Cechy charakterystyczne procesu komunikowania i jego modele teoretyczne

Komunikowanie spe艂niaj膮ce rol臋 艂膮cznika w ka偶dej spo艂eczno艣ci ludzkiej jest procesem powszechnym, globalnym, nieuniknionym i naturalnym. Towarzyszy ono wszelkim grupom ludzi od pocz膮tku ich istnienia, a trwa膰 i rozwija膰 si臋 b臋dzie a偶 do ko艅ca ich egzystencji. 呕ycie cz艂owieka w spo艂ecze艅stwie to przecie偶 przede wszystkim komunikowanie si臋 z otoczeniem.


Bez porozumiewania si臋 wzajemnego ludzi nie mo偶na podj膮膰 ani zrealizowa膰 jakiejkolwiek wsp贸lnej dzia艂alno艣ci, jest wi臋c niezb臋dnym sk艂adnikiem wszelkich zbiorowych i wsp贸lnych poczyna艅. Jest tak偶e podstaw膮 spo艂ecznego oddzia艂ywania. Wielu autor贸w przytacza jako potwierdzenie tych my艣li biblijn膮 histori臋 budowy Wie偶y Babel, kt贸ra dobitnie ukazuje konsekwencje braku umiej臋tno艣ci porozumiewania si臋: "Gdy B贸g pomiesza艂 ludziom j臋zyki, ca艂膮 budowl臋 diabli wzi臋li". Cz臋sto czytamy, 偶e komunikowanie si臋 r贸wnoznaczne jest z wymian膮 informacji. Samo s艂owo "informacja" posiada wiele znacze艅, jak chocia偶by przekaza膰 wiadomo艣膰, oznajmi膰, sygnalizowa膰 czy wyja艣nia膰 ale przede wszystkim komunikowa膰. Inne okre艣lenia komunikowania k艂ad膮 nacisk na fakt dwustronnej wymiany my艣li, czy opinii i prze偶y膰, akcentuj膮c tym samym konieczno艣膰 istnienia w procesie porozumiewania si臋 dw贸ch stron: nadawcy i odbiorcy komunikatu. Jest to najprostszy model procesu komunikowania si臋.NADAWCA聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 KOMUNIKAT聽聽聽聽聽聽 ODBIORCAMo偶emy m贸wi膰 o jednokierunkowym komunikowaniu - gdy nadawca przekazuje komunikat bez oczekiwania lub utrzymania sprz臋偶enia zwrotnego z odbiorc膮 lub tak偶e o dwukierunkowym komunikowaniu si臋, gdy istnieje sprz臋偶enie zwrotne z odbiorc膮. Formy bezpo艣rednie oparte na dwukierunkowym komunikowaniu si臋 s膮 oczywi艣cie bardziej efektywne ni偶 formy jednokierunkowe, gdy偶 bez sprz臋偶enia zwrotnego nadawca ma w膮tpliwe podstawy do dokonania oceny dok艂adno艣ci procesu komunikowania, w tym stopnia zrozumienia przekazanego komunikatu. W nauce o komunikowaniu mi臋dzyludzkim m贸wi膮cy okre艣lany jest jako nadawca, s艂uchacz jako odbiorca, a to co zosta艂o powiedziane jako informacja lub komunikat przekazany za po艣rednictwem okre艣lonych kana艂贸w komunikacyjnych. J臋zyk uznawany jest w szerszym kontek艣cie za kod, kt贸ry jest u偶ywany do przekazania i odebrania informacji.NADAWCA聽聽聽聽聽 kodowanie i dekodowanie
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 przekazywanie informacji przez kana艂y komunikacyjne
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 kodowanie i dekodowanie聽聽聽聽聽 ODBIORCACzynno艣膰 kodowania i dekodowania przebiega w 艣wiadomo艣ci uczestnik贸w procesu komunikowania r贸wnocze艣nie. Kodowanie okre艣lane jest najcz臋艣ciej jako prze艂o偶enie my艣li na rodzaj kodu i ich przekazanie w postaci znak贸w, obraz贸w czy symboli. Znaki i symbole da艂y ludziom szans臋 porozumiewania si臋 najpierw na poziomie wymiany prostych informacji, potem z艂o偶onego opisu rzeczywisto艣ci, a ostatecznie powoduj膮c, 偶e podczas procesu komunikowania zaczynamy kreowa膰 rzeczywisto艣膰. Aby komunikat zakodowany poprzez symbole czy znaki m贸g艂 zosta膰 odczytany, odbiorca zmuszony jest dokona膰 dekodowania. Polega ono na interpretowaniu przez odbiorc臋 komunikatu i przetwarzaniu go w zrozumia艂膮 dla niego informacj臋. Na dekodowanie wp艂yw maj膮 do艣wiadczenie odbiorcy, jego w艂asna ocena u偶ytych symboli i gest贸w oraz oczekiwania (ludzie cz臋sto s艂ysz膮 to co chc膮 us艂ysze膰). Podstawowe znaczenie dla komunikowania (zw艂aszcza komunikowania interpersonalnego) ma wi臋c okre艣lenie wsp贸lnego, jednolitego i zrozumia艂ego dla wszystkich uczestnik贸w tego procesu kodu. Brak takiej wsp贸lnoty jest przyczyn膮 nieporozumie艅 lub braku komunikowania si臋. Pe艂ne porozumienie nast臋puje w贸wczas, kiedy interpretacja odbiorcy jest zgodna z intencj膮 nadawcy.聽 Komunikowanie si臋 w spo艂ecze艅stwie opiera si臋 na wykorzystaniu wielu 艣rodk贸w przekazywania komunikat贸w od j臋zykowych - werbalnych poczynaj膮c (mowa i jej substytuty: pismo i druk) a na pozaj臋zykowych - niewerbalnych ko艅cz膮c (gest, mimika, 艣piew, muzyka, rze藕ba, rysunek i inne). Komunikowanie za pomoc膮 j臋zyka naturalnego obs艂uguje wszystkie sfery ludzkiej dzia艂alno艣ci, wi臋c jest uniwersalne i stanowi podstaw臋 ludzkiego my艣lenia, mo偶emy zatem powiedzie膰, 偶e jest pierwotne[1]. We wszystkich systemach komunikowania mo偶na zaobserwowa膰 pojawiaj膮ce si臋 szumy i ha艂asy, b臋d膮ce przeszkod膮 i zniekszta艂ceniem procesu przekazywania i odbierania informacji. Najcz臋艣ciej wyst臋puj膮 one w fazie kodowania i dekodowania informacji. Mo偶emy wyr贸偶ni膰 takie rodzaje ha艂as贸w jak[2]: ha艂as fizyczny (szum pracy komputera, warkot silnika samochodowego, seplenienie m贸wcy, okulary s艂oneczne na twarzy rozm贸wcy, plamy w tek艣cie itp.), ha艂as psychologiczny (uprzedzenia, nieprzychylne nastawienia czy te偶 skrajne pozytywne uwielbienie do nadawcy lub odbiorcy komunikatu, kompleks ni偶szo艣ci czy poczucie wy偶szo艣ci, zdolno艣ci spostrzegawcze) oraz ha艂as semantyczny - znaczeniowy (brak zrozumienia i uchwycenia znaczenia u偶ywanego 偶argonu, slangu 艣rodowiskowego lub terminologii specjalistycznej). Poprzez komunikowanie kszta艂tujemy postawy i zachowania os贸b w otoczeniu i jeste艣my聽 przez nie sami kszta艂towani. Odpowied藕 na pytania: kto komunikuje si臋 z kim, jakimi 艣rodkami, czy za pomoc膮 jakich instrument贸w, dla jakich cel贸w, z jakimi skutkami oraz w czyim interesie dostarcza nam wiedzy o spo艂ecze艅stwie, w kt贸rym 偶yjemy, wzajemnych relacjach zachodz膮cych w tym spo艂ecze艅stwie oraz o formach w艂adzy i kontroli spo艂ecznej. Wiedza ta wydaje si臋 by膰 niezale偶na od zmieniaj膮cych si臋 przez wieki technik i form komunikacyjnych. Rozw贸j technologiczny 艣rodk贸w przekazywania informacji i komunikacji w spo艂ecze艅stwie tworzy natomiast "pod艂o偶e dla gruntownej zmiany warunk贸w i stylu 偶ycia spo艂ecznego"[3], b臋d膮ce w zainteresowaniu coraz to wi臋kszej liczby badaczy i przyczyniaj膮c si臋 do ukszta艂towania si臋 nowej koncepcji w nauce o komunikowaniu - "spo艂ecze艅stwa informacyjnego", a czasem nawet okre艣lanego jako "katastrofa informacyjna".

Sam termin "komunikowanie", wywodz膮cy si臋 z 艂aci艅skiego "communicare" (znaczy: by膰 w relacji z, uczestniczy膰 w, zrzesza膰 si臋 z) jest wsp贸艂cze艣nie u偶ywany jako dos艂owne t艂umaczenie z angielskiego j臋zyka s艂owa "communication". W j臋zyku polskim cz臋sto bywa przez wielu autor贸w zamiennie u偶ywany ze s艂owem "komunikacja". Definicji komunikowania jest tak du偶o w literaturze, poniewa偶 nie stawiam sobie za zadanie zdefiniowanie tego poj臋cia, dlatego nie b臋d臋 ich przytacza膰. B.Kaczmarek[4]uwa偶a, 偶e wielu autor贸w b艂臋dnie dokonuje t艂umaczenia samego terminu. Jego zdaniem "communication" oznacza po prostu "komunikacja", natomiast komunikowanie obejmuje proces jednostronny, gdy nadawca stara si臋 przekaza膰 odbiorcy tylko pewne tre艣ci. Dopiero, gdy odbiorca reaguje zgodnie z naszymi oczekiwaniami i odpowiada na nasze pytania mo偶emy m贸wi膰 o komunikowaniu si臋, czyli o komunikacji. Proponuje on w tym miejscu doda膰 okre艣lenie interpersonalna, by unikn膮膰 skojarze艅 z transportem, cho膰 w wi臋kszo艣ci wypadk贸w kontekst wskazuje na w艂a艣ciwe znaczenie danego s艂owa. Og贸lnie termin ten rozumiany jest jako: transmisja informacji, sugestii, idei, emocji; jako spos贸b na zrozumienie innych i samym bycie rozumianym; jako oddzia艂ywanie (interakcj臋) za pomoc膮 symboli i znak贸w; jako tworzenie wsp贸lnoty (tworzenie spo艂ecznej ca艂o艣ci z jednostek, przy u偶yciu j臋zyka lub innych znak贸w); jako wymiana znacze艅, czy wreszcie jako sk艂adnik procesu spo艂ecznego[5]. Ostatnie z okre艣le艅 zosta艂o przedstawione przez De Fleur'a w 1966 roku najtrafniej ujmuje interesuj膮c膮 mnie p艂aszczyzn臋 znaczeniow膮: "Akt komunikatywny jest 艣rodkiem, przez kt贸ry s膮 wyra偶ane normy grupowe, sprawowana kontrola spo艂eczna, przydzielane role, osi膮gni臋ta koordynacja wysi艂k贸w, s膮 ujawniane oczekiwania i przenoszony proces spo艂eczny"[6].

"Komunikologia" czy inaczej nauka o komunikowaniu jest w literaturze uznawana za najm艂odsz膮 nauk臋 spo艂eczn膮, a D.C.Barnlund zdefiniowa艂 j膮 jako: "obszar studi贸w zajmuj膮cych si臋 natur膮, procesem i systemem znak贸w wszystkich form komunikowania, kt贸re obejmuj膮 czas, przestrze艅, osobowo艣膰 i okoliczno艣ci"[7]. Powszechnie uznawan膮 jest r贸wnie偶 definicja Bergera i Chaffee'a m贸wi膮ca i偶聽 "jest to nauka, kt贸ra stara si臋 zrozumie膰 produkowanie, przetwarzanie oraz oddzia艂ywanie system贸w symboli i sygna艂贸w przez rozwijanie weryfikowalnych teorii, zawieraj膮cych uprawnione stwierdzenia i generalizacje, kt贸re wyja艣niaj膮 zjawiska odnosz膮ce si臋 do produkowania, przetwarzania i oddzia艂ywania informacji"[8]. T.Goban-Klas uznaje t臋 definicj臋 jako jedn膮 z mo偶liwych form wiedzy o komunikowaniu i podkre艣la, 偶e nie ma uniwersalnej "nauki o komunikowaniu", lecz r贸偶ne p艂aszczyzny i sposoby jej uprawiania. Komunikowanie mi臋dzyludzkie jest procesem o du偶ym stopniu z艂o偶ono艣ci i posiada interdyscyplinarny charakter. Mo偶na zatem powiedzie膰, 偶e komunikacj臋 mi臋dzyludzk膮 charakteryzuj膮 takie cechy jak: relacyjno艣膰, intencjonalno艣膰 (艣wiadomie lub czasem nie艣wiadomie), po艣rednio艣膰 (znak i jego materialny no艣nik, czyli 艣rodek komunikowania), wzajemno艣膰 (istnienie selektywnej percepcji przekazu i wp艂ywu reakcji odbiorcy) oraz perswazyjno艣膰. Do 艣rodk贸w komunikowania zalicza si臋: j臋zyk (w sensie j臋zyka naturalnego, jako 艣rodka porozumiewania si臋 w danej spo艂eczno艣ci), znaki j臋zykowe lub wszelkie systemy znak贸w (s艂owo m贸wione, gest, mimika, obraz), kody (oparte na konwencjach, np. kod Morse'a, sygnalizacja, alfabet), no艣niki sygna艂贸w (np. wibracje powietrza, fale 艣wietlne, papier, ta艣ma filmowa, magnetofonowa, p艂yta kompaktowa), instrumenty pozwalaj膮ce na powielanie, transmisj臋 lub odbi贸r przekazu (prasa drukarska, radiostacja, odbiornik radiowy i telewizyjny), instytucje, kt贸re tworz膮 przekazy (prasa, radio, telewizja, Internet)

Nie ulega w膮tpliwo艣ci, 偶e znajomo艣膰 mechanizm贸w komunikowania mi臋dzyludzkiego ma istotne znaczenie dla wyja艣nienia mechanizm贸w kieruj膮cych zachowaniami cz艂owieka. Wci膮偶 zatem podejmowane s膮 pr贸by analizy proces贸w komunikowania si臋 przy pomocy modeli typowych sytuacji komunikacyjnych. Aby prze艣ledzi膰 r贸偶ne aspekty procesu komunikowania najs艂uszniejsze wydaje si臋 przyjrzenie si臋 tym najcz臋艣ciej przedstawianym schematom procesu komunikowania, kt贸re ujmowane by艂y w formie modeli komunikowania w literaturze przedmiotu. Wed艂ug D.McQuail'a[9]mo偶na m贸wi膰 o czterech zasadniczych modelach (reprezentacjach) komunikowania spo艂ecznego: transmisji, rytua艂u, przyci膮gania uwagi i percepcji. Podj臋to wi臋c pr贸b臋 uj臋cia tych modeli w formie tabelarycznej (tabela 1 w Aneksie) dla 艂atwiejszej ich analizy pod k膮tem dorobku, jaki wnios艂y do nauki o komunikowaniu. Przedstawione tam modele stanowi膮 tylko ma艂膮 cz膮stk臋 ca艂ego 艣wiatowego dorobku naukowego zaprezentowanego w tym zakresie. Upraszczaj膮c rzeczywisto艣膰 i k艂ad膮c nacisk na r贸偶ne zmienne, ich tw贸rcy pr贸bowali przedstawi膰 w prosty i przyst臋pny spos贸b zachodz膮cy w ka偶dym spo艂ecze艅stwie proces komunikacji. W rzeczywisto艣ci zachodz膮ce relacje pomi臋dzy nadawc膮 a odbiorc膮 s膮 jak twierdzi A.Koz艂owska na tyle z艂o偶one, 偶e trudno je tak naprawd臋 uj膮膰 w ramy jednego modelu[10]. Pojedynczy model nie jest, w stanie wyja艣ni膰 ca艂ego skomplikowanego przebiegu聽 procesu komunikacji, lecz mo偶na dostrzec rosn膮c膮 w艣r贸d badaczy (w tym tak偶e i polskich) zajmuj膮cych si臋 tematem komunikowania, 艣wiadomo艣膰 z艂o偶ono艣ci tego procesu, dostrzegania r贸偶norodnych jego uwarunkowa艅 a w nast臋pstwie, jak twierdzi cytowany wy偶ej T.Goban-Klas: "polepszenia zrozumienia ca艂ego procesu"[11]. Pocz膮tkowe rozwa偶ania akademickie (prze艂om lat czterdziestych i pi臋膰dziesi膮tych XX wieku) zdominowane by艂y przez ameryka艅skich uczonych jak P.Lazarsfeld i K.Lewin, H.Lasswell czy C.Hovland. W Europie w tym czasie pojawi艂 si臋 nurt, zwany szko艂膮 frankfurck膮 z M.Horkheimerem, T.Adorno i H.Marcuse na czele, a w Pary偶u S.Tchakotine Jednak w metodologii, podej艣ciach badawczych i zakresie bada艅 mi臋dzy uczonymi ameryka艅skimi i europejskimi zarysowa艂 si臋 wyra藕ny podzia艂, jak podkre艣la to wielu autor贸w, w tym Robert Merton[12]oraz聽 polski uczony T.Goban-Klas, kt贸ry pogrupowa艂 cechy poszczeg贸lnych nurt贸w w nauce o komunikowaniu na nurt ameryka艅ski i nurt europejski w nauce o komunikowaniu. Pierwszy nazywa socjologi膮 komunikowania masowego, drugi nurt okre艣la jako socjologi臋 wiedzy[13]. Podzia艂 ten nadal jest widoczny, pomimo pr贸b wielu uczonych do po艂膮czenia wszystkich wcze艣niejszych osi膮gni臋膰. Analizuj膮c dotychczasowe osi膮gni臋cia w zakresie wiedzy o procesie komunikacji i zastanawiaj膮c si臋 nad dalszym kierunkiem, w kt贸rym powinny zmierza膰 pr贸by konstrukcji modeli procesu komunikowania T.Goban-Klas uwa偶a za najpilniejsz膮 potrzeb臋 dopracowania szczeg贸艂贸w w istniej膮cych ju偶 modelach, a zw艂aszcza w modelach wskazuj膮cych na systemowe cechy procesu komunikowania masowego. Intensyfikuj膮c swe poszukiwania w tym kierunku zaprezentowa艂 w艂asn膮 propozycj臋 syntetycznego modelu, kt贸ra jak sam podkre艣li艂 jest pr贸b膮 wykorzystania og贸lnych idei wybranych z modeli dotychczas zaprezentowanych w literaturze przedmiotu a tak偶e z wynik贸w bada艅 empirycznych oraz analiz teoretycznych. Jego istot膮 jest uj臋cie procesu komunikowania masowego w ramach procesu rozwoju spo艂ecznego. Za elementy niezb臋dne do istnienia i przebiegu procesu komunikowania masowego uwa偶a: ekonomik臋 (charakter w艂asno艣ci 艣rodk贸w produkcji i poziom si艂 wytw贸rczych - w tym technik komunikowania), ideologi臋, polityk臋 (okre艣laj膮ce wzajemne stosunki pomi臋dzy instytucjami spo艂ecznymi, 艣rodkami komunikowania masowego i spo艂ecze艅stwem) oraz kultur臋 (okre艣laj膮c膮 j臋zyk i formy przekaz贸w masowych). Elementy te warunkuj膮 przebieg procesu komunikacji ale i odwrotnie - sam proces komunikowania masowego wp艂ywa na poszczeg贸lne kategorie. Warto zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e model ten stara si臋 uwypukli膰 fakt, wybierania przez ludzi 艣rodk贸w (form) komunikowania masowego, a nie tylko co inni badacze przyjmowali za element sta艂y, 偶e 艣rodki masowe wybieraj膮 ludzi. R贸偶ne media i ich elementy wykazuj膮 si臋 r贸偶nym stopniem narzucania si臋, a element "dobrowolnego przymusu" kontaktu z medium jest dosy膰 powszechny. Wszak偶e codziennie jeste艣my niejako skazani na nie艣wiadomy kontakt i wp艂yw reklam eksponowanych w naszym otoczeniu. Jednak inne formy reklamy wymagaj膮 wi臋kszego wysi艂ku w艂o偶onego przez odbiorc臋 w dotarcie do nich np. reklamy w kinach wymagaj膮 nak艂adu finansowego i dotarcia do sali kinowej. R贸偶ny jest stopie艅 narzucania si臋 poszczeg贸lnych form komunikowania masowego, co w innej cz臋艣ci strony zosta艂o bardziej szczeg贸艂owo zaprezentowane. Model ten wskazuje r贸wnie偶 na zale偶no艣膰 przyswojenia przekazu przez odbiorc臋 od stopnia wsp贸lnoty kodu, ideologii i kultury z tre艣ci膮 przekazu i ze 艣wiadomo艣ci膮 odbiorcy. Wsp贸lnota ta zdaniem autora modelu wyznacza pole efektywnego komunikowania, tzn. takiego, gdzie przekazanie i zrozumienie tre艣ci informacji przekazywanych 艂膮czy si臋 chocia偶by z ich cz臋艣ciow膮 akceptacj膮. Od nat臋偶enia wi臋c pola skutecznego komunikowania (wyznaczanego przez stopie艅 wsp贸lnoty) zale偶y si艂a oddzia艂ywania tre艣ci przekaz贸w na ich postawy i zachowania odbiorc贸w, kt贸ra co, podkre艣la autor modelu, nigdy nie jest raz na zawsze ustalona. Si艂a oddzia艂ywania tre艣ci przekaz贸w zmienia si臋 w toku kontaktu pomi臋dzy 艣rodkami komunikowania a publiczno艣ci膮 czyli audytorium. Wnioski p艂yn膮ce z tego modelu uzna艂am za bardzo interesuj膮ce i stara艂am si臋 je uwzgl臋dni膰 w badaniach empirycznych, gdy偶 uzasadniaj膮聽 dzia艂ania podejmowane przez specjalist贸w w zakresie komunikacji spo艂ecznej, zw艂aszcza podczas kampanii wyborczych.

[1]E.Szubin Komunikacja j臋zykowa a nauczanie j臋zyk贸w obcych, Warszawa 1974, Wydawnictwo PWN, s.11-12, za T.Goban-Klas Media i komunikowanie masowe, Wyd.PWN, Warszawa, Krak贸w 2002, s.41

[2]K.Burakowski, Komunikowanie spo艂eczne, Akademia Obrony Narodowej, Instytut Nauk Humanistycznych, Warszawa 1998, s.14

[3] T.Globan-Klas, Ibidem, s.307

[4]B.Kaczmarek, Komunikowanie si臋 we wsp贸艂czesnym 艣wiecie, B.Kaczmarka i K.Markiewicz(red), Wyd.Marii Curie Sk艂odowskiej, Lublin, 2003 ,s.8

[5]wi臋cej na temat charakterystyki poj臋cia "komunikacja" tak偶e w : S.J.Rittel Komunikacja polityczna.Dyskurs polityczny. J臋zyk w przestrzeni politycznej, Wydawnictwo Akademii 艢wi臋tokrzyskiej, Kielce 2003, s.55-69

[6] M.L.DeFleur Theories of Mass Communication, New York 1966, za T.Goban-Klas, Ibidem, s.43

[7]D.C.Barnlund, za: B.Dobek-Ostrowska Nauka o komunikowaniu-podstawowe orientacje teoretyczne, Wroc艂aw 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc艂awskiego , s.13

[8] C.R.Berger, S.H.Chaffee The Study of Communication as a Science, 1987, zaT.Goban-Klas, Ibidem, s.33

[9] D.McQuail Mass Communication Theory. An Introduction, 1994, 3 Wydanie, Sage, London , za T.Goban-Klas, Ibidem, s.54-77

[10]A.Koz艂owska Reklama. Socjotechnika oddzia艂ywania, Szko艂a G艂贸wna Handlowa, Warszawa, 2001, s.20

[11] T. Goban-Klas, Ibidem, s.74

[12] w artykule: The Sociology of Knowledge and Mass Communication z 1949 r., za T.Goban-Klas, Ibidem,

[13]B.Dobek-Ostrowska, Ibidem, s.14 Socjologia komunikowania masowego-efektami jej bada艅 jest stwierdzenie: "Nie wiemy wprawdzie czy to, co m贸wimy jest wa偶ne, lecz jest to jednak prawdziwe", socjologia wiedzy-efekty jej bada艅 mo偶na uj膮膰 jako stwierdzenie: "Nie wiemy wprawdzie czy to, co m贸wimy jest prawdziwe, ale jest to jednak wa偶ne".