych telewizji. Filmy reklamowe realizowane s膮 w spos贸b profesjonalny, a ka偶dy ich szczeg贸艂 jest dopracowany "spos贸b prezentacji kandydata - jego otoczenie, tre艣膰 i tonacja wypowiedzi, muzyka, wykorzystane symbole - wszystko to komponuje si臋 w okre艣lon膮 ca艂o艣膰"[26]. Mi艂y ciep艂y g艂os zwracaj膮cy uwag臋 s艂uchacza mo偶e wp艂ywa膰 na lepsz膮 komunikacj臋 z odbiorc膮, a wyst臋puj膮ca w tle muzyka na jego wyobra藕ni臋, kszta艂tuje charakter i atmosfer臋 przekazu. Zw艂aszcza muzyka "jest olbrzymim narz臋dziem przyci膮gania uwagi odbiorcy i wywo艂ywania okre艣lonych uczu膰"[27]. W dzia艂aniach reklamowych mo偶e by膰 wykorzystywana w postaci t艂a do dialogu, b膮d藕 w formie piosenki (melodyjnej i 艂atwej do zapami臋tania, tak by 艂atwo wpada艂a w ucho i by艂a powtarzana)[28]. D藕wi臋ki powinny uzupe艂nia膰 tre艣膰 reklamy celem wytworzenia odpowiedniego nastroju: podniecenia, z艂o艣ci, napi臋cia lub spokoju. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e wykorzystanie cech charakterystycznych danego stylu, kierunku czy formacji muzycznej mo偶e powodowa膰 przyci膮gni臋cie okre艣lonego segmentu wyborc贸w. Sztaby wyborcze kandydat贸w precyzyjnie kontroluj膮 tre艣膰 i form臋 przekazu, zlecaj膮c to wyspecjalizowanym agencjom, tak by uzyska膰 coraz ciekawsz膮 opraw臋 i w ten spos贸b wyr贸偶ni膰 si臋 spo艣r贸d kontrkandydat贸w. W Polsce nie zawsze tak jeszcze jest. Wyr贸偶nia si臋 nast臋puj膮ce formy reklam telewizyjnych: "gadaj膮ce g艂owy" (kandydat m贸wi do kamery), reklama przypominaj膮ca kandydata (przedstawienie kandydata, wp艂ywanie na emocje odbiorcy, stwarzanie wi臋zi emocjonalnej), reklama "艣wi臋to艣ci" (biografia kandydata, podkre艣lanie osi膮gni臋膰, talent贸w i pasji 偶yciowych), reklama dokumentalna (bardziej skupia si臋 na dokonaniach kandydata), danie 艣wiadectwa - potwierdzenie (zaspokaja ludzk膮 potrzeb臋 potwierdzenia informacji z kilku 藕r贸de艂), reklama dobrego samopoczucia (odnosi si臋 do uczu膰 - szczeg贸lnie do narodowej dumy, ducha wsp贸lnoty, nie do konkretnych problem贸w), reklama zmieniaj膮ca wizerunek (negatywny), reklama "w ty艂 i w prz贸d" (odpowied藕 na zarzuty i pytania postawione w reklamach konkurenta) oraz inforeklama (program, w kt贸rym kandydat posi艂kuj膮c si臋 danymi statystycznymi i wykresami t艂umaczy problemy i wskazuje ich rozwi膮zanie[29]. Nadawane s膮 one w tzw. pa艣mie wysokiej ogl膮dalno艣ci, z tym, 偶e czas i cz臋stotliwo艣膰 emisji reklam s膮 zale偶ne od uregulowa艅 prawnych w danym kraju. Zarejestrowanym w Polsce kandydatom przys艂uguje w okresie od 15 dnia przed dniem wybor贸w do dnia zako艅czenia kampanii wyborczej, prawo do nieodp艂atnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach regionalnych telewizji publicznej i publicznego radia na ich koszt[30]. Niezale偶nie od czasu przyznanego na nieodp艂atne rozpowszechnianie audycji wyborczych ka偶dy komitet wyborczy[31]mo偶e, odp艂atnie rozpowszechnia膰 audycje wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawc贸w radiowych i telewizyjnych[32]. Ciekawym pomys艂em mo偶e by膰 wprowadzenie do spot贸w wyborczych t艂umacza j臋zyka migowego. W ten spos贸b kandydat mo偶e zdoby膰 g艂osy wyborc贸w nies艂ysz膮cych i ich rodzin oraz tych, kt贸rych zamierza uj膮膰 trosk膮 o ludzi niepe艂nosprawnych[33]. Reklamy nieodp艂atne to przede wszystkim wywiady z politykami, kandydatami, osobami publicznymi na temat interesuj膮cych wyborc贸w kwestii kampanii wyborczej, transmisje z wydarze艅 publicznych (mityngi, zebrania, posiedzenia, zjazdy, konferencje, kongresy, spotkania z wyborcami), "audycje otwarte" i konfrontacje na 偶ywo - debaty telewizyjne z udzia艂em kontrkandydat贸w. Na te formy reklamy politycznej, tworzone i prezentowane przez dziennikarzy stacji telewizyjnych czy radiowych kandydaci, w w艂a艣ciwie ich sztaby wyborcze maj膮 mniejszy wp艂yw. Jednak maj膮 wi臋ksze znaczenie dla wyborc贸w, poniewa偶 reklamy emitowane przez kandydata postrzegane s膮 jako nieobiektywne, propagandowe, zbyt ubogie w tre艣膰, i ma艂o m贸wi膮ce o dzia艂alno艣ci aktualnej i przesz艂ej kandydata, natomiast od reporter贸w i dziennikarzy oczekuje si臋 wi臋kszej bezstronno艣ci, wnikliwo艣ci i obiektywizmu. Przekaz reklamowy ograniczony jest do symboli, znak贸w i kr贸tkich obraz贸w. Jedynie z relacji telewizyjnych dziennikarzy wyborca mo偶e uzyska膰 bli偶sze szczeg贸艂y o programie wyborczym (t艂umaczenia聽 poszczeg贸lnych kwestii - zw艂aszcza przez bezstronnych ekonomist贸w, specjalist贸w czy inne uznane autorytety), 偶yciorysie kandydata, jego osi膮gni臋ciach, pora偶kach oraz zobaczy膰 go co robi w trakcie kampanii i jak jest odbierany przez pozosta艂膮 cz臋艣膰 spo艂ecze艅stwa. Prowadz膮cy kampanie wyborcze dok艂adaj膮 wi臋c wielu stara艅, by zapewni膰 sobie jak najlepsz膮 opraw臋 telewizyjnej prezentacji. R.Wiszniowski uwa偶a nawet, 偶e "kreacja dobrego wizerunku za pomoc膮 telewizji sta艂a si臋 kluczem do powodzenia kampanii"[34]. Cz臋sto stosowane w komunikacji po艣redniej jest wi臋c aran偶owanie "pseudo - wydarze艅", kt贸re maj膮 na celu przybli偶enie wyborcom prawdziwego oblicza kandydata. W tym celu rozpowszechnia si臋 w艣r贸d dziennikarzy informacje o planowanym spotkaniu kandydata z wyborcami w zak艂adzie pracy, szkole, w Domu Samotnych Matek, na targu czy na miejscu tragedii (kataklizmu), podczas kt贸rego oczywi艣cie "niespodziewanie" kandydat zapraszany jest np. do domu jakiego艣 wyborcy na szczer膮 rozmow臋, podnosi ma艂e dziecko i przytula, dostaje kwiaty czy uczestniczy spontanicznie we wsp贸lnym 艣piewaniu czy grach sportowych[35]. W zwi膮zku z coraz powszechniej odczuwanym przez widz贸w stanem obserwacji 艣wiata kreowanego przez media i polityk贸w k艂adzie si臋 coraz cz臋艣ciej nacisk na bezpo艣rednio艣膰 i szczero艣膰 prezentowanych materia艂贸w. Moda na "prezentowanie kulis聽 ma oddali膰 od nas wra偶enie, 偶e ogl膮dane sytuacje s膮 aran偶owane, a przeciwnie, wzmocni膰 przekonanie, 偶e uczestniczymy w pokazie na 偶ywo"[36]. Niekt贸rzy autorzy nazywaj膮 to "metod膮 ujawniania", opieraj膮c si臋 na prze艣wiadczeniu, 偶e dobrze jest odbierany cz艂owiek, kt贸ry pope艂nia b艂臋dy - zw艂aszcza politykowi dodaje to "cech ludzkich"[37], zw艂aszcza je艣li si臋 do tego po prostu przyzna i przeprosi.聽聽聽聽聽 聽

Kino jako medium jest wykorzystywane do kampanii od niedawna. Burzliwy rozw贸j tego no艣nika nast膮pi艂 w roku 1996. W Polsce powstaj膮ce multipleksy kinowe wraz ze 艣wiatowymi produkcjami filmowymi przyci膮gaj膮 ogromne rzesze widowni, co pozwala na skuteczne wykorzystywanie tego medium do kampanii tak偶e wyborczych. Osoba decyduj膮ca si臋 p贸j艣膰 do kina, zw艂aszcza gdy sama za nie zap艂aci艂a nastawiona jest na uwa偶ny odbi贸r tego co widzi i s艂yszy. Nadawca reklam ma wi臋c szans臋 zwr贸ci膰 si臋 do uwa偶nej publiczno艣ci. Widz nie ma mo偶liwo艣ci opuszczenia sali kinowej w trakcie wy艣wietlania bloku reklamowego, co podnosi skuteczno艣膰 tej formy reklamy. Jego odbi贸r jest te偶 z za艂o偶enia bardziej pozytywny, gdy偶 do kina idzie po to, by si臋 zrelaksowa膰. T臋 form臋 reklamy politycznej 艂膮czy si臋 cz臋sto tak偶e z innymi jej formami, jak ulotki czy gad偶ety rozdawane w trakcie wychodzenia z kina. Przekaz taki jest bardziej skuteczny.

Do nowych 艣rodk贸w komunikacji marketingowej, kt贸re pojawi艂y si臋 w ostatnich latach w zwi膮zku z rozwojem technologii nale偶膮 sms - y i call center. Sukces sms - 贸w polega na tym, 偶e daj膮 one mo偶liwo艣膰 sta艂ego kontaktu niezale偶nie od czasu, miejsca pobytu oraz teoretycznie identyfikacji geograficznej posiadacza aparatu kom贸rkowego. Obecnie bardziej zaawansowane technologicznie modele telefon贸w umo偶liwiaj膮 r贸wnie偶 na przekazywanie wiadomo艣ci g艂osowych i plik贸w graficznych oraz zdj臋膰. Telefon jest medium bardzo anga偶uj膮cym odbiorc臋 (zawsze ma go pod r臋k膮 i sprawdza jaka wiadomo艣膰 do niego dotar艂a), nie ma ogranicze艅 wiekowych (poza najstarszymi lud藕mi, kt贸rzy cz臋sto maj膮 opory przed nowo艣ci膮 technologiczn膮) a dodatkowo jest w stanie wyzwoli膰 reakcj臋 zwrotn膮. Dlatego te偶 jest uznawana za 艣wietne narz臋dzie wspomagaj膮ce pozosta艂e dzia艂ania komunikacji marketingowej. Stworzenie specjalnych dzia艂贸w informacji telefonicznej (call center) umo偶liwia ka偶demu wyborcy zasi臋gni臋cie informacji na interesuj膮cy go, zwi膮zany z kampani膮 wyborcz膮 temat. R贸wnie偶 dla strony drugiej jest szans膮 wypowiedzenia w艂asnych opinii i spostrze偶e艅 na ten temat. Warunkiem skuteczno艣ci tego instrumentu jest odpowiednio dobrze rozpropagowany w spo艂ecze艅stwie numer do tego dzia艂u. Umo偶liwia wi臋c wi臋ksze zaanga偶owanie obywateli w kampani臋 i stwarza mo偶liwo艣ci do lepszego dialogu pomi臋dzy stronami. Dzia艂y call center mog膮 r贸wnocze艣nie prowadzi膰 dzia艂ania zwi膮zane z telemarketingiem, kt贸re s膮 jeszcze w Polsce bardzo niedoceniane, zw艂aszcza w trakcie kampanii wyborczych[38]. Sztab jednego z kandydat贸w w USA[39]przygotowa艂 specjalny system komputerowo zmagazynowanej informacji o kampanii wyborczej, kt贸ry umo偶liwia艂 po wybraniu numeru I-800 uzyska膰 informacje o najwa偶niejszych wydarzeniach oraz wypowiedziach kandydata i os贸b go popieraj膮cych. Przekaz ten dostosowany by艂 dodatkowo do potrzeb r贸偶nych segment贸w wyborc贸w (Latynosi, Afroamerykanie).

[1] Kaid Lynda Lee Political Advertising, w: D.Nimmo K.R.Sanders, Handbook of political communication, London 1981, w: M.Mazur, Marketing polityczny, PWN 2002, s.111

[2]R.Wiszniowski, Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich, PWN Wroc艂aw 2000, s. 127

[3]K.Staszak Proszek do polityki. W cztery oczy z Jacqesem Sequela, Fakty nr 28, 04.09.1997.

[4]R.Wiszniowski, Ibidem, s.115, za: Golka 1994 r.

[5]T.Doma艅ski, Ch.Dianoux, Jean-Luc Hermann, Wp艂yw reklamy por贸wnawczej na zachowania konsument贸w, "MarketingiRynek" nr 3 2003, s.2-5

[6]M.Wegner-Jezierska w: W.Domachowski(red) Marketing warto艣ci spo艂ecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM Wydzia艂 Nauk Spo艂ecznych, Pozna艅 2003, s. 85-88

[7] T.E.Petterson ,The Mass Media Election: How American Choose Their President New York 1980, w: M.Mazur, op.cit.s.112

[8]M.Mazur, Ibidem., s.112

[9]np. miesi臋cznik "Press" podaje zawsze, w ka偶dym numerze za poprzedni miesi膮c tego typu dane. S膮 to badania przeprowadzane przez SMG/KRC Poland-media na zlecenie PBC-badania ankietowe w domach respondent贸w dotycz膮ce korzystania z poszczeg贸lnych rodzaj贸w medi贸w. NP. najbardziej popularne okaza艂y si臋 z Dziennik贸w-Gazeta Wyborcza(18,44%) i Superexpress(14,19%), z tygodnik贸w- Tele Tydzie艅(28,20%) i Pani Domu(24,94%), z Dwutygodnik贸w- Z 偶ycia wzi臋te(8,6%) i Viva(8%), z miesi臋cznik贸w-Claudia (17,11%) i Olivia(9,59%), a z dziennik贸w ukazuj膮cych si臋 w Wielkopolsce- G艂os Wielkopolski(25,48%) i Gazeta Pozna艅ska(23,23%). Spo艣r贸d radia najwi臋ksz膮 popularno艣ci膮 cieszy艂a si臋 rozg艂o艣nia RMF FM (21,30%). 殴r贸d艂o: "Press" nr 5, 2002

[10]R.Wiszniowski, Ibidem, s.123

[11]Zastosowa艂a je mi臋dzy innymi Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, Partia Wolnych Demokrat贸w w Niemczech i Czeska Partia Socjaldemokratyczna, czy chocia偶by przed wyborami w 1989 roku w Polsce pismo ,Tygodnik Solidarno艣膰.

[12]np. Ronald Reagan w 1980 roku

[13]np. Bill Clinton w 1996 roku

[14]np. kandydatka na Prezydenta Poznania w 2002 roku A.Kamela-Sowi艅ska przemieszcza艂a si臋 po mie艣cie na spotkania z wyborcami specjalnie wynaj臋tym dwupi臋trowym autobusem ca艂ym oklejonym jej plakatami reklamowymi, co zosta艂o zapami臋tane przez wyborc贸w.

[15]wykorzysta艂 ten no艣nik np. kandydat na Prezydenta w Poznaniu w 2002 roku- W.Szcz臋sny-Kaczmarek

[16]Ciekaw膮 form臋 ulotki zastosowa艂 sztab kandydata na prezydenta -A.Kwa艣niewskiego w trakcie kampanii w 2000 roku- w trakcie spotka艅 przedwyborczych rozdawano uczestnikom pami膮tkowe kartki (w sumie ok. 2 miliony sztuk) ze zdj臋ciem kandydata i w艂asnor臋cznie napisanymi 偶yczeniami, podzi臋kowaniami i zach臋t膮 do wsp贸艂pracy. Mo偶na by艂o oderwa膰 cz臋艣膰 stanowi膮c膮 zach臋t臋 do wyra偶enia opinii wyborc贸w, zaadresowan膮 do sztabu wyborczego. Wed艂ug deklaracji sztabu wyborczego otrzymano 50 tys. kartek. A.G艂owacka聽 op.cit

[17]szerzej na temat odpowiedniego przygotowania materia艂贸w marketingowych w: J.C.Levinson, op.cit., s.167-213

[18] B.I.Newman The Marketing of the President.Political Marketing as Campaign Staretgy, California 1994, s.47, w: M.Mazur, op.cit., s.128

[19]W 2000 roku w USA sztab Kandydata na prezydenta-J.W.Busha wys艂a艂 przesz艂o 140 milion贸w list贸w do wybranego wcze艣niej w ka偶dym stanie segmentu niezdecydowanych wyborc贸w tak, 偶e ostatecznie ka偶dy z wyborc贸w otrzyma艂 od pi臋ciu do siedmiu list贸w od tego kandydata. M.Mazur, Ibidem, s.129

[20]Bardzo popularne jest umieszczanie w ogr贸dkach przy wej艣ciu do domu(w miejscu widoczny z ulicy) ma艂ych tablic reklamowych z nazwiskiem popieranego kandydata. Wi臋kszo艣膰 Amerykan贸w podczas ostatnich wybor贸w zamawia艂a po kilka takich tablic na wypadek zagini臋cia ich w trakcie prowadzonej przez kandydat贸w kampanii wyborczej(kradzione s膮 one bowiem przez zwolennik贸w kontrkandydata).

[21]np. sztab kandydata na prezydenta G.W.Busha podczas ostatniej kampanii wyborczej w 2004 roku chc膮c wp艂yn膮膰 bardziej na elektorat kobiet przygotowa艂 dla nich specjalne czapeczki w kolorze r贸偶owym ze swoim nazwiskiem.

[22] W 2000 roku Prezydent A.Kwa艣niewski ubiegaj膮c si臋 ponownie o urz膮d zastosowa艂 taki chwyt reklamowy. Wyda艂 ksi膮偶k臋 pt. Dom wszystkich Polska. Ksi膮偶ka by艂a wystawiana w ksi臋garniach (darmowa reklama kandydata w tym miejscu) ale i rozdawana z podpisem prezydenta w艣r贸d uczestnik贸w wiec贸w wyborczych.

[23]R.Wiszniowski, Ibidem, s. 123, za: Markowska 1995

[24]Ibidem, s.123

[25]Taki zabieg wykorzysta艂 r贸wnie偶 Prezydent A.Kwa艣niewski, wydaj膮c w trakcie kampanii wyborczej w 2000 roku p艂yt臋 kompaktow膮 Dom wszystkich-Polska. Znalaz艂y si臋 na niej utwory wykorzystywane jako "hymn" w trakcie kampanii wyborczej tego kandydata, a tytu艂 by艂 zarazem has艂em reklamowym kandydata.

[26]R.Wiszniowski , Ibidem, s.119, za: Ulicka 1996

[27]Ibidem, s.130

[28]Najlepszym przyk艂adem wykorzystania melodii w kampanii wyborczej by艂 艣piewany przez wyborc贸w w ca艂ym kraju utw贸r "Olek, Olek" skomponowany specjalnie na potrzeby kampanii prezydenckiej A.Kwa艣niewskiego w 1995 roku przez grup臋 muzyczn膮 "Top One?" Kolejne wybory prezydenckie pokaza艂y, 偶e ten instrument jest cz臋sto wykorzystywany przez kandydat贸w.

[29] M.Mazur, Ibidem, s.117-122

[30]W przypadku polskich wybor贸w samorz膮dowych na Prezydenta Miasta 艂膮czny czas nieodp艂atnego rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi w ka偶dym programie regionalnym telewizji publicznej 2 godziny i w ka偶dym programie regionalnym publicznego radia 4 godziny. Podzia艂 czasu antenowego pomi臋dzy uprawnione komitety wyborcze jest dokonywany proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych kandydat贸w na Prezydenta na obszarze emitowania audycji wyborczych. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku O bezpo艣rednim wyborze w贸jta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. z dnia 20 lipca 2002 roku, Rozdzia艂 4, Art.23 ust.1-6

[31]w okresie od 15 dnia przed dniem wybor贸w do dnia zako艅czenia kampanii wyborczej.

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw,聽 Dzia艂 I, Rozdzia艂 11, Art.79, ust.1

[32]艁膮czny czas rozpowszechniania odp艂atnie audycji wyborczych nie mo偶e przekracza膰 15% 艂膮cznego czasu przyznanego danemu komitetowi na rozpowszechnianie nieodp艂atnie audycji wyborczych. Art. 83, za: S.Gebethner, Wybory na urz膮d Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej. Komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP, Warszawa 2000, s.169

[33]Zaproponowa艂 takie dzia艂anie kontrowersyjny P.Tymochowicz, o kt贸rym by艂a mowa w poprzednim rozdziale, w trakcie kampanii wyborczej partii Samoobrona. J.Hugo-Bader, reporta偶 op.cit

[34]R.Wiszniowski, Ibidem, s. 120

[35]Pr贸bowa艂 wykorzysta膰 t臋 form臋 komunikacji kandydat A.Lepper, kt贸ry na jedno ze spotka艅 z wyborcami na rynku w Gnie藕nie wjecha艂 na koniu w przebraniu rycerza. Zamierzano wykorzysta膰 bardzo silny w polskiej tradycji i kulturze motyw-symbol u艂ana. Wiele gazet odwa偶y艂o si臋 naruszy膰 wtedy cisz臋 wyborcz膮 by napisa膰 o tym wydarzeniu. Niewa偶ne by艂o, 偶e lider Samoobrony jest niezbyt dobrym je藕d藕cem, ale liczy艂 si臋 pomys艂 i wzbudzenie zainteresowania, a tym samym bezp艂atnej reklamy.

[36]A.Wachowiak op.cit, s.111

[37]np. P.Tymochowicz

[38]Tylko 8% Polak贸w by艂o w 2002 roku obiektem akcji telemarketingowych . "Marketing i Rynek" X 2002, 藕r贸d艂o: Demoskop

[39]B.Clintona w kampanii prezydenckiej w 1992 roku w USA