Opracowania źródłowe, dokumenty

 

  1. Ustawa z dnia 20.06.2002 r. O bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wg.Dz.U. z dnia 20 lipca 2002 r.
  2. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dział I, Rozdział 11, Art.79, ust.1
  3. Dane ze stron internetowych poszczególnych miast Województwa wielkopolskiego.
  4. Gebethner S. Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej. Komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP, Warszawa 2000
  5. Raport z badań CBOS nr 51, 2001, Oceny polskiej klasy politycznej
  6. Raport z badań CBOS nr 57, 2001 Wybory parlamentarne-motywy głosowania, alternatywy wyborcze, elektoraty negatywne
  7. Raport z badań CBOS nr 101, 2000 Portrety kandydatów na prezydenta
  8. Wyniki finansowe Komitetów Wyborczych zarejestrowanych w wyborach w 2002 roku, Monitor Polski 29.01.2002
  9. Komunikat z badań CBOS Głosowanie sercem czy rozumem? Wpływ sondaży przedwyborczych na zachowania wyborcze, Warszawa grudzień 1999