Na czym polega proces coachingu?

Coaching jest procesem autoprzywództwa, opartym na współpracy i relacji, która umożliwia Tobie uzyskanie świadomości kim jesteś, co robisz i gdzie chcesz dojść oraz osiągnąć niezwykłe wyniki w życiu, karierze/pracy, firmach czy organizacjach.

Dzięki odpowiedniemu wsparciu pogłębisz swoją wiedzę, samoświadomość, wytyczysz sobie realne i ambitne cele, znajdziesz najbardziej efektywne rozwiązania i osiągniesz wreszcie to, co chcesz!

Coaching koncentruje się na Twoim obecnym stanie i potencjale oraz na Twoich dążeniach oraz chęciach podejmowania działań, aby osiągnąć cel, do którego zmierzasz. W twórczym i pobudzającym myślenie procesie coachingu, odpowiadając na konkretne pytania zadane podczas sesji i korzystając z informacji zwrotnych: inspirujących, wzmacniających i aktywujących do działania wykroczysz ponad poziom, na jakim się znajdujesz, by dokonać trwałej zmiany i osiągnąć cele rozwojowe. 

Relacja coachingowa w żadnym razie nie może być postrzegana jako forma terapii psychologicznej lub psychiatrycznej. Przystępując do procesu coachingowego bierzesz całkowita odpowiedzialność za podejmowane zamiary, wybory i decyzje oraz ich rezultaty. 

Proces coachingu obejmuje od 8-10 sesji indywidualnych, trwających 60-90 minut każda, w odstępach dwu-tygodniowych.

Prowadzę coaching także dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej, dla początkujących liderów, przygotowujący do zmian organizacyjnych, dla handlowców, partii i organizacji politycznych, samorządów miast i gmin.

W trakcie sesji wykazuję dbałość o wzajemną komfortową atmosferę, w szczególności poprzez przestrzeganie zasad:

- zasady poufności (wszelkie informacje pozyskane przeze mnie są przedmiotem Umowy i mogą zostać wykorzystane tylko w celu jej realizacji)

- zasady dobrowolności (Klient sam decyduje o kształcie i czasie trwania procesu)

- zasady szacunku (podczas całego procesu respektuję wartości Klienta i nie poddaję ich jakiejkolwiek ocenie, szanuję jego wybory)

 - zasady otwartości/zaufania ( mam bezwzględne zaufanie do Klienta, wierzę w jego możliwości)

- zasady zaprzestania (Klient ma prawo do zakończenia tematu sesji, zmiany tempa pracy, wyznaczonego celu czy procesu)

W swojej pracy wykorzystuję rozmowę i obserwację jako główne narzędzia coachingu. Wywodzą się one z nurtu szkoły ericsonowskiej - podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz metodzie opartej na optymizmie i wierze w człowieka. Proces coachingowy opieram także na modelu zmiany Beckharda i Harrisa oraz na poziomach neurologicznych Dilts'a. Wykorzystuję również metody wyznaczania celów i analizy potencjału człowieka.  

Nie skupiam się na przeszłości klienta, lecz na teraźniejszości i wizji zmiany - przyszłości. 

Indywidualne korzyści z procesu coachingowego:

- eliminacja stresu

- rozwój (samospełnienie, samodoskonalenie, integralność, odpowiedzialność, samorealizacja, transcendencja)

- doprecyzowanie systemu wartości i wyróżniających cech/talentów

- wzrost pewności siebie i satysfakcji z życia oraz pracy 

- znalezienie work life balance

- wzrost jakości relacji międzyludzkich, lepsze związki

Zadzwoń i umów się już dziś na pierwszą bezpłatną sesję!

tel. 691 01 71 71