Jak osiągnąć skuteczność realizacji naszych celów

Brian Tracy powiedział kiedyś : "Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele" mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż "ludzie bez celów są w stanie sobie wyobrazić".  Podzielając tę opinię, branding personalny tak wielki nacisk kładzie właśnie na doprecyzowanie celów zawodowych w sposób jasny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Jednocześnie sposób ten warunkuje skuteczność ich realizacji. Skuteczność bowiem osiąga się poprzez precyzyjne wskazanie i zapisanie na papierze, najważniejszego dla nas miejsca, w którym się chcemy i możemy znaleźć w określonym momencie czasu w przyszłości.  Tylko osoba, która widzi siebie w przyszłości jako realizatorkę takich planów i potrafi i chce tę wizję przełożyć na dzień dzisiejszy, może odnieść sukces. Odpowiednia wizja dodatkowo zapisana i określona w czasie i miejscu jest szansą na jej realizację. Na pozór wydaje się to niezmiernie łatwym procesem: wytyczam cel i konsekwentnie staram się go realizować.

 Dlaczego więc przychodzi nam to tak trudno?

Pamiętajmy, że marzenia stają się celem już w momencie podjęcia ich realizacji!

Nie rezygnujmy!

Zmierzmy się ze swoimi obawami, hamulcami, pokonujmy je, stawiajmy czoła problemom, podejmując ryzyko, zdobądźmy się na samoakceptację, samokrytykę, samodyscyplinę, by poprzez determinację , dystans do siebie i innych oraz lekkie poczucie humoru zyskać samozadowolenie i pewność siebie w relacjach z innymi, zachowując autentyczność w osiąganiu wyznaczonych celów, a więc szczęście własne.