Zakres tematyczny i cenowy DORADZTWA POLITYCZNEGO

W ramach doradztwa politycznego kierowanego do tych z Państwa, którzy pragną bardziej profesjonalnie  przygotować się do uczestnictwa w samorządowej czy parlamentarnej kampanii wyborczej proponuję pomoc w przygotowaniu i realizacji kampanii wyborczej w ramach wcześniej opracowanego planu szkoleniowego.


ZAKRES TEMATYCZNY W RAMACH DORADZTWA POLITYCZNEGO przed kampanią wyborczą
 

W ramach doradztwa politycznego kierowanego do tych z Państwa, którzy pragną bardziej profesjonalnie  przygotować się do uczestnictwa w samorządowej czy parlamentarnej kampanii wyborczej proponuję usługę opracowania planu szkoleniowego obejmującego zagadnienia związane z marketingiem politycznym i komunikacją polityczną. Wybrane przez kandydata czy kandydatkę określone usługi szkoleniowe są świadczone przez Wykonawcę w określonym miejscu lub poprzez Internet i mają charakter indywidualny (stworzone są na potrzeby konkretnej kampanii wyborczej), tak by przyniosły możliwie jak najlepszy skutek w konkretnym przypadku i konkretnym miejscu oraz czasie. Działania związane z komunikacją marketingową są opracowywane tak by kandydat czy kandydatka mogli wyróżnić się spośród ofert istniejących na danym rynku wyborczym i jak najbardziej skutecznie dotrzeć ze swym przekazem do rynku docelowego jakim jest określony segment wyborców.

Doradztwo polityczne może obejmować następujące zagadnienia:

 1. Badanie rynku wyborczego
 2. Szkolenie w zakresie ordynacji wyborczej oraz regulacji prawnych dotyczących partii politycznych i kampanii wyborczych w Polsce.
 3. Szkolenie w zakresie kompetencji, zakresu działań oraz systemu podejmowania decyzji samorządów w Polsce (symulacja posiedzenia samorządu).
 4. Ustalenie strategii i taktyki kampanii wyborczej dla konkretnego kandydata lub kandydatki/ organizacji politycznej/organizacji publicznej
 5. Opracowanie całościowego brandingu i wizerunku kandydata/tki, w tym aspektów marketingowych tego wizerunku na potrzeby danej startegii wyborczej.
 6. Opracowanie oryginalnej i poprawnej komunikacji z docelowymi wyborcami w ramach budżetu wyznaczonego przez kandydata/tkę
 7. Dobór odpowiednich  i uzasadnionych kanałów komunikacji z docelowymi wyborcami
 8. Dobór odpowiednich i uzasadnionych narzędzi i technik komunikacji politycznej i marketingowej w trakcie kampanii wyborczej.
 9. Doradztwo w zakresie poprawności (merytorycznej i estetycznej) realizowanych przez kandydata/tkę materiałów wyborczych(radiowych, prasowych, internetowych, drukowanych) oraz poprawności i skuteczności przeprowadzanych działań marketingowych(typu door-to-door, eventy, spotkania bezpośrednie, konference prasowe itp.).
 10. Doradztwo w zakresie doboru podwykonawców usług zapewniających odpowiedni poziom merytoryczny.
 11. Doradztwo w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych powstałych w trakcie kampanii wyborczej.
 12. Doradztwo w zakresie poprawnego funkcjonowania sztabu wyborczego i współpracy z danym kandydatem/tką

KOSZT DORADZTWA POLITYCZNEGO

Koszty ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb danego kandydata czy danej kandydatki.

Istnieją dwie możliwości zapłaty za usługi doradcze:

1)  - w formie zadatku dla Wykonawcy 50% kwoty 10 dni po podpisaniu umowy

-      30% kwoty po zatwierdzeniu wstępnej koncepcji

-      20% po wykonaniu szkolenia, nie później niż w dniu zakończeniu kampanii wyborczej

2) - w formie zadatku dla Wykonawcy 50% kwoty, 10 dni po podpisaniu umowy

- pozostałą część kwoty płatna w równych ratach każdego miesiąca