Podejście coachingowe w mojej pracy

W jaki sposób wykorzystuję coaching w mojej pracy?

Moja codzienność to obecnie wzmożona praca nad budową własnego programu szkoleniowego kształtującego silną markę organizacji, liderów i członków organizacji politycznych i biznesowych. Dziedzinie, którą zajmuję się od zawodowo od 10 lat, prowadząc własną witrynę internetową, wykłady na uczelniach wyższych, szkolenia i indywidualne sesje doradcze. Obszary komunikacji marketingowej, wizerunkowej i politycznej, budowa silnej i spójnej marki lidera czy organizacji, w oparciu o autentyczne kompetencje i wartości człowieka przy efektywnym wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji pozwalają mi czerpać prawdziwą satysfakcję z służenia ludziom biznesu i polityki. Jako magister marketingu i doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, do tej pory skutecznie łączyłam interdyscyplinarną wiedzę i doświadczenie w swej pracy, skłaniając bardziej się do mentoringu jako głównego narzędzia mej pracy. Silna wiara w każdego człowieka i jego naturalne zasoby i kompetencje, uczciwość, odpowiedzialność, ciekawość i równowaga były zawsze najważniejszymi wartościami, jakimi kierowałam się w swej pracy. To właśnie one zdecydowały o wykorzystaniu wiedzy z zakresu coachingu, który umożliwia jak żadna inna dziedzina, prawdziwie skuteczne wspieranie klientów w docieraniu do nieodkrytych pokładów własnego potencjału, zgodnego z wyznawanymi przez nich wartościami, określaniu celów i efektywnego tworzenia przywództwa i prawdziwego autorytetu.

 

Dzięki własnym umiejętnościom tworzenia relacji opartych na zaufaniu, zaangażowaniu, otwartości a także zorientowaniu na cele, doskonałej intuicji i organizacji mogę stwarzać liderom możliwości samodoskonalenia, rozwoju zawodowego i motywacji do samodzielnego wypracowania silnej i spójnej marki na rynku politycznym. Podejście coachingowe umożliwia  wypracowanie, przy mej pomocy, konkretnego, ambitnego, możliwego do osiągnięcia i określonego w czasie procesu zmiany, dającego im poczucie bezpieczeństwa, spełnienia i gotowość do przejęcia odpowiedzialności za ustalone cele i decyzje.

Który aspekt z kodeksu etycznego ICF uważam za szczególnie ważny i dlaczego?

Jak sama definicja coachingu, przyjęta przez ICF, mówi: "Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału", dlatego też przestrzeganie wszystkich bez wyjątku zasad z kodeksu etycznego ICF uważam za ważne i niezbędne. Współpraca z klientem musi odbywać się na podstawie umowy czy kontraktu, definiującym odpowiedzialność i prawa każdej ze stron. Partnerstwo nie może zaistnieć bez dochowania prawdy we wszystkich aspektach tej współpracy oraz poufności przekazywanych wzajemnie danych, informacji czy opisu zdarzeń. Bez tych założeń nie wyobrażalna dla mnie jest możliwość podjęcia jakichkolwiek kontaktów z klientami, jak również w szerszym kontekście reprezentowania społeczności coachów na zewnątrz. Żaden klient nie jest w stanie się otworzyć przed nami, jeśli nie będzie czuł się bezpiecznie i komfortowo, a tylko zapewnienie o poufności i możliwości przerwania w każdym momencie współpracy przez obydwie strony- daję gwarancję osiągnięcia profesjonalnych relacji. Profesjonalizm w zawodzie coacha oznacza dla mnie szanowanie poglądów, wartości, przekonań i uczuć drugiego człowieka, który jest dla mnie najważniejszy w całym procesie coachingowym. Dla klienta ważne jest nawiązanie relacji opartych na otwartości, zaufaniu, poszanowaniu, akceptacji i prawdzie, służących wysłuchaniu i zrozumieniu sedna problemu, by dotrzeć do celu. Tylko te wszystkie razem przestrzegane zasady etyczne, wyszczególnione także w kodeksie ICF, mogą przełamać opór i przynieść skuteczne rozwiązania prowadzące do trwałej i satysfakcjonującej klienta zmiany.