VII Kongres Kobiet

VII Kongresu Kobiet, odbędzie się już 11-12 wreśnia na Torwarze w Warszawie! Trwają już zapisy - nie zwlekaj!