Wyznacznik prawdziwego lidera- autentyczność

Z pełnym przekonaniem należy powiedzieć, że autentyczność jest w dzisiejszych czasach wyznacznikiem prawdziwego lidera czy przywódcy uzyskującego powszechne uznanie, a nie jedynie krótkotrwałą i wątpliwą  rozpoznawalność. Nie jest  cechą wrodzoną , lecz opiera się bardziej na subiektywnym wrażeniu. Oznacza to, co prawdziwe, pozbawione sztuczności, zgodne z rzeczywistością. Rozróżnić ją najprościej można patrząc na nasze odczucia w stosunku do danej osoby. Jeśli czujemy się nieswojo i nie bardzo popieramy to co słyszymy lub widzimy u innych, a ich ciało wysyła jeszcze inne sygnały, to mamy zapewne do czynienia z brakiem szczerości i prawdziwości. Nie oznacza to od razu kłamstwa czy złych zamiarów, lecz zdecydowanie podważa wiarygodność takiej osoby i powinna wzbudzić naszą podejrzliwość. Nasze zażenowanie powstające w tej sytuacji wzbudza brak zaufania do ocenianych przez nas osób i jednocześnie blokuje poprawną i skuteczną komunikację.

Są oczywiście sytuacje, w których często podświadomie maskujemy się i zachowujemy w nienaturalny, czy wręcz nieprawdziwy sposób. Nasze wychowanie, wzorce rodzinne, szkoła i stereotypy społeczne, chęć zaistnienia w określonym środowisku, czy brak pewności siebie, strach przed podjęciem ryzyka, zmuszają nas do zachowań akceptowalnych przez otoczenie. Samo uświadomienie sobie faktu dopasowywania się do adekwatnego zachowania, uwrażliwi nas już na bycie bardziej autentycznym i oczekiwania tej cechy u innych.

Branding personalny kładzie nacisk właśnie na autentyczność, rozumianą jako spójność tego co wewnątrz i na zewnętrz człowieka. Na autentyczny wizerunek danej osoby wpływają komunikaty dostarczane w całym jego życiu, w równym stopniu ze sfery prywatnej(np. rodzina, współmałżonka/ek, dzieci, zachowanie w czasie wolnym, pasje, stosunek do osób go otaczających, sądy wygłaszane w internecie), zawodowej(np. sposób bycia i prezencji, postawa, akcesoria biznesowe, kompetencje, relacje z przełożonymi i podwładnymi, nastawienie do pracy, zaangażowanie, terminowość, reakcja w sytuacjach kryzysowych, wizerunek w sieci, rozpoznawalność i poczucie humoru) jak i społecznej(np. wrażliwość na krzywdę ludzką, inteligencja emocjonalna, postawy pro społeczne i obywatelskie). Zachowanie spójności między tymi płaszczyznami  jest warunkiem zdobycia akceptacji, zadowolenia w sensie prywatnym a w wymiarze społecznym uzyskania wiarygodności i zaufania w długiej perspektywie czasu.

Starajmy się nie maskować, bądźmy bardziej wierni sobie, realni, oryginalni i szczerzy, a przekonamy się, że potrafimy działać z większym zaangażowaniem i postrzegać bardziej pozytywnie ludzi wokół nas. Jak powiedział Oscar Wilde "Bądź sobą - inni są już zajęci". Prezentujmy nasz wizerunek w sposób, ciągły, przejrzysty, spójny i wierny naszym przekonaniom i pasjom a nie w sposób sztuczny. Uwierzmy we własną wyjątkowość i pokażmy ile jesteśmy warci - to jest klucz do sukcesu - także osobistego!