Znaczenie wizerunku 偶on kandydat贸w na prezydenta w opinii wyborc贸w.

Kolejn膮 jak偶e cz臋sto poruszan膮 przez rozmaitych autor贸w w literaturze i czasopismach tez膮 jest rzekomy wp艂yw 偶on kandydat贸w na urz膮d prezydenta miasta czy prezydenta kraju, jaki odgrywaj膮 one podczas kampanii wyborczych a w艂a艣ciwie ich wizerunek.

Kandydata na prezydenta miasta

Zdaniem prawie jednej trzeciej naszych badanych respondent贸w 偶ony maj膮 wp艂yw w kampanii na Prezydenta Miasta, nie maj膮 takiego wp艂ywu zdaniem 44% wyborc贸w, nie mia艂o w tej sprawie zdania 15,7% os贸b.聽 Spo艂ecze艅stwo jest wi臋c podzielone prawie w r贸wnym stopniu na zwolennik贸w i przeciwnik贸w w tej kwestii, nie mo偶na wi臋c jednoznacznie jej rozstrzygn膮膰.

Kandydat贸w na prezydenta Polski

W przypadku wp艂ywu wizerunku 偶on kandydat贸w na prezydenta kraju zdecydowana wi臋kszo艣膰 respondent贸w rzeczywi艣cie potwierdza s艂uszno艣膰 tej tezy. 62,4% os贸b uwa偶a 偶e 偶ony na kandydat贸w na prezydenta kraju wywieraj膮 wp艂yw na ocen臋 kampanii wyborczej kandydata, 24,9% jest zdania, 偶e nie maj膮 one 偶adnego wp艂ywu, a 9,2% os贸b nie mia艂o na ten temat w艂asnego zdania. Nieco bardziej popieraj膮 t臋 tez臋 kobiety ni偶 m臋偶czy藕ni (trzy punkty procentowe). Ponad 70% os贸b starszych wiekiem pozytywnie postrzega t臋 kwesti臋. Najmniej os贸b z wykszta艂ceniem podstawowym przyznawa艂o racj臋 tej tezie.

Po偶膮dane przez wyborc贸w cechy 偶ony kandydata na prezydenta

Je艣li zatem wizerunek 偶on kandydata wp艂ywa na og贸lny wizerunek kandydata na prezydenta Polski a tym samym jest on jednym z czynnik贸w maj膮cych wp艂yw na ostateczn膮 decyzj臋 wyborcz膮 respondent贸w , to jakie ich cechy charakteru s膮 zatem najwa偶niejsze zdaniem wyborc贸w? Takie pytanie postawiono r贸wnie偶 w formie pytania otwartego w ankiecie, by uzyska膰 mo偶liwie najwi臋cej wariant贸w odpowiedzi. Uzyskano wiele propozycji, pogrupowano je wobec tego w bardziej jednorodne cechy.

Ostatecznie za najwa偶niejsze cechy 偶ony kandydata na prezydenta respondenci uznali:
* wizerunek (prezencja, klasa, aparycja, medialno艣膰, uroda, lody wygl膮d) - 64,8%
* inteligencja (wykszta艂cenie, elokwencja, b艂yskotliwo艣膰, profesjonalizm) - 53,3%
* nienaganne zachowanie (takt, obycie, kultura osobista, dyplomacja, dobre maniery, dyskrecja, skromno艣膰) - 38,5%
* popieranie m臋偶a (oddana, wierna) - 15,4%
* uczciwo艣膰 (szczero艣膰, prawo艣膰) - 13,6%
* zaanga偶owanie spo艂eczne (charytatywne, dobroczynne) - 11,5%
* cieszenie si臋 dobr膮 opini膮 (nienaganna przesz艂o艣膰, zaufanie w 艣rodowisku lokalnym, morale nienaganne, dobra matka)聽 - 7,7%
* operatywno艣膰 (zaradno艣膰, kreatywno艣膰, w艂asne osi膮gni臋cia) - 6,8%
* spos贸b bycia (偶yczliwa, troskliwa, pogodna, wra偶liwa, opanowana, spokojna) 6,2%
* komunikatywno艣膰 - 5,3%
* ciekawa osobowo艣膰 (charyzma, ambicja, w艂asne zdanie), oraz
* bezpartyjna, obiektywna, katoliczka, patriotka, sumienna i odpowiedzialna, tolerancyjna, znaj膮ca j臋zyki obce (nie
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 wi臋cej ni偶 2% g艂os贸w ka偶de).

Ciekawe wi臋c, 偶e wizerunek jest uznawany jako najistotniejszy przez wyborc贸w w przypadku 偶ony kandydat贸w a nie jest w odniesieniu do samego kandydata ubiegaj膮cego si臋 o urz膮d prezydenta. Inteligencja jest podawana jako druga co do wa偶no艣ci cecha, a uczciwo艣膰 dopiero po nienagannym zachowywaniu si臋 i po wspieraniu m臋偶a - kandydata. Mo偶na wi臋c wysnu膰 wniosek, 偶e hipoteza dotycz膮ca znacz膮cej roli wizerunku kandydata w podejmowaniu decyzji przez wyborc贸w by艂aby bardziej s艂uszna w przypadku 偶on tych偶e kandydat贸w.
Dla kobiet wi臋ksze znaczenie聽 maj膮 nienaganne zachowanie, zaanga偶owanie spo艂eczne, operatywno艣膰 i popieranie m臋偶a, a dla m臋偶czyzn uczciwo艣膰, wizerunek, inteligencja, dobra opinia i komunikatywno艣膰. Osoby najm艂odsze wi臋ksz膮 ni偶 inni uwag臋 przywi膮zuj膮 do takich cech jak zaanga偶owanie spo艂eczne, nienaganne zachowanie i operatywno艣膰 a osoby najstarsze do wizerunku , inteligencji聽 i komunikatywno艣ci, wcale natomiast do operatywno艣ci, dobrej opinii i znajomo艣ci j臋zyk贸w obcych (kt贸ra wa偶na jest dla os贸b w wieku 33 - 50 lat). Dla respondent贸w z podstawowym wykszta艂ceniem nie ma znaczenia uczciwo艣膰, znajomo艣膰 j臋zyk贸w obcych, zaanga偶owanie spo艂eczne, dobra opinia, osobowo艣膰, operatywno艣膰, spos贸b bycia, komunikatywno艣膰, patriotyzm, katolicyzm czy inne. Ich znaczenie (oraz ilo艣膰 cech kandydata podawanych) ro艣nie w miar臋 wzrostu stopnia wykszta艂cenia. Wi臋ksze ni偶 u pozosta艂ych grup, u os贸b z ni偶szym wykszta艂ceniem znaczenie ma wizerunek i popierania m臋偶a. Zdecydowanie bardziej wyborcy z wy偶szym wykszta艂ceniem zwracaj膮 uwag臋 na nienaganne zachowanie, a mniej na popieranie m臋偶a.