Opracowania zwarte

 1.Adamczyk W. Media masowe w procesie budowania demokracji w Polsce (1989-19950)  UAM Poznań, 1999

2.Albin K. Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław, 2000

3. Andrzejewski P., Kopeć K. Wystąpienia publiczne i profesjonalna korespondencja czyli trudna sztuka budowania wizerunku, Wydawnictwo Forum, Poznań, 2005
4.Antoszewski A., Herbut R. (red) Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997
5.Backer R., Marszałek-Kawa J., Modrzyńska J. (red) Zrozumieć politykę. Główne problemy polityki współczesnej myśli politycznej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2004
6.Barbaro N. Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Wydawnictwo Znak Kraków, 2005
7. Baruk A.I. Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2006
8.Barwise P., Hammond K. Media, w przekładzie M.Starzomskiej Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 2000
9.Bauer Z., Chudziński E. Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków Oficyna Cracovia 1996
10.Białecki K.P., Dorsz A., Januszkiewicz W. Słownik handlu zagranicznego, PWE Warszawa 1993
11.Blythe J. Komunikacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
12.Bosley G.O. Campaigning to Win, Xlibris Corporation 1st Edition, 2000
13.Braud Ph. Rozkosze demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995
14.Burakowski K. Komunikowanie społeczne, Akademia Obrony Narodowej, Instytut Nauk Humanistycznych, Warszawa 1998
15.Burgiel A. Wpływy interpersonalne a racjonalność zachowań polskich konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2005
16.Churchill G.A. Badania marketingowe, podstawy metodologiczne PWN Warszawa 2002
17.Cialdini R.B. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001
18.Cichosz M. (Auto) kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003
19.Cwalina W., Falkowski A. Marketing polityczny perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
20.Cwalina W. Telewizyjna reklama polityczna. Emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 2000
21.Czerwińska E. Twarzą w twarz: komunikacja w kontaktach osobistych, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2006
22.Dobek-Ostrowska B. (red) Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
23.Dobek-Ostrowska B. (red) Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003
24.Dobek-Ostrowska B. Nauka o komunikowaniu-podstawowe orientacje teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2001,
25.Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R. Teoria komunikowania publicznego i politycznego - wprowadzenie ASTRUM, Wrocław 2001
26.Dobek-Ostrowska B. (red) Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1999
27.Domachowski W. (red) Marketing wartości społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM Wydział Nauk Społecznych, Poznań 2003
28.Evans D. Emocje. Naukowo o uczuciach, Poznań, 2002
29.Ferenc W., Mrówka R., Wilkos S. Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, Wydawnictwo LTW , Warszawa 2004
30.Fiske J. Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo ATRUM Wrocław 1999
31.Furnham A. Body Language, Warszawa PETIT 1999
32.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy?, PWE, Warszawa 1996
33.Golka M. (red) Bariery w komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2000
34.Głodowski W.  Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 2001
35.Goban-Klas T. Media i komunikowanie masowe. Teoria i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Kraków 2002
36.Goban-Klas T. Public relations - czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Business Press Warszawa 1997
37.Gugnin A., Olko J. Marketing usług i postępowanie nabywców, Małopolska Szkoła Handlowa, Tarnobrzeg 200
38.Gunning J.P.Zrozumieć demokrację - wprowadzenie do teorii wyboru publicznego, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania Warszawa 2001
39.Harrell G.D, Frazier G.L. Marketing: connecting with Customers, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 1998
40.Hogan K., Dziuban A. Psychologia perswazji: strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, Agencja Wydawnicza J.Santorski &Co, Warszawa 2005
41.Ihnatowicz I. Człowiek. Informacja. Społeczeństwo, Warszawa 1989
42.Ignaczewski G. Specyfika marketingu politycznego w Polsce, Wydawnictwo A.Marszałek, Toruń 2005
43.Jabłoński A.W. Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław 2002
44.Jabłoński A.W. ,Sobkowiak L. Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002
45.Jakubowska U. Preferencje polityczne. Psychologiczne teorie i badania,Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN Warszawa 1999
46.Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U. Lobbing, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
47.Jeziński M. Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2004
48.Jeziński M. (red) Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2005
49.Kaczmarek B.,  Markiewicz K. Komunikowanie się we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003
50.Kędzior Z. (red) Marketing współczesne obszary badania i zastosowania, Katowice CbiE AE 2000
51.Kim W.Ch., Mauborgne R. Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and  Make the Competition Irrelevant. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2005
52.Knapp M.L., Hall J.A. Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, ASTRUM, Wrocław 2000
53.Kochan M. Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005
54.Kolczyński M., Sztumski J. Marketing polityczny. Kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań, Śląsk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2000
55.Kolczyński M., Sztumski J. Marketing polityczny. Kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań, wydanie drugie poszerzone, Śląsk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2003
56.Kotler Ph. Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gobethner i Ska, Warszawa, 1994
57.Kotler Ph. Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2004
58.Kozłowska A. Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 2001
59.Krzyżanowska M. Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000/20001
60.Kuśmierski S. Reklama jest sztuką, Druk Tur, sp. z o.o. Warszawa 1996
61.Levinson J.C. Marketing partyzancki, PWE, Warszawa, 1998
62.Lis T. Jak to się robi w Ameryce, Wyd. Książkowe Twój Styl sp. z o.o. Warszawa 2000
63.Mazur M. Marketing Polityczny, PWN 2002
64.Mazur Zb, Zieziula J. Marketing w administracji publicznej, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 1999
65.Michalczyk S. Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Wydawnictwo Naukowe ?Śląsk?, Katowice 2005
66.Mruk H.(red) Komunikowanie się w biznesie, AE Poznań, 2002
67.Mruk H. (red) Komunikowanie się w marketingu, PWE Warszawa 2004
68.Mruk H., Pilarczyk B. Marketing - nowości i trendy, Poznań 2001
69.Muszyński J. Leksykon marketingu politycznego, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław 2001
70.Muszyński J. Marketing polityczny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 1999
71.Obłoj K. Mikroszkółka zarządzanie, PWE Warszawa 1994
72.Ociepka B. (red) Kształtowanie wizerunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
73.Paradowski R., ZałęckiP. (red) Kulturowe instrumentarium panowania, Wyd. A.Marszałek, Toruń, 2002
74.Pawełczy P. Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2000
75.Pawełczyk P., Piontek D. Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wyd. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Poznań 1999
76.Payne A. Marketing usług, PWE Warszawa 1996
77.Pietraś J.Z. Decydowanie polityczne, PWN Warszawa 1998
78.Piontek D. (red) W kręgu mediów polityki, Wyd.Naukowe INPiD UAM Poznań 2003
79.Pontuso J.F.Czy badania opinii publicznej zagrażają demokracji?, Zeszyty Prasoznawcze 1994, 3 - 4
80.Potwora W., Duczmal M. Marketing - strategie i struktury, PAN Opole 2001
81.Pratkanis A., Aronson E. Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa  2005
82.Prymon M. Strategia marketingowa, Akademia Ekonomiczna Wrocław 1989
83.Rebel G. w tłumaczeniu M.Śniecińskiego Naturalna mowa ciała w socjotechnicznych metodach osiągania celu, ASTRUM Wrocław 1999
84.Regulska J.Grochem o ścianę, Wydawnictwo Samorządowe FRDL Warszawa 1995
85.Rittel St.J. Komunikacja Polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni politycznej, Wyd.Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003
86.Rucińska D. Marketing - transformacja znaczeniowa pojęcia, Koszalin 1999
87.Rudnicki L. Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004
88.Rydel M. Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk, 2001
89.Sargeant A. Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Wydawnicza Kraków 2004
90.Sartori G. Teoria demokracji, Warszawa 1994
91.Shively W.Ph. Sztuka prowadzenia badań politycznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo Poznań 2001
92.Stępińska A. Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990-2000, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2004
93.Sztucki T. Promocja, sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995
94.Sztumski J. Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego, Płock 2002
95.Szymoniuk B. (red) Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
96.Taffinder P. The Leadership Crash Course. How to Create Personal Leadership Value 2nd Edition, Kogan Page, London and Philadelphia 2006
97.Trysińska M. ?Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie? Elipsa, Warszawa 2004
98.Trzeciak S. Jak wygrać wybory samorządowe? Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002
99.Wachowiak A. Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesie, Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań 2001
100.Walczak- Duraj D. (red) Marketing polityczny a podstawy i zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Naukowe Novum sp. z o.o., Płock 2002
101.Wallas T. (red) Od totalitaryzmu do demokracji. Wybrane problemy okresu przemian, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM Poznań 2003
102.Wilkos S., Ferenc W. Kampania wyborcza: strategia - taktyka - komunikacja, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001
103.Wiszniowski R. Teoria komunikowania publicznego i politycznego, ASTRUM, Wrocław 2001
104.Wiszniowski R. Marketing polityczny. Koncepcje teoretyczne i praktyka w :Studia z teorii polityki, Wrocław 1998
105.Wiszniowski R. Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich, PWN Wrocław 2000
106.Wołowik W. Język ciała w biznesie, polityce i życiu publicznym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1998
107.Woszczyk B. Lobbing w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Duet Toruń 2004
108.Wójcik K. Public relations od A do Z, tom I-II Warszawa 1997
109.Wróbel S. (red), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej Bielsko-Biała 2003
110.Żukowski A. Systemy wyborcze - wprowadzenie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1999